All items 12/29/2010

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


State of Print: Nederlandse uitgevers & digitalisering | Frankwatching

Posted: 24 Dec 2010 08:20 AM PST

In een serie van 10 artikelen deed auteur Bas Vermond van E-Rookies onderzoek naar de vraag hoe Nederlandse uitgevers omgaan met digitalisering. Hoe kijken zij tegen eBooks aan? Is Nederland er rijp voor? Wat zijn de gevaren voor uitgevers? En waar liggen de kansen?Een verkorte weergave van de interviews met uitgevers werd op Frankwatching gepubliceerd. In het eBook State of Print vind je de uitgebreidere interviews met o.a. uitgevers van NRC Handelsblad, Edu'Actief, Brill, Sanoma en anderen. Bekijk hier de trailer of download via het formulier hieronder het eBook.

Diigo - Bookmarking

Posted: 24 Dec 2010 08:16 AM PST

If you browse or read a lot on the web, we believe you will find Diigo indispensable. Diigo is two services in one -- it is a research and collaborative research tool on the one hand, and a knowledge-sharing community and social content site on the other.
A Personal Research ToolDiigo provides a browser add-on that can really improve your research productivity. As you read on the web, instead of just bookmarking, you can highlight portions of web pages that are of particular interest to you. You can also attach sticky notes to specific parts of web pages. Unlike most other web "highlighters" that merely clip, Diigo highlights and sticky notes are persistent in the sense that whenever you return to the original web page, you will see your highlights and sticky notes superimposed on the original page, just what you would expect if you highlighted or wrote on a book!

Delicious alternative - Evernote - Lifehacker, tips and downloads for getting things done

Posted: 24 Dec 2010 08:08 AM PST

Delicious isn't being shut down, but will likely be sold. If you're still eager to back up your tagged and dated bookmarks, one XML-crafty blogger has a custom import tool that can transfer everything into Evernote, tags intact.
Dr. Palaniraja tipped us off to his blog post, where he offers step-by-step instructions on exporting your bookmarks into an XML file, running that file through one of his custom filters, then throwing the resulting .enex file (Evernote notebook) into your desktop copy of Evernote. When the notes arrive, they come with their Delicious tags converted into Evernote tags, and their URLs just where you'd expect them.

TPACK - integratie van ict in het onderwijs - powered by FeedBurner

Posted: 24 Dec 2010 07:41 AM PST

TPACK - integratie van ict in het onderwijs
Deze blog gaat over TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge, oftewel de integratie van technologie/ict in het onderwijs. Daarbij is zowel aandacht voor het gebruik van technologie ter ondersteuning van de vakinhoud als van (vak)didactiek.

TPACK - integratie van ict in het onderwijs

Posted: 24 Dec 2010 07:40 AM PST

TPACK - integratie van ict in het onderwijs
Deze blog gaat over TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge, oftewel de integratie van technologie/ict in het onderwijs. Daarbij is zowel aandacht voor het gebruik van technologie ter ondersteuning van de vakinhoud als van (vak)didactiek.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Lexaurus Bank

Posted: 13 Dec 2010 06:46 AM PST

Lexaurus Bank version 4.5 was released in October 2010. It is a powerful terminology management system for publishing term or concept based vocabularies, concept schemes, data definitions, taxonomies and thesauri.
It facilitates the import, export and cross-mapping of terminology structures in a variety of formats currently supporting SKOS, VDEX, XVD, ESD Toolkit and Zthes.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Online iPhone icon maker. Create your iPhone icon in a seconds! [Quirco - iPhone Software, Games & Utilities]

Posted: 12 Dec 2010 11:32 AM PST

Online iPhone icon maker
This tool generates iPhone/iPod icon from any image. Glossy & corner rounding effect are applied so icon will look exactly like on iPhone/iPod

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


iPad Peek

Posted: 11 Dec 2010 07:03 AM PST

Click on the top iPad border to rotate.

Remember that Flash is not going to work on iPad, even though you might see it working here.

You can preload a page or set portrait mode by passing using URL parameters, like this: http://ipadpeek.com/?url=google.com&portrait

Reload button on the iPad address bar works.

Pages in portrait mode are scaled to 75% using CSS3 transformations, which work best in Firefox 3.5+, Chromium 5+ and Opera 10.5+ at the moment.

Design for iPad

Posted: 11 Dec 2010 07:01 AM PST

Web Development For The iPhone And iPadThe iPhone operating system makes up 50% of the worldwide smartphone market, with the next-highest OS being Android at 24%.
The iPad Web Design & Development Toolbox, The main focus of this article relates to designing websites for the iPad.
Useful Design Tips For Your iPad App, Think about the device in terms of lifestyle rather than features and technology.

How To Build A Mobile Website - Smashing Magazine

Posted: 11 Dec 2010 06:58 AM PST

Over the past few years, mobile web usage has considerably increased to the point that web developers and designers can no longer afford to ignore it. In wealthy countries, the shift is being fueled by faster mobile broadband connections and cheaper data service. However, a large increase has also been seen in developing nations where people have skipped over buying PCs and gone straight to mobile.

Is een mobiele website nodig? | Frankwatching

Posted: 11 Dec 2010 06:56 AM PST

Steeds meer mensen gaan met hun mobiele telefoons het internet op om een bepaald product te zoeken en willen dat vaak meteen aanschaffen. Als ze op een site komen waar het een tijd duurt voordat hij geladen is, wat doen ze dan? Wegwezen en hup eens kijken of de volgende sneller gaat. In dit artikel een stappenplan om je website geschikt te maken voor mobiel internet.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Cloud Computing - SURFnet/Kennisnet project | Lopende projecten

Posted: 09 Dec 2010 10:14 AM PST

Wellicht heeft u al eens van cloud computing gehoord. Het is een term die ict'ers vaak – en steeds vaker – gebruiken. U kunt daardoor de indruk krijgen dat het de zoveelste hype in de ict is. Tot op zekere hoogte is dat ook het geval. Maar cloud computing is vooral een fundamentele verandering in het gebruik van ict, die het onderwijs veel te bieden heeft: doordat u minder tijd hoeft te besteden aan de techniek, heeft u meer tijd voor de toegevoegde waarde van ict in het onderwijsproces. En dat alles zonder dat de kosten hoger worden. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het wordt snel werkelijkheid.

SURFnet/Kennisnet project | Lopende projecten | Cloud Computing

Posted: 09 Dec 2010 10:13 AM PST

De doelstelling van deze publicatie is om bewustwording te creëren in het onderwijsveld over de ontwikkelingen, mogelijkheden en toepassingen van cloud computing. Bovendien wordt inzichtelijk gemaakt wat de meerwaarde van cloud computing voor het onderwijsveld is. Naast een korte theoretische introductie biedt de publicatie tips bij het beslissen over cloud computing en aandachtspunten bij implementatie. Dit alles wordt geïllustreerd met praktijkervaringen uit het PO, VO, MBO en HO.

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Open | NOS

Posted: 08 Dec 2010 11:01 AM PST

Open NOS - Via het Open NOS platform wil de NOS ontwikkelaars toegang verschaffen tot haar rijke database met content.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Verkeersborden en verkeersregels 2010 | Rijksoverheid.nl

Posted: 07 Dec 2010 11:26 AM PST

Het volledige Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) kunt u inzien via www.weten.nl Deze uitgave is een verkorte populaire versie voor instructief gebruik. Door de verkorting en de tekst aanpassingen kan aan dit document geen juridische status worden ontleend. Voor gevolgen van interpretatie van de regels aanvaardt de auteur geen aansprakelijkheid.

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Posted: 07 Dec 2010 11:24 AM PST

Besluit van 26 juli 1990, houdende vaststelling van een nieuw Reglement verkeersregels en verkeerstekensWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 mei 1989, nr. RW 26148, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Veilig rijden | Rijksoverheid.nl

Posted: 07 Dec 2010 11:20 AM PST

Veilig rijden - De overheid stelt regels op om de veiligheid in en om de auto te waarborgen. Het gaat om regels over bijvoorbeeld kinderzitjes, autoverlichting en het gebruik van gordels. Informatie over duurzamer, schoner en veiliger rijden met alternatieve brandstoffen en elektrische auto's is te vinden in het dossier Duurzaam en slim rijden.utogordels, Kinderzitjes in de auto, Auto te water,Verkeersborden en Verkeersregels, APK, Autoverlichting, Ruitenfolies, Botstesten auto's, Zitplaatsen, kampeerauto's

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815

Posted: 07 Dec 2010 11:15 AM PST

Memories van toelichting eerste lezing Grondwetsherziening 1983:, - 1. Klassieke grondrechten (artt. 1, 3-10, 12-17), - 2. Toelating, uitzetting, Nederlanderschap en ingezetenschap (art. 2), - 3. Onaantastbaarheid menselijk lichaam (art. 11), - 4. Sociale grondrechten (artt. 18-23), - 5. Koningschap (artt. 24-41), - 6. Koning en ministers (artt. 42-44, 46, 48, 49), - 7. Ministerraad en contraseign (artt. 45, 47), - 8. Inrichting en samenstelling Staten-Generaal (artt. 50, 51, 60, 61, 63, 64), - 9. Verkiezing Tweede en Eerste Kamer (artt. 52-59), - 10. Werkwijze Staten-Generaal (artt. 65-67, 69, 71, 72), - 11. Inlichtingen en enquête (artt. 68, 70), - 12. Vaste colleges (artt. 73, 74, 76, 77-80), - 13. Wetten en andere voorschriften (artt. 81-89), - 14. Buitenlandse betrekkingen (artt. 91-94, 96), - 15. Uitzonderingstoestanden (art. 103), - 16. Belastingen (art. 104), - 1

The United States Constitution - The U.S. Constitution Online - USConstitution.net

Posted: 07 Dec 2010 11:07 AM PST

The Constitution of the United States. We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.

Home - V3L

Posted: 07 Dec 2010 10:45 AM PST

V3L - Herontwerp derde leerjaar. Hartelijk welkom op de site Herontwerp derde leerjaar van SLO.Bezoekt u deze site voor de eerste maal dan adviseren wij u de handleiding te raadplegen. Deze vindt u onder het tabblad "Informatie" hierboven. Dan kunt u volstaan met inloggen en verder werken aan een bestaande rapportage óf een nieuwe rapportage maken.

Blended by Design: Classroom Assessment Techniques & Rubrics

Posted: 07 Dec 2010 10:43 AM PST

Blended by design: classroom assessment techniques & rubrics - presentation transcript Veronica diaz, phd maricopa center for learning and instruction jennifer strickland, phd paradise valley community college classroom assessment techniques sponsored by the maricopa center for learning and instruction What is web 2.0 Cats: what are they? A method used to gather information on how well students are learning key concepts A method to provide immediate feedback to students regarding their performance
CATs: What are they? A method used to gather information on how well students are learning key concepts
A method to provide immediate feedback to students regarding their performance Thomas A. Angelo and K. Patricia Cross, Classroom Assessment Techniques, A Handbook for College Teachers, 2nd Ed. CAT Characteristics: Learner-centered, Teacher-prompted, 
Mutually beneficial, Formative, Fast to administer
Fast to interpret, Non threatening, Ongoing, 

Gebruik Web 2.0

Posted: 07 Dec 2010 10:40 AM PST

In het kader van een SURF-project worden een aantal modules ontwikkeld voor docenten, onder
andere over het gebruik van web 2.0 toepassingen in het onderwijs. Het is zinvol de docenten een
idee te geven hoeveel van de studenten beschikken over de middelen om deze toepassingen op te
gebruiken, en de ervaring die de studenten hebben. Hiertoe is onder 557 eerstejaars van de
studeirichtingen Biologie, Geneeskunde en Biomedische wetenschappen een enquete verspreid (zie
bijlage) met vragen hierover. De enquete is schriftelijk afgenomen, omdat dan de grootste respons
werd verwacht en bijvoorbeeld niet alleen van de studenten die al vaak op internet zitten.
Vragen

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

when 140 characters aren't enough, use RichTweets.com and pimp your tweets!

Posted: 07 Dec 2010 10:35 AM PST

Sometimes 140 characters are not enough. Create full HTML Tweets, with colors, images, videos and widgets. Like TwitPic, your rich tweets will automatically be posted to your Twitter account.

Digitale Prentenboeken op Digiprent.nl

Posted: 07 Dec 2010 10:33 AM PST

A free resource from the Social Learning Academy How to use Twitter for Social Learning

How to use Twitter for Social Learning

Posted: 07 Dec 2010 10:32 AM PST

A free resource from the Social Learning Academy How to use Twitter for Social Learning

3D op het Digibord

Posted: 07 Dec 2010 10:31 AM PST

Het digibord is natuurlijk een prachtig middel om je lessen met beeldmateriaal te ondersteunen. Meestal denken we daarbij aan 2-dimensionale beelden, maar met 3-dimensionale beelden kan je vaak nog meer laten zien omdat je het beeld van verschillende kanten kunt bekijken.

United Nations Millennium Development Goals

Posted: 07 Dec 2010 10:06 AM PST

The UN Summit on the Millennium Development Goals concluded with the adoption of a global action plan to achieve the eight anti-poverty goals by their 2015 target date and the announcement of major new commitments for women's and children's health and other initiatives against poverty, hunger and disease. Visit the Summit website!

Homepage - Millenniumdoelen

Posted: 07 Dec 2010 09:59 AM PST

Met nog maar vijf jaar te gaan tot einddoel 2015 is het erop of eronder voor de millenniumdoelen. In september 2010 werd er door de Verenigde Naties een grote bijeenkomst gehouden over de millenniumdoelen. Op deze site vind je bij ieder doel ook een tussenstand: gaan we de doelen halen of niet?

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Automating business processes in Google Sites with Google Apps Scripts

Posted: 06 Dec 2010 01:52 AM PST

Automating business processes in Google Sites with Google Apps Scripts. Google Sites lets you create public or internal web sites, and today we're enabling scripts to support multi-step workflows in sites. For example, your company can create a site for employees to browse and register for training sessions and career development programs. On the page describing each training session or class, you could add a "Register Now" button, which would automatically add registrants to the class roster, add the details of the session to each participant's Google Calendar, and email users to confirm enrollment. All of these automated actions can be driven by a script embedded in the site.

Proceedings of the 5th EdReNe seminar

Posted: 06 Dec 2010 12:40 AM PST

Proceedings of the 5th EdReNe seminar 6 – 7 October 2010 Copenhagen, Denmark. The seminar presented and discussed EdReNe's recommendations and experiences on repository strategies, the engagement of users and producers, relevant standards to ensure interoperability, and handling of intellectual property rights.

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Photosynth - Use your camera to stitch the world.

Posted: 04 Dec 2010 04:48 AM PST

What is Photosynth? Photosynth takes your photos, mashes them together and recreates a 3D scene out of them that anyone can view and move around in. Different than static photos and video, Photosynth allows you to explore details of places, objects, and events unlike any other media. You can't stop video, move around and zoom in to check out the smallest details, but with Photosynth you can. And you can't look at a photo gallery and immediately see the spatial relation between the photos, but with Photosynth you can.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


New assessment for new learning cultures

Posted: 03 Dec 2010 01:50 AM PST

Open Learning - Open Assessment. How can educational practices change the evaluation and assessment practice.

JustSystems - Makers of XMetaL

Posted: 03 Dec 2010 01:27 AM PST

XMetaL Author Enterprise helps you get to market faster by bringing structure and automation to content creation. Using XML standards such as the Darwin Information Typing Architecture (DITA), XMetaL enables authors and contributors to collaborate effectively – and to repurpose high value information into the myriad of languages and formats your customers demand.

SEOmoz | Google + Bing Confirm that Twitter/Facebook Influence SEO

Posted: 03 Dec 2010 01:25 AM PST

As of yesterday, both Bing and Google have confirmed (via an excellent interview by Danny Sullivan) that links shared through Twitter and Facebook have a direct impact on rankings (in addition to the positive second-order effects they may have on the link graph). This has long been suspected by SEOs (in fact, many of us posited it was happening as of November of last year following Google + Bing's announcements of partnerships with Twitter), but getting this official confirmation is a substantive step forward.

The annual Horizon Report

Posted: 03 Dec 2010 01:00 AM PST

The annual Horizon Report describes the continuing work of the New Media Consortium's Horizon Project, a qualitative research project established in 2002 that identifies and describes emerging technologies likely to have a large impact on teaching, learning, or reative inquiry on college and university campuses within the next five years. The 2010 Horizon Report is the seventh in the series and is produced as part of an ongoing collaboration between the New Media Consortium (NMC) and the EDUCAUSE Learning Initiative (ELI), an EDUCAUSE program.

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

2010 Horizon Report

Posted: 03 Dec 2010 12:54 AM PST

Key Trends (4), Critical Challenges (3), Technologies to Watch (10), The Horizon Project (1), One Year or Less: Mobile Computing (18), One Year or Less: Open Content (16), Two to Three Years: Electronic Books (9), Two to Three Years: Simple Augmented Reality (19), Four to Five Years: Gesture-Based Computing (6)
Four to Five Years: Visual Data Analysis (4), Methodology (3)
2010 Horizon Project Advisory Board (3

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Welcome to CAPDM

Posted: 02 Dec 2010 04:12 PM PST

CAPDM has produced and managed programmes of learning for clients based in the UK, Europe and USA. We have created more than 120 sets of course materials; batch typesetting and web-publishing them in English, Spanish, Flemish, Chinese and Arabic. We have also developed the translation and content management systems that keep all those versions synchronised. These courses generate in excess of £10m per annum for our customers, one of whom as a result has achieved two UK Queen's Awards for Export.

You will find us helpful and supportive right from the start, even before you have decided exactly where you want to go! Whatever your level of expertise, we can help to 'get you on the road and travelling in the right direction'. Why not start by registering to get access to our briefing papers and resources, and give us a call when you are ready to talk.

www.quicklessons.com

Posted: 02 Dec 2010 04:09 PM PST

QuickLessons LLC is a leading provider of rapid eLearning development solutions. Our state of the art platform provides an online collaborative environment for users to develop high quality Flash based courses leveraging our extensive library of templates and our out of the box development processes. With extensive background in advanced instructional design, QuickLessons was built by content developers for content developers!

Record, Broadcast and Share Your Presentations In No Time At All | Presentations 2Go Rich Media Webcasting Solutions

Posted: 02 Dec 2010 04:07 PM PST

Record, Broadcast and Share your Presentations in no time at all!

 

Now there is a great way to showcase your talents: as a Director, recording presentations,meetings and lectures, or as a Presenter, where your video image is automatically linkedto the presentation, broadcast live and saved online for sharing.

From personal recordings to automated campuswide weblectures, lecture capture and smartroom integration,

Presentations 2Go allows you to record knowledge and information easily.

Creating Effective Teaching and Learning Environments: First Results from TALIS

Posted: 02 Dec 2010 03:43 PM PST

Creating Effective Teaching and Learning Environments: First Results from TALIS
OECD's Teaching and Learning International Survey (TALIS) provides the first internationally comparative perspective on the conditions of teaching and learning, based on data from over 70,000 teachers and school principals who represent lower secondary teachers in the 23 participating countries. TALIS examines important aspects of professional development; teacher beliefs, attitudes and practices; teacher appraisal and feedback; and school leadership. TALIS looks at these factors through the eyes of teachers and school principals. This innovative approach was chosen in order to examine how the intended school and teacher policies of education systems are actually perceived and implemented in schools and classrooms, recognising that the best intentions will only yield results if effectively and consistently implemented in the frontline.

Shakeq

Posted: 02 Dec 2010 04:28 AM PST

Interactive voting trough SMS, Twitter

Flashcards by StudyStack

Posted: 02 Dec 2010 03:35 AM PST

Flashcards can be a very effective tool for studying for a test. Whenever you have lots of facts that you need to memorize, flashcards can be very helpful. The ease in which you can study a few cards at a time, helps you to be able to study in smaller blocks of time instead of trying to cram for many hours the night before a test. Using flashcards repeatedly over a few days will also help your long term memorization of facts.

StudyME

Posted: 02 Dec 2010 03:33 AM PST

StudyME is an application to display flashcards on Java enabled cell phones.  If your phone supports J2ME and your carrier allows you to download applications, you should be able to run this application on your phone

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Kink FM | Playlist Metha de Vos 24 november 2010

Posted: 24 Nov 2010 05:50 AM PST

Playlist van 24 november 2010, 09:00 uur - 10:00 uur,Smashing Pumpkins - Freak, Razorlight - Before I fall to pieces, Interpol - Barricade, U2 - With Or Without You, Wombats - Tokyo (vampires & wolves), Bloodhound Gang - The ballad of Chasey Lain,Handsome Poets - Dance (the war is over),,Linkin park - What I've done,The National - Conversation 16, Sheryl Crow - All I wanna do, The Walkmen - Angela Surf city, Green Day - Long view, The Temper Trap - Sweet disposition, Go Back to the Zoo - Fuck you, Coral - Dreaming Of You, Foals - Miami

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Sector VMBO Techniek - Vakken overzicht

Posted: 22 Nov 2010 11:24 AM PST

Sector Techniek
De Sector Techniek is een van de vier sectoren binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).
[bewerken]Vakkenpakket

Leerlingen van de meer praktisch georiënteerde leerwegen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-g die de sector Techniek kiezen zijn verplicht de vakken wiskunde en natuur- en scheikunde 1 te kiezen. Leerlingen van de theoretische leerweg vmbo-t dienen naast de net genoemde vakken ook nog een keuze te maken uit biologie, natuur- en scheikunde 2, maatschappijleer 2, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, Frans, Duits of een kunstvak.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


The Educational Linkedscape - a knol by Jeroen Hamers

Posted: 20 Nov 2010 01:00 PM PST

The Educational Linkedscape Linked data, socially and otherwise, for and from the entire educational landscape. The Educational Linkedscape links all educational related data in the educational landscape. It works just like Linked data and in that sense describes two things: 1. How to make the Educational Linkedscape grow; 2. How to pick fruit offered by the Educational Linkedscape

Arrangeren doe je zo!

Posted: 20 Nov 2010 12:55 PM PST

Wat is arrangeren? Arrangeren is het zelf ontwerpen en samenstellen van combinaties van bronnen en instructies. Het eindproduct is een 'arrangement'. Vaak is het boek vaak de basis. Maar er is meer mogelijk

Blogger: how to provide label/tag to RSS feeds

Posted: 20 Nov 2010 12:37 PM PST

Blogger: how to provide label/tag feeds By default, blogger will only render links to the pages where you can read all entries with given labels: BloggerLabels

If you want to expose a feed so that people can subscribe to receive only entries with the given label, here's what you need to do:

YouTube - Metadateren met behulp van leerlijnen vo

Posted: 20 Nov 2010 12:22 PM PST

Filmpje over de opbouw van leerlijnen. In het project "Leerlijnen in de praktijk" is onderzocht in hoeverre leerlijnen gebruikt kunnen worden voor het zoeken, arrangeren en vindbaar maken van leerlijnen.

YouTube - Leermateriaal zoeken vanuit een leerlijn vo docent

Posted: 20 Nov 2010 12:21 PM PST

Filmpje over de opbouw van leerlijnen. In het project "Leerlijnen in de praktijk" is onderzocht in hoeverre leerlijnen gebruikt kunnen worden voor het zoeken, arrangeren en vindbaar maken van leerlijnen.

YouTube - Arrangeren met behulp van leerlijnen po

Posted: 20 Nov 2010 12:20 PM PST

Filmpje over de opbouw van leerlijnen. In het project "Leerlijnen in de praktijk" is onderzocht in hoeverre leerlijnen gebruikt kunnen worden voor het zoeken, arrangeren en vindbaar maken van leerlijnen.

YouTube - Arrangeren met behulp van leerlijnen vo

Posted: 20 Nov 2010 12:19 PM PST

Filmpje over de opbouw van leerlijnen. In het project "Leerlijnen in de praktijk" is onderzocht in hoeverre leerlijnen gebruikt kunnen worden voor het zoeken, arrangeren en vindbaar maken van leerlijnen.

YouTube - Inleiding leerlijnen

Posted: 20 Nov 2010 12:19 PM PST

Filmpje over de opbouw van leerlijnen. In het project "Leerlijnen in de praktijk" is onderzocht in hoeverre leerlijnen gebruikt kunnen worden voor het zoeken, arrangeren en vindbaar maken van leerlijnen.