All items 01/29/2012

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 01/27/2012

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 01/25/2012

 • In 2006 werd in Amsterdam het project Taalportfolio 2006 uitgevoerd. Docenten moderne vreemde talen van vmbo- en mbo-scholen oriënteerden zich in dit project op de mogelijkheden om de aansluiting tussen beide onderwijssoorten te verbeteren. Uit de evaluatie van het project bleek dat een goede aansluiting wordt gekenmerkt door: - persoonlijke overdracht van school naar school; - didactische aansluiting; - aansluiting bij de taalontwikkeling van de leerlingen. In het hierop volgende project "Taaltaken in doorlopende leerlijnen" hebben vmbo- en mbo-docenten in 2008 gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling van taaltaken voor Engels, Frans en Duits, die uitgevoerd werden in levensechte situaties (bij het ROC) door leerlingen van het vmbo (als klant) en mbo (als dienstverlener). 

  tags: taal ERK sjablonen Taakgericht taakhulp onderwijs

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 01/24/2012

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 01/18/2012

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 01/17/2012

 • MediaMachtig: welke projecten kregen subsidie? Ook dit schooljaar was het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor mediawijze projecten in het (speciaal) basisonderwijs. Scholen konden bij MediaMachtig een subsidie aanvragen van maximaal € 1.000,= voor een project waarbij mediawijsheid geïntegreerd wordt in de gewone vakken. Totaal dienden 28 scholen een aanvraag in bij de Stichting.

  tags: Learning onderwijs education tools ict wijsheid project

 • MediaMachtig heeft als doel leerlingen bewust te maken van de macht van media door ze het werken met media machtig te maken. Door leerlingen digitale vaardigheden bij te brengen en ze laten werken met media, worden ze zich bewust van de mogelijkheden en bedreigingen van het gebruik ervan. MediaMachtig wil leerlingen digivaardig en digibewust laten worden, door scholen subsidie te verstrekken voor onderwijsvernieuwende projecten met behulp van nieuwe media. Deze projecten passen binnen het normale curriculum, dat wil zeggen dat door het uitvoeren van deze projecten invulling wordt gegeven aan de leerdoelen van het basisonderwijs. Daarnaast moeten deze projecten ook invulling geven aan leerdoelen ten aanzien van mediawijsheid, zoals veilig internetten, informatievaardigheden en leren communiceren met elektronische middelen.

  tags: Learning education onderwijs tools ict Media wijsheid project

 • Scratch is een programmeertaal waarmee je makkelijk je eigen interactieve verhalen, animaties, games, muziek en kunst kan maken. Om het vervolgens even zo makkelijk te delen met de rest van de wereld. Bij het maken en delen van Scratch projecten leer je belangrijke dingen over wiskunde en programma's, terwijl je ook creatief wordt uitgedaagd, leert om logisch te denken, en samen te werken.

  tags: Learning education onderwijs animation verhalen muziek kunst Download tools ict Media

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 01/10/2012

 • The European Journal of Open, Distance and E-Learning – EURODL is currently refreshing its look and its tools. This refereed online journal on distance and e-learning publishes the accounts of research, development and teaching in its most inclusive definition, exploring the potential of electronic publishing. The journal received a face-lift over the past months and plans to go beyond its current version in the summer months of 2009 exploring the world of Web 2.0 to boost the online publishing activity of academics and distinguished experts.

  tags: European Journal Open Distance E-Learning tools teaching

 • Acadin biedt ruimte voor talent! Ook voor leerlingen met cognitief talent is het van belang dat zij de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Acadin levert hieraan een bijdrage door het bieden van mogelijkheden om hun grenzen te verleggen. Hoe doen we dat? Met een digitale leeromgeving, uitdagende leeractiviteiten en ondersteuning voor leerkrachten. Daarnaast biedt Acadin een ontmoetingsruimte voor leerlingen, leerkrachten en experts. Ontdek welke inspiratiebronnen Acadin biedt en hoe u hieraan zelf kunt bijdragen!

  tags: arrangeren hoogbegaafdheid leeromgevingen talent Ontwikkeling leerplan slo Kennisnet

 • Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland by Pasi Sahlberg (© 2010, Teachers College Press: New York, NY) is the story of Finland’s extraordinary reforms and one that should inform policymakers and educators around the world, most of whom are on the wrong track. Sahlberg has lived and studied these reforms for decades and is a clever and engaging story teller.

  tags: curriculum design policy beleid onderwijs Learning

 • Echter, de blog van deze week zal gaan over begrippenkaders. Begrippenkaders zijn hot anno 2011!! In de slipstream van web 3.0 - het gebruik maken van data uit allerlei bronnen die op allerlei verschillende plekken en uit allerlei verschillende systemen kunnen komen – komen de begrippenkaders haast vanzelf mee. Want om te weten wat iets betekent moet je goede afspraken maken over de betekenis van termen en aanduidingen, zodat een ieder precies weet waar je het over hebt. De semantiek is waar het om gaat. En dan zeker de formele termen waarover autoriteiten de zeggenschap hebben."

  tags: Learning education Knowledge onderwijs begrippenkader begrippen vocabulaire standaard

 • "Kunskapsskolan´s goal is to establish, operate and develop schools where every student is recognized as a unique individual with the ability, ambition and support to learn and grow beyond what she or he thought was possible. In Swedish, “Kunskapsskolan" means “the knowledge school." Our name is an expression of our passion for providing excellence in learning and knowledge for the next global generation."

  tags: Learning education public Knowledge

 • "Bedrijven en overheidsorganisaties bewaren, bewerken en ontsluiten hun elektronische informatie al lang niet meer binnen de grenzen van één bedrijfsproces of informatiesysteem. Toch zijn maar weinig processen en systemen goed voorbereid op het onderling delen en combineren van informatie. Dankzij standaarden is de technologie voor koppelen van systemen weliswaar steeds minder een probleem, maar met de inhoud, de betekenis en de bedoeling van uitgewisselde informatie ligt dat anders."

  tags: open data informatie standaard ICT model Interoperability

 • "Europese landen moeten meer overheidsdata voor hergebruik ter beschikking stellen. Dat is de kern van een nieuwe richtlijn die eurocommissaris Neelie Kroes heeft gepresenteerd."

  tags: open data Europe beleid richtlijnen

 • "Professionals in het maatschappelijk vastgoed hebben behoefte aan eenduidige begrippen die door verschillende sectoren gebruikt en begrepen kunnen worden, waardoor samenwerking gemakkelijker wordt."

  tags: vocabulaire begrippen Metadata PO

 • Stichting DEN is het nationale kenniscentrum voor ICT in het cultureel erfgoed. DEN is er voor archieven, musea, bibliotheken met bijzondere collecties, archeologische en bouwhistorische instellingen.

  tags: Erfgoed kennis leermiddelen collectie

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.