Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Onderwijsconcept - UniC

Posted: 13 Oct 2009 06:59 AM PDT

UniC is een school die de leerlingen in de eerste plaats naar het eindexamen havo of vwo begeleidt. Net als op andere middelbare scholen is dit een hoofddoel van onze school. We besteden echter niet alleen aandacht aan het verwerven van kennis. Minstens zo belangrijk vinden we vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. We willen dat UniC een plek is waar elke leerling de ruimte krijgt om zijn talenten te ontdekken en ontwikkelen. En aangezien niemand hetzelfde is, hebben we ons onderwijs zo georganiseerd dat elke leerling voor een deel zijn eigen leertraject kan vormgeven. Want we zijn nu eenmaal eigenzinnig...

Key concepts for understanding curriculum Door Colin J. Marsh

Posted: 13 Oct 2009 06:28 AM PDT

Key Concepts for Understanding Curriculum is an invaluable guide for all involved in curriculum matters. Originally published in 1992, and then re-released as two volumes, the third edition returns to a single volume and includes 21 key topics in the field. The topics comprise the latest trends and issues, written in Marsh's clear and accessible style, and are an important source of material for an international readership at every level. The book is divided into six sections, including: * Curriculum planning and development * Curriculum management * Teaching perspectives * Collaborative involvement in curriculum * Curriculum ideology In this third edition many of the latest curriculum trends and issues are included such as standards-based frameworks, using technology in teaching and learning modes, standards based reforms and politics of decision-making. This up-to-date edition will be essential reading for anyone involv

E&M - Samenhang in de tweede fase

Posted: 13 Oct 2009 06:24 AM PDT

Waarom samenhang? Dat er samenhang moet wezen in het onderwijsaanbod voor leerlingen in het voortgezet onderwijs dat zal vrijwel iedereen onderschrijven. Kennis die meer verankerd en verknoopt is, zal beter beklijven en is bestendiger dan verkaveld en onsamenhangend onderwijs. Het feit dat vakken samen in een profiel zijn opgenomen veronderstelt samenhang. Wie echter op zoek gaat naar de samenhang in de examenprogramma's voor de profielvakken komt tot de slotsom dat de programma's niet met het oogpunt op samenhang zijn geschreven. Toch zijn er in de programma's wel thematieken te vinden om in samenhang te aan de orde te stellen. Zeker als je er ook vakken uit het algemeen verplichte deel, zoals Nederlands, Engels en Maatschappijleer, bij betrekt.