All items 03/28/2011

 • "There have been too many improvements since 2.0.10 to recount them all here, but these are the headline changes in 2.2 over 2.0.10:Complete Unicode conversion, files, searching, projects, UI, clips…Complete redesign of text clips, with editing built in to new UI view and code templates and text clips consolidatedMultiple concurrent selections (ctrl+select)Type into multiple selections and block selectionsVirtual spaceTranslations – PN in your languageFlexible split viewsConverting between ANSI/Unicode properly converts current file contentsVastly improved file encoding options and defaults"

  tags: Tools download **** development design

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 03/27/2011

 • Easy Fast Free DVD Ripper to Rip and Convert DVD to AVI WMV MP4 FLV MPEG MOV WinX DVD Ripper is a totally free DVD ripping software that helps you copy the content of a DVD to hard drive so as to keep your beloved DVD movies in the long run and to protect them from damage. Unlike other so-called DVD ripper freeware, there's no malware, adware, spyware or viruses in WinX DVD Ripper, which is absolutely clean and safe.Only a few simple clicks, this free DVD ripper will bring you fast DVD ripping process and excellent video/audio quality. Furthermore, it supports all normal DVDs, and is able to free rip DVD to AVI, rip DVD to WMV, MP4, FLV, MOV, MPEG, H.264. What's more, this free DVD ripper enables you to extract DVD audio to MP3 music file, grab images from DVD to BMP, JPEG, and batch convert DVD movies at a time

  tags: download tool Video mp4 mp3 mpeg avi flv mov

 • Welcome to the HyperDroidGBX (Gingerbread Xtreme Edition): The FIRST Open-Source Custom ROM Designed and Optimized just for the HD2!

  tags: htc rom download

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 03/25/2011

 • "Samen met een aantal scholen heeft SLO een leerlijn mediageletterdheid ontwikkeld. De leerlijn is gericht op drie niveaus van mediageletterdheid: beginner, gevorderde, expert. Op deze drie niveaus wordende volgendeaspecten van mediageletterdheid uitgewerkt:inzicht in betekenissen, effect op jezelf, effect op anderen, enmoreel-ethisch."

  tags: media web2.0 social web vo leerlijnen voorbeeld

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 03/18/2011

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 03/17/2011

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 03/16/2011

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 03/15/2011

 • Door: A. Beeker, J. Hendriks en J. van Rooijen
  Uitgave: Enschede, SLO, 2010
  In navolging van het European Qualification Framework for Life Long Learning (EQF-LLL) heeft het ministerie van OCW een project gestart met als opdracht een Nederlands kwalificatiekader (NLQF-LLL, Netherlands qualification Framework for Life Long Learning) te ontwikkelen en in te voeren. Het is de bedoeling dat het NLQF de transparantie verbetert van het Nederlandse kwalificatiesysteem, de toegang daartoe en de doorstroom in het systeem. Daarnaast kan het NLQF een waarde toekennen aan eerder opgedane leer- en werkervaringen en kan het bijdragen tot een betere afstemming tussen leren en werken. Om voeding te geven aan de discussie in de Expertgroep NLQF-LLL over niveau-omschrijvingen voor vmbo, havo en vwo heeft  SLO de huidige examenprogramma's geanalyseerd. De uitkomsten van de analyse kunnen worden gebruikt bij de meningsvorming over de inpassing van de drie schoolsoorten in een Nederlands kwalificatiekader.

  tags: NLQF nederlands havo vmbo vwo standaarden leerplan Ontwikkeling Leerlijnen

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 03/10/2011

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 03/07/2011

 • Application for Mind Mapping, Knowledge Management, Project Management. Develop, organize and communicate your ideas and knowledge in the most effective way using this redesigned version of well known FreeMind created by one of its key developers.

  tags: software mindmap download opensource windows freemind mindmapping

 •  Teachers’ knowledge is situated, event-structured, and episodic. Technology, pedagogy and content knowledge (TPACK) – one form of highly practical professional educational knowledge – is comprised of teachers’ concurrent and interdependent curriculum content, general pedagogy, and technological understanding. Teachers’ planning – which expresses teachers’ knowledge-in-action in pragmatic ways -- is situated, contextually sensitive, routinized, and activity-based. To assist with the development of teachers’ TPACK, therefore, we suggest using what is understood from research about teachers’ knowledge and instructional planning to form an approach to curriculum-based technology integration that is predicated upon the combining of technologically supported learning activity types within and across content-keyed activit

  tags: tpack technology

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 03/02/2011

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 03/01/2011

 • "4K staat voor 4 duizend bij 2 duizend pixels - vier keer zo veel als het huidige HDTV. Dit digitale filmformaat komt over een paar jaar naar de bioscoop. De afgelopen week werd er voor het eerst een live voorstelling in dit formaat gefilmd en gestreamd naar zeven plekken in de wereld. Dit gebeurde tijdens het Holland Festival in Amsterdam met de opera-voorstelling Era la Notte.

  tags: Video Format Standard

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.