Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Digitaal leermateriaal | Leerlijnen | Leerlijnplanners

Posted: 03 Nov 2009 07:47 AM PST

De hieronder staande lijst is geen uitputtend overzicht van leerlijnplanners, maar geven wel een beeld van het soort tools en functionaliteit waaraan men moet denken. Deze tools zijn niet per definitie leerlijnplanners, maar hebben een minimale functionaliteit om leermateriaal te arrangeren of om een curriculum aan de hand van leerdoelen te beheren. Ook hebben ze in bepaalde gevallen de ambitie om een functionaliteit in de tool te verwerken waarmee leerlijnen gevisualiseerd en gepland kunnen worden. • Rubicon – web-based curriculum management tool uit Amerika • Cognitive Systems Technologies Inc. Curriculum Planner (CSTC) – curriculum planner uit Amerika • The Ontario Curriculum Unit Planner – planner voor onderwijselementen, profielen en bronnen uit Amerika • Electronic Teaching - assessment – planning (ETAP) – evaluatie- en planningstool uit Nieuw-Zeeland • eUP – online curriculum planning tool uit Australië • Leerlijnplanner – digitale web-based kl

Mediawijs

Posted: 03 Nov 2009 06:26 AM PST

Mediawijs 'Mediawijsheid', dit begrip bent u inmiddels misschien al vaak tegen gekomen. Iedereen moet mediawijzer worden. En ook u als docent kunt een belangrijke bijdrage leveren aan het mediawijzer maken van uw leerlingen. Concreet betekent dit voor u dat het belangrijk is om leerlingen bewuster te maken van zowel de nadelige kanten van media als van de mogelijkheden die media bieden. Door middel van deze site proberen wij u daarbij te helpen.

Schoolexamens VO

Posted: 03 Nov 2009 06:24 AM PST

Website voor kwaliteitsbewaking en professionalisering van docenten op het gebied van toetsen en examinering.

Lessenmaker

Posted: 03 Nov 2009 06:24 AM PST

Lessenmaker Met de Lessenmaker maken leerkrachten makkelijk en snel een nieuwe les. Doordat de les online beschikbaar wordt gemaakt, kunnen medeleerkrachten er ook gebruik van maken. Wilt u meer weten over wat de Lessenmaker is en hoe het werkt? U vindt op deze website meer informatie en u kunt de snelstart downloaden voor praktische uitleg. Heeft u vragen of opmerkingen over Lessenmaker.nl, mail de redacteur! t.pauw@kennisnet.nl

Kennisnet.nl | Mijn Webmakeroverzicht

Posted: 03 Nov 2009 06:22 AM PST

Webmakeroverzicht van alst Hieronder vind je een overzicht van alle websites die alst tot nu toe heeft gemaakt.

Use Augmented Reality to find your car

Posted: 03 Nov 2009 04:21 AM PST

Use Augmented Reality to find your car by Mel Martin (RSS feed) on Nov 3rd 2009 at 6:00AM I have to admit, when I park in a big lot, I often forget where old Betsy is. There have been more than a few iPhone apps to help you find your car, but Car Finder [iTunes link] uses augmented reality to get you pointed in the right direction. Here's how it works: you get out of your car and mark your position, making sure you have a good GPS fix. If you don't have one, you'll be told that and see the accuracy of your fix in plus or minus meters.

NTA 2035: E-portfolio NL

Posted: 03 Nov 2009 02:43 AM PST

Uitwisselen van e-portfolio's volgens toepassingsprofiel op basis van IMS ePortfolio In 2005 hebben verschillende partijen in het leren- en werkendomein besloten een afspraak te maken voor het uitwisselen van elektronische portfolio's. Een elektronisch portfolio (e-portfolio) maakt het voor iedereen mogelijk zijn of haar competenties en de voortgang van de eigen ontwikkeling aan te tonen en bij te houden met behulp van ICT-middelen. Door de toenemende interesse in het gebruik van e-portfolio's in het onderwijs en het bedrijfsleven was er behoefte om tot afspraken te komen over het uitwisselen van e‑portfolio gegevens.

Curriculum Exchange Format (CEF)

Posted: 03 Nov 2009 02:41 AM PST

The Curriculum Exchange Format (CEF) project is going to produce an agreed way of representing curriculum information intended for tagging resources and browsing repositories or learning platforms. The CEF could also be used to share competency information about learners based on the same curricula. A project team have been appointed to lead this work on behalf of a European workshop (CEN ISSS WSLT - Workshop for Learning Technologies). The outcomes will be a set of guidelines agreed by the workshop and published as a CEN Workshop Agreement (CWA).

T U L E - Tussendoelen en leerlijnen

Posted: 03 Nov 2009 02:19 AM PST

Op de leerlijnpagina ziet u bovenin het kerndoel waar de leerlijn bij hoort. De leerlijn is ingedeeld in vier groepscombinaties: groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8. Dit wordt in de leerlijn door verschillende grijskleuren aangegeven. Binnen de leerlijn zijn de onderwerpen die in de verschillende groepscombinaties aan bod komen met een titelbalkje aangeven. Daaronder staat beknopt de inhoud omschreven. Sommige onderwerpen komen maar in één groepscombinatie aan bod, andere onderwerpen lopen door in verschillende groepen. NB. Met de verticale schuifbalk rechts kunt u de rest van de leerlijn in beeld krijgen.

Doorlopende leerlijnen - SLO Corporate

Posted: 03 Nov 2009 02:10 AM PST

Doorlopende leerlijnen Het is belangrijk dat de leerling (in het primair en in het voortgezet onderwijs) zo min mogelijk overlap, breuken of lacunes in het leerproces ervaart. SLO werkt aan verschillende projecten die scholen helpen bij het realiseren en/of optimaliseren van de doorlopende leerlijn. Onder 'Meer informatie' vindt u producten en handreikingen die u kunnen helpen bij het optimaliseren van de overgang van 3 naar 4 havo/vwo. Met de website Leerlijnwijzer, die u vindt onder 'Links', kunt u onderzoeken in hoeverre er op uw school sprake is van doorlopende leerlijnen. Het instrument helpt het gesprek rond dit thema op gang te brengen, en daadwerkelijk aan de slag te gaan met dooropende leerlijnen.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Evaluatieondezoek naar de implementatie van een educatieve taalgame in de bovenbouw van de basisschool - University of Twente Student Theses

Posted: 02 Nov 2009 07:20 AM PST

Dit artikel beschrijft een pilotstudie waarin onderzocht is welke factoren een rol spelen bij de implementatie van Taaltreffers. Taaltreffers is een combinatie van een online taalgame, aanvullende lesbrieven en ondersteunend materiaal, die de woordenschat van leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van basisscholen zou kunnen vergroten. Taaltreffers is door vier scholen in Hengelo en Enschede gebruikt. Het doel van deze pilotstudie was te kijken welke factoren een rol hebben gespeeld bij de implementatie van taaltreffers op deze scholen. Door middel van interviews met docenten is onderzocht welke verwachtingen docenten hadden van Taaltreffers en of die verwachtingen uitgekomen zijn. Met behulp van interviews met leerlingen is geanalyseerd hoe leerlingen op verschillende tijdstippen over Taaltreffers dachten. Door observaties tijdens de lessen is bekeken hoe de docenten en leerlingen Taaltreffers in de praktijk gebruikt hebben. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de implementatie van

Programmalijnen: overzichtschema's van inhoud en vaardigheden - SLO Corporate

Posted: 02 Nov 2009 01:50 AM PST

Programmalijnen: overzichtschema's van inhoud en vaardigheden SLO heeft overzichten gemaakt waarop per vak en per leergebied te zien is, welke doorlopende lijn er is vanuit de kerndoelen in de onderbouw naar de examenprogramma's in de bovenbouw. Scholen kunnen deze overzichten gebruiken bij het vormgeven van een doorlopende leerlijn voor het eigen vak of voor het leergebied. Onder elk vak en leergebied is een 'Toelichting en verantwoording' toegevoegd. Daarin is te lezen hoe SLO gekomen is tot de ordening in kernconcepten en vaardigheden bij de verschillende vakken en leergebieden. In het document 'Gebruikersmogelijkheden' is te lezen voor welke doelen deze overzichten gebruikt kunnen worden. NB: Indien u de schema's wilt printen raden wij aan om dit op A3 formaat te doen.

Waag Society » Project » X-Match

Posted: 02 Nov 2009 01:15 AM PST

X-Match is een serious game over relationele en seksuele vorming. In de game leren jongeren spelenderwijs over seksuele gezondheid en over respect in relaties.

Waag Society » Nieuws » Nieuws

Posted: 02 Nov 2009 01:06 AM PST

Fablab: Self City wearables In het Fablab is gewerkt aan vier verschillende scenario's voor draagbare toepassingen binnen het Self City project van Waag Society en partners. In Self City wordt door leerlingen uit het Speciaal Onderwijs binnen een virtuele wereld gewerkt aan sociale vaardigheden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een representatie, een zogenaamde deamon, die de deelnemers begeleid op hun tocht door de virtuele wereld (en nuttige adviezen geeft).

FluTracker - H1N1 Swine Flu and Influenza Outbreak Tracking from Rhiza Labs

Posted: 02 Nov 2009 01:02 AM PST

Tracking the progress of H1N1 swine flu This map and the data behind it were compiled by Dr. Henry Niman, a biomedical researcher in Pittsburgh, Pennsylvania, using technology provided by Rhiza Labs and Google. The map is compiled using data from official sources, news reports and user-contributions and updated multiple times per day. Rhiza's web-based mapping product, Insight, is helping Dr. Niman get official and unofficial data into the tracking system faster while giving researchers and the public many options for viewing the data in a useful and understandable way. If you would like more information about how your company, organization, or agency can provide dynamic data visualization and analysis tools like this, please contact Josh Knauer at 412-488-0600

Home - Nieuwe scheikunde

Posted: 02 Nov 2009 12:56 AM PST

Voor scheikunde in havo en vwo is een geheel vernieuwd examenprogramma in ontwikkeling. Scholen, didactici, vakexperts en SLO werken hieraan vanaf 2002 samen in een interactief ontwikkel- en implementatietraject. In 2007 is het examenexperiment van start gegaan. Het vernieuwde examenprogramma zal ca. 2012 landelijk worden ingevoerd. Via deze website kunt u de ontwikkeling van nabij volgen. U kunt zich ook abonneren op de Nieuwsbrief Nieuwe Scheikunde.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Onderwijsnieuwsdienst

Posted: 01 Nov 2009 12:28 PM PST

Testers gezocht voor Wikiwijs Ben jij werkzaam in het onderwijs en wil je meedenken over Wikiwijs? Voel je je betrokken bij onderwijsvernieuwingen? Maak jij gebruik van digitaal leermateriaal? Of ben je juist nog helemaal niet bezig met ict-toepassingen in het onderwijs?

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Opta spam wetgeving per 1 oktober - De Heren Van BV - webdesign realisatie hosting

Posted: 30 Oct 2009 04:44 AM PDT

Waar moet ik aan voldoen om mijn nieuwsbrief te mogen versturen, een kort overzicht. Spam is het ontvangen van een commercieel, ideëel of charitatief bericht zonder dat u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. In Nederland is het versturen van spam verboden. Het gaat hier niet alleen om e-mail berichten maar ook om sms,mms of fax berichten.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Code-Industry - Software for business

Posted: 27 Oct 2009 06:52 AM PDT

Convert to PDF, SWF, RTF or Image any your documents. Virtual ImagePrinter driver is based on the Microsoft universal printer core, which is included with Windows. ImagePrinter also adopts the universal printer driver user interface that is supported by the Windows platform. This ensures that ImagePrinter will work with any Windows application that provides a print function. ImagePrinter can print any document which can be printed in your Windows system to the one or many BMP, PNG, GIF, JPEG, JPEG2000, TIFF, SWF, RTF or PDF files Support Windows 2003, 2008, XP and Vista. (x32 & x64)

David Merrill demos Siftables | Video on TED.com

Posted: 27 Oct 2009 06:48 AM PDT

MIT grad student David Merrill demos Siftables -- cookie-sized, computerized tiles you can stack and shuffle in your hands. These future-toys can do math, play music, and talk to their friends, too. Is this the next thing in hands-on learning?

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


webcamXP :: The Powerful Webcams And Network Cameras Software For Windows

Posted: 26 Oct 2009 01:12 PM PDT

webcamXP is a powerful webcams and network cameras monitoring, recording and streaming software for private and professional use. it offers unique features and unequaled ease of use to let you manage multiple video sources on the same computer. it is the ideal tool to secure your goods and keep an eye on them remotely from your phone or over internet.

FarmVille

Posted: 26 Oct 2009 08:06 AM PDT

Had enough of city life? Here at FarmVille, we're growing crops, tending to our animals, and building out our farms. It's a simple life, but there ain't nothing like seeing your farm grow. If you need a break, you can always visit your neighbors to see their farms. Matter of fact, we bet you already have some friends in FarmVille... you never know who might drop by to visit your farm, or maybe even send you a cow. C'mon down to FarmVille, and start your own farm today!

Mediawijsheid

Posted: 26 Oct 2009 07:03 AM PDT

Mediawijsheid is alle kennis en vaardigheden en de mentaliteit die mensen nodig hebben om bewust, kritisch en actief mee te doen in de wereld van vandaag en morgen, waarin media een bepalende hoofdrol spelen. (Bron: Raad voor Cultuur)

Google Desktop downloaden

Posted: 26 Oct 2009 06:37 AM PDT

Tijdens de installatie kunt u kiezen voor de volgende functies: Desktop Search • Uw computer doorzoeken, net zo gemakkelijk als zoeken op het web met Google. • Toepassingen en bestanden zoeken en openen met slechts een paar toetsen

UvA Communities : triple-l : Home Wiki

Posted: 26 Oct 2009 05:09 AM PDT

Triple L ontwikkelt werkwijzen waarmee de mogelijkheden van audio en video optimaal benut kunnen worden voor het hergebruik van Live Events zoals hoorcolleges. Bijbehorende didactische werkvormen zijn gericht op zowel het eerste als op het hergebruik; herhaald gebruik van hoorcolleges, lezingen, interviews en oraties. Fysieke en virtuele cursussen helpen docenten en ondersteuners op weg. Ervaringen met diverse opnametechnieken zullen leiden tot modellen en concrete voorbeelden waarmee instellingen zelf aan de slag kunnen. Een repository zal de hervindbaarheid waarborgen.

Office and SharePoint 2007 User's ... - Google Books

Posted: 26 Oct 2009 04:48 AM PDT

VO-raad - Weeklog Sjoerd Slagter

Posted: 26 Oct 2009 01:29 AM PDT

Sjoerd Slagter, de voorzitter van VO-raad, blikt terug op afspraken en ontmoetingen van de afgelopen week.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Geschiedenis Hollandscheveld E.O.

Posted: 25 Oct 2009 10:49 AM PDT

De geschiedenis van Moscou kunnen we laten beginnen in het verre verleden, toen groepen jagers van de Homo Erectus of de Neanderthaler zich ophielden in de gebieden die we nu kennen als Drenthe en Overijssel. We kunnen ook wijzen op de veenroute langs het Riegmeer, waardoor mensen het veel later ontstane veengebied bezochten. Maar als we geschiedenis beschouwen als de beschreven weergave van menselijke activiteiten, moeten we dat allemaal onder de prehistorie laten vallen en hier buiten beschouwing laten. De geschreven bronnen brengen ons voor de eerste menselijke activiteiten naar het jaar 1637 na Christus. Dat is het jaar waarin de prehistorie van Moscou eindigt en de historie begint.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


BOEK | Malba Tahan De man die kon rekenen| nnbh.com | Noord Nederlandsche Boekhandel | 9789021803180

Posted: 24 Oct 2009 12:03 PM PDT

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Beveiliging tegen virussen, spyware en malware | Microsoft Security Essentials

Posted: 23 Oct 2009 01:36 PM PDT

Microsoft Security Essentials biedt realtime-beveiliging van uw thuis-pc tegen virussen, spyware en andere schadelijke software. Microsoft Security Essentials kan gratis* worden gedownload bij Microsoft, is eenvoudig te installeren en te gebruiken en wordt voortdurend bijgewerkt, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw pc wordt beveiligd door de nieuwste technologie. U kunt gemakkelijk zien of uw pc veilig is: groen is goed. Zo eenvoudig is het.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


http://vo.malmbergmethodes.nl/Sites/Files/0000096171_Presentatie_e-methodes%20.ppt

Posted: 19 Oct 2009 02:01 AM PDT

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Onderwijsconcept - UniC

Posted: 13 Oct 2009 06:59 AM PDT

UniC is een school die de leerlingen in de eerste plaats naar het eindexamen havo of vwo begeleidt. Net als op andere middelbare scholen is dit een hoofddoel van onze school. We besteden echter niet alleen aandacht aan het verwerven van kennis. Minstens zo belangrijk vinden we vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. We willen dat UniC een plek is waar elke leerling de ruimte krijgt om zijn talenten te ontdekken en ontwikkelen. En aangezien niemand hetzelfde is, hebben we ons onderwijs zo georganiseerd dat elke leerling voor een deel zijn eigen leertraject kan vormgeven. Want we zijn nu eenmaal eigenzinnig...

Key concepts for understanding curriculum Door Colin J. Marsh

Posted: 13 Oct 2009 06:28 AM PDT

Key Concepts for Understanding Curriculum is an invaluable guide for all involved in curriculum matters. Originally published in 1992, and then re-released as two volumes, the third edition returns to a single volume and includes 21 key topics in the field. The topics comprise the latest trends and issues, written in Marsh's clear and accessible style, and are an important source of material for an international readership at every level. The book is divided into six sections, including: * Curriculum planning and development * Curriculum management * Teaching perspectives * Collaborative involvement in curriculum * Curriculum ideology In this third edition many of the latest curriculum trends and issues are included such as standards-based frameworks, using technology in teaching and learning modes, standards based reforms and politics of decision-making. This up-to-date edition will be essential reading for anyone involv

E&M - Samenhang in de tweede fase

Posted: 13 Oct 2009 06:24 AM PDT

Waarom samenhang? Dat er samenhang moet wezen in het onderwijsaanbod voor leerlingen in het voortgezet onderwijs dat zal vrijwel iedereen onderschrijven. Kennis die meer verankerd en verknoopt is, zal beter beklijven en is bestendiger dan verkaveld en onsamenhangend onderwijs. Het feit dat vakken samen in een profiel zijn opgenomen veronderstelt samenhang. Wie echter op zoek gaat naar de samenhang in de examenprogramma's voor de profielvakken komt tot de slotsom dat de programma's niet met het oogpunt op samenhang zijn geschreven. Toch zijn er in de programma's wel thematieken te vinden om in samenhang te aan de orde te stellen. Zeker als je er ook vakken uit het algemeen verplichte deel, zoals Nederlands, Engels en Maatschappijleer, bij betrekt.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


SLO Cursusplanner-Home

Posted: 12 Oct 2009 08:18 AM PDT

U vindt hieronder antwoord op vragen als: Wat is Cursusplanner? Waaruit bestaat Cursusplanner? Wat is de visie van Cursusplanner? Voor wie is Cursusplanner? Hoe werkt Cursusplanner? Wat is Cursusplanner? De Cursusplanner is een onmisbaar instrument bij het ontwikkelen van competentiegerichte educatietrajecten. Met de Cursusplanner kunt u inhouden en leermiddelen zoeken voor uitstroomgericht educatieonderwijs. Wil bijvoorbeeld een inburgeraar of een oudkomer winkelassistent worden, dan geeft de Cursusplanner de NT2-doelen waaraan gewerkt moet worden en de bruikbare leermiddelen. Ook kunt u in de Cursusplanner doelen en leermiddelen vinden voor het ontwikkelen van de rekenvaardigheden die een winkelassistent nodig heeft.

Bitstrips: About Us

Posted: 12 Oct 2009 01:41 AM PDT

What's a Bitstrip? It's an Online Comic Strip, Made by YOU! Click anywhere to get started! Bitstrips is your new online funny pages! Got a funny joke or a story to tell? Get ready to share it in a whole new way... Our FREE online toys make it FAST, FUN and EASY to create awesome comics - Create any character, including YOU and your friends!

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


DoppelMe - Free Dynamic Avatars

Posted: 11 Oct 2009 04:59 AM PDT

With DoppelMe you can create a cool graphical likeness of yourself, your friends, family or any group of people for use as an avatar in forums, instant messenger, blogs and almost anywhere else on the web. It's free and there are no Flash, ActiveX controls, downloads or toolbars needed - just your browser and a few mouse clicks. That's it! Click here to make your first avatar.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Banana Scrum - Agile Project Management Tool

Posted: 09 Oct 2009 02:22 AM PDT

Banana Scrum is a web based tool for teams practicing agile development

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Landelijke NLT-conferentie: Blik op kwaliteit! - Betavak-NLT

Posted: 08 Oct 2009 02:43 AM PDT

Landelijke NLT-conferentie: Blik op kwaliteit! Op 12 februari 2009 vindt voor de derde keer de landelijke conferentie NLT plaats in Amersfoort. De conferentie is vooral bestemd voor docenten en schoolleiders van scholen die NLT aanbieden of in willen voeren. Inschrijven is gesloten. De kosten bedragen €95,- per deelnemer (inclusief lunch en borrel). 

Taskjuggler - The Open Source Project Management Software - Home

Posted: 08 Oct 2009 01:33 AM PDT

Download GanttProject

Posted: 08 Oct 2009 01:32 AM PDT

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Lotus Domino met iPhone-ondersteuning - Personal Computer Magazine

Posted: 06 Oct 2009 05:52 AM PDT

De deze week te verschijnen versie van IBM's Lotus Domino 8.5.1 zal ingebouwde ondersteuning voor de Apple iPhone bevatten. De iPhone gebruiker kan dan draadloos e-mail, contacten en agendagegevens synchroniseren. We zijn bijna vergeten dat het nog bestaat, de IBM Lotus software, met een grote schare aan trouwe vooral zakelijke aanhangers. Lotus Notes is een van de langst bestaande pakketten voor het samenwerken in groepen met het uitwisselen van informatie.

Augmented Games - Boffswana » Blog Archive » Releas3D AR Game Controller

Posted: 06 Oct 2009 05:26 AM PDT

Boffswana is an award winning creative technology solutions company that supplies the advertising industry with specialist services. We are a group of designers, animators, developers, coders and thinkers with a brand communications focus. We love ideas and finding ways to create more interesting consumer experiences in a time when there are very few barriers to how we can communicate with each other. One of our key points of difference is that we are not a digital agency. We do not compete with Digital Agency's or Advertising Agency's – we supply them. We believe our customers (the agencies) are best positioned to develop strong strategic relationships with their clients (the marketers). As a specialist agency supplier of many years standing we are also very mindful of the collaborative nature of the work we do and this is central to our client's experience.

Rodney Viana's (MSFT) Blog : Org Chart Web Part - Part I - Overview and Download

Posted: 06 Oct 2009 03:41 AM PDT

Org Chart Web Part - Part I - Overview and Download In this post we are going to explore User Profiles by extending the Organizational Hierarchy in MOSS. I've posted in Codeplex both installer and code for the Organizational Chart Hierarchy web part. This post will only discuss installation and configuration. I will discuss the code in posts to come.

Snippy

Posted: 06 Oct 2009 03:20 AM PDT

How often have you carefully selected some text from a Web page and copied it to an email message? Snippy makes this a snap! Simply click on the little Snippy icon in the taskbar notification area, and mark out the region of the screen that you want to copy — that's it, you're done! The cut-out image will now be in your clipboard, and you can paste it in another application. If you are cutting out a portion of an Internet Explorer window, the URL will also be copied to the clipboard; this makes it very convenient to select something interesting on a Web site and send it out in an email message.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


OpenContentWiki

Posted: 05 Oct 2009 07:55 AM PDT

Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational Resources

Posted: 05 Oct 2009 07:37 AM PDT

Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational Resources Learning resources are often considered key intellectual property in a competitive higher education world. However, more and more institutions and individuals are sharing their digital learning resources over the Internet, openly and for free, as Open Educational Resources (OER). This study, building on previous OECD work on e-learning, asks why this is happening, who is involved and what the most important implications of this development are.

Rijksbegroting Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Voor- en vroegschoolse educatie

Posted: 05 Oct 2009 07:36 AM PDT

Rijksbegroting Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Voor- en vroegschoolse educatie

Kennisnet (2008), Web 2.0 als leermiddel

Posted: 05 Oct 2009 07:20 AM PDT

In opdracht van Kennisnet voerde BMC, in samenwerking met het lectoraat Crossmedia van de Hogeschool Utrecht, een kwalitatief onderzoek uit naar het gebruik van Web 2.0-leermiddelen door leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit boekje is een bewerking van de eindrapportage van dit onderzoek 'Wat punt nul...? Web 2.0 en MBO leerlingen' (Kanters e.a., 2008). Deze eindrapportage kunt u vinden op de website onderzoek.kennisnet.nl.

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

PopBox! - Javascript Image Magnification

Posted: 05 Oct 2009 06:51 AM PDT

PopBox is an image magnification javascript solution for dynamically moving and resizing images on your web page. Javascript? Yes - I know it's nothing new and that you've been able to move and resize things in Javascript for years, but only now is there a prepackaged solution that makes it as easy as 3 lines of HTML without knowing a lick about positioning!

Wikimapia - Let's describe the whole world!

Posted: 05 Oct 2009 06:47 AM PDT

Adviesnotitie Wikiwijs in het Onderwijs Uitkomsten van de ...

Posted: 05 Oct 2009 06:46 AM PDT

Aanleiding van de verkenning Eind 2008 lanceerde minister Plasterk Wikiwijs als een belangrijke innovatie voor het onderwijs. Deze ontwikkeling volgde onder andere als reactie op de discussie over gratis schoolboeken en de grote hoeveelheid schoolboeken die niet meer van deze tijd is. Tevens lag er de ambitie, in lijn met het advies van de Commissie Leraren, om het vak van de docent interessanter te maken. Het advies van de Onderwijsraad aangaande onderwijs en open leermiddelen van september 2008 gaf ook aanleiding om het gebruik van open leermiddelen op nationale schaal te ondersteunen. "De bereidheid van leraren en docenten om open te staan voor de mogelijkheden van ict neemt toe. Het is daarom nu een goed moment om op nationale schaal het gebruik van open leermiddelen te ondersteunen en leraren en docenten te belonen bij het arrangeren en soms zelf ontwikkelen van digitale leermiddelen."

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Maatschappelijke Innovatie Agenda Onderwijs

Posted: 05 Oct 2009 06:23 AM PDT

Hoe moet het onderwijs omgaan met de uitstroom van docenten als gevolg van de vergrijzing? Hoe kan aan de vraag naar een hoger opgeleide beroepsbevolking met meer vakbekwame, ondernemende en leergierige werknemers worden voldaan? Hoe kan het onderwijs een goede invulling geven aan de maatschappelijke functie van scholen? En hoe kunnen de kennis, professionaliteit en creativiteit van docenten beter worden benut om de kwaliteit van onderwijsprocessen te optimaliseren?

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Creating Image Maps

Posted: 05 Oct 2009 05:48 AM PDT

Learn how to build an HTML image map. Image maps allow users to click on a number of "hot spot" links within an image on the page. This article shows how to create image maps using HTML. You'll learn how to create client-side image maps, and we'll touch on server-side image maps too. Image maps explained An image map is a way of defining "hot spot" links within an image on a Web page. This means that, rather than having the whole image behave as one link, you can have lots of different links within the one image. For example, the single image below has an associated image map containing 3 hot spots that, when clicked on, bring up different JavaScript messages: Try clicking on each of the shapes and you'll see that each shape has its own link, bringing up its own JavaScript message!

Magic Zoom Plus : 2 zooms in 1

Posted: 05 Oct 2009 05:41 AM PDT

Magic Zoom Plus™ has 2 ways of zooming images. Hover over the image for a zoomed area or click the image to enlarge it to full-screen.

Image zoom for product showcase improve, web image zoom tool. Freeware

Posted: 05 Oct 2009 01:50 AM PDT

Image zoom software component is a simple and powerful tool to add value to your online store. Image zoom displays products in your online store with zoom feature without changing store layout, this zoom software can be integrated into any shopping cart or internet language with HTML output ASP, PHP just open the layout file of the shopping cart and replace the the <img> tag that displays the product, by the code given in the package, and start using this tool right now.

Javascript image zoom

Posted: 05 Oct 2009 01:47 AM PDT

This image zoom script is developed having as inspiration the similar type of image zoom created in flash that usually displays a small thumbnail showing the region zoomed on it and a bigger image that displays the region showed on the thumbnail. I've seen this kind of approach used mainly on e-commerce shops that needed to present a more detailed image of a product. This particular image zoom is developed using MooTools 1.2 and it's just for demonstration purposes since I never needed such a script in any of my projects. Any help or suggestions on making it more robust would be very appreciated. In order to work properly, the two images (the thumbnail and the corresponding large image) must be proportional in size. When moving the zoomed area on the thumbnail, the script calculates the position on the zoomed image that it should display so it's very important that the dimensions are proportional. The two images are located in the pictures directory, into different folders: the thumb