All items 02/27/2012

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 02/26/2012

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 02/21/2012

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 02/20/2012

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 02/18/2012

 • "Joinup is a new collaborative platform created by the European Commission and funded by the European Union via the Interoperability Solutions for Public Administrations (ISA) Programme. It offers a new set of services to help e-Government professionals share their experience with interoperability solutions and support them to find, choose, re-use, develop, and implement open source software and semantic interoperability assets."

  tags: Interoperability Europe standaard Administratie systemen Reuse open source

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 02/16/2012

 • ALEX, a project of the Alabama Department of Education, is designed to index and share many types of educational materials and information through a time-saving, one-stop resource for educators, parents, and students.  The majority of these rich resources (lesson plans, Web links, and interactive activities) are located and connected to the Alabama Courses of Study by National Board Certified Teachers. By sharing the wealth of expertise and knowledge now available through ALEX, Alabama‘s best educators, and the youth of Alabama are poised to benefit from the best of the Web!

  tags: learning trajectory leerlijnen curriculum standards strand maps lesson plans voorbeeld visualisatie

 • HOW TO APPLY GEOGRAPHY TO INTERPRET THE PRESENT AND PLAN FOR THE FUTURE
  Geography is for life and not simply an exercise for its own sake. As the world becomes both more complex and more interconnected—as a result of economic development, population growth, technological advancement, and increased cooperation (and, to some extent, conflict)—the need for geographic knowledge, skills, and perspectives increases among the world’s peoples. Geography is the key to nations, peoples, and individuals being able to develop a coherent understanding of the causes, meanings, and effects of the physical and human events that occur—and are likely to occur—on Earth’s surface.

  tags: learning trajectory leerlijnen curriculum standards strand maps Voorbeeld vocabulaire rdf leerplan

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 02/14/2012

 • SIZO staat voor Snelle implementatie van ICT in Zoetermeers Onderwijs, is eind 2001 opgericht met als doel ICT in het Zoetermeerse onderwijs te stimuleren en te implementeren. SIZO is een samenwerkingsverband van alle Zoetermeerse scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, het plaatselijke ROC, het hoger beroepsonderwijs (Academie voor ICT & Media – Zoetermeer), OnderwijsAdvies en de plaatselijke Openbare Bibliotheek. Een Stuurgroep ICT-onderwijs stuurt de projectleider ICT-onderwijs aan.
  Het SIZO-project is ondergebracht bij OnderwijsAdvies en beschikt hier over een modern, goed geoutilleerd Multifunctioneel centrum voor ICT-activiteiten aangeduid als SIZO Centre. Dit SIZO Centre heeft meerdere functies: Infodesk, Vergaderlocatie, Cursuslocatie
  Docentenwerkplaats, Kenniscentrum

  tags: ICT onderwijs kenniscentrum educatieve software

 • "Welkom in het IXPERIUM. De plek waar we met verschillende experts concrete ict-toepassingen voor het onderwijs bedenken, onderzoeken én testen. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld hoe ict kan helpen bij het leren van kinderen met dyslexie. We bedenken en testen samen met ict’ers methoden om kinderen in hun eigen tempo zelfstandig aan opdrachten te laten werken op de computer. Of we zetten GPS-apparatuur in en testen hoe we het ruimtelijk inzicht van kinderen kunnen stimuleren. Ook biedt het IXPERIUM de ruimte om de allernieuwste educatieve ict-toepassingen tentoon te stellen en uiteraard uit te proberen."

  tags: media onderzoek onderwijs ict ontwerp leeromgevingen community Learning

 • script.aculo.us provides you with easy-to-use, cross-browser user
  interface JavaScript libraries to make your web sites and web applications fly. What's inside? animation framework,
  drag and drop, Ajax controls DOM utilities, and unit testing. It's an add-on to the fantastic Prototype framework.

  tags: design hci human computer interfacing Visualisation weergave web2.0 ontwikkeling code programmeren html5 javascript framework ajax css

 • Moet een goede leraar veel weten? Voor de meeste mensen is dit een retorische vraag, maar voor ingewijden juist niet. De meeste mensen hebben goede herinneringen aan die alwetende bovenmeester met zijn notabele status, terwijl de ingewijden soms meer gefixeerd zijn op de ontwikkeling van de leerlingen dan op het kennisniveau van de leraar.

  tags: pabo Kennisbasis po beleid leerplan Ontwikkeling ho onderwijs

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 02/07/2012

 • In opdracht van het Ministerie van OCW heeft de CED-Groep de leerlijnen taal en rekenen herzien. De herziening houdt in dat:de leerlijnen zijn aangepast aan de referentieniveaus voor taal en rekenen, In de leerlijnen uitstroombestemmingen zijn aangegeven, de leerlijnen aangepast zijn naar aanleiding van praktische ervaringen van de scholen, waarbij doelen zijn verplaatst, vervangen of opnieuw geformuleerd.

  tags: leerlijnen onderwijs taal rekeken po so sbo

 • Hoe kunt u gegevens betrouwbaar en eenvoudig boven tafel krijgen en hoe worden analyses gemaakt voor eindopbrengsten en tussenopbrengsten? Na de succesvolle seminars in 2011 zijn er ook in 2012 diverse datums beschikbaar voor het seminar 'Ontwikkeling en opbrengstgericht werken'. Het seminar is met name gericht op de rendementen, met betrekking tot onder andere het ontwikkelingsperspectief. Tijdens het seminar weet u in hoeverre gegevens gegenereerd kunnen worden op leerling-, groeps-, school- en bestuurlijkniveau. Aan de hand van praktijk casussen worden de verschillende niveaus behandeld, weet u om te gaan met de gegevens en hoe toezichthouders, zoals onderwijsinspectie, de gegevens interpreteren.

  tags: leerlingvolgsysteem onderwijs po sbo so vso pro cito schooladministratiesysteem

 • De naam van het Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) is gewijzigd in Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS). Het Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) omvat de LVS-toetsen, de Entreetoetsen, de Eindtoets Basisonderwijs en het Computersysteem LOVS. Met de toetsen van het volgsysteem volgt u vorderingen op systematische wijze. U krijgt hiermee inzicht in de resultaten van het geboden onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Met de informatie formuleert u aandachtspunten en waar nodig treft u maatregelen om uw onderwijs te verbeteren. Voor de verwerking van de toetsgegevens maakt u gebruik van het Computerprogramma LOVS.

  tags: Onderwijs meten

 • Bijdragen aan beter onderwijs. Daaraan werkt het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs. Het onderwijs is beter, als het gunstiger gevolgen heeft voor de cognitieve en affectieve ontwikkeling van leerlingen. Het GION verricht zowel fundamenteel onderzoek als opdrachtonderzoek.

  tags: onderwijs toetsen meten

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 02/04/2012

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 02/03/2012

 • The Web 2.0ERC European Union funded project is designed to help educators who find ICT confusing to have a simple and secure environment to use ICT in their work and in their classes.

  The project project has built a simple web platform that includes the most popular tools (Wikis, Blogs, communications, Social Networking etc.) with clear guides on:

  How to use the tools
  How they can be used in education
  The platform is currently undergoing final piloting and adjustments, and will be available soon.

  The project has also looked at other Web 2.0 tools that can be used to create content, share the content and communicate. Members of the Web2.0ERC Community of Practice have contributed to the repository of tools.

  All the work of the project has been piloted with the target groups of the project and the resources produced adapted based on the piloting.

  tags: education ict research Europe tools social media

 • Which countries are models for computer-science education?
  As England seeks to improve computer-science instruction, countries such as Scotland, South Korea and Israel are considered pioneers in teaching the subject. In Scotland, the use of technology is widespread, and in some secondary schools computing is taught across the curriculum. In South Korea, students as young as 12 are taught basic computing concepts, such as simple algorithms and programming. The Guardian (London)

  tags: research ict education

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 02/01/2012

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.