All items 11/30/2011

 • Over Venster - Venster biedt docenten en leerlingen een actuele selectie uit het grote aanbod van filmpjes, liedjes, teksten en geluidsfragmenten op internet. Wekelijks uitgebreid met nieuw materiaal en altijd met oefeningen of opdrachten erbij. Dus uitstekend bruikbaar als aanvullend les- of oefenmateriaal! Venster is er voor verschillende vakken in het voortgezet onderwijs.

  tags: leermiddelen Uitgeverij Digitaal collectie oefening Media

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 11/29/2011

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 11/28/2011

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 11/25/2011

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 11/23/2011

 • Self-regulated learning is important for learning in complex computerized learning environments. The global knowledge society demands students gain self-regulated learning skills to turn into successful life-long learners. However, practice and research have shown that many students lack the skills to adequately regulate their learning. Recent interdisciplinary developments in technology enhanced learning approach this problem by developing computerized scaffolding to foster self-regulated learning. This symposium aims to discuss these interdisciplinary developments with the Dutch research community.  

  tags: Learning Environment Knowledge management

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 11/22/2011

 • Inhoudelijke standaarden - Referentie Onderwijs Sector Architectuur (ROSA). De ROSA is de invulling van de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA) voor de sector onderwijs. In de ROSA worden behalve principes, richtlijnen ook landelijke of waar nodig sectorale bouwstenen aangegeven die samenwerking in ketens moeten bevorderen. De ROSA wordt na behandeling door de Architectuurraad OCW (ARO) geaccordeerd door het MT/OCW.

  tags: standaard data semantic web ocw ict Interoperability beleid richtlijnen principles duo

 • Gegevensproducten - Semantisch Model Onderwijs. Het Semantisch Model Onderwijs is een conceptueel onderwijssectoroverstijgend model waarin de 'gespreksonderwerpen' in de sector onderwijs en hun onderlinge relaties en relaties met landelijk onderkende objecten zijn beschreven.

  tags: vocabulaire semantic web 3.0 Interoperability

 • Object Constraint Language From Wikipedia, the free encyclopedia
  The Object Constraint Language (OCL) is a declarative language for describing rules that apply to Unified Modeling Language (UML) models developed at IBM and now part of the UML standard. Initially, OCL was only a formal specification language extension to UML.[1] OCL may now be used with any Meta-Object Facility (MOF) Object Management Group (OMG) meta-model, including UML.[2] The Object Constraint Language is a precise text language that provides constraint and object query expressions on any MOF model or meta-model that cannot otherwise be expressed by diagrammatic notation. OCL is a key component of the new OMG standard recommendation for transforming models, the Queries/Views/Transformations (QVT) specification.

  tags: web semantic vocabulaire standaard 3.0

 • Semantics of Business Vocabulary and Business Rules
  From Wikipedia, the free encyclopediaThe Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) is an adopted standard of the Object Management Group (OMG) intended to be the basis for formal and detailed natural language declarative description of a complex entity, such as a business. SBVR is intended to formalize complex compliance rules, such as operational rules for an enterprise, security policy, standard compliance, or regulatory compliance rules. Such formal vocabularies and rules can be interpreted and used by computer systems. SBVR is an integral part of the OMG’s Model Driven Architecture (MDA).

  tags: semantic web 3.0 vocabulaire standaard

 • Welkom op de site van Rekenboog.zml. Op deze site vinden scholen, leraren en begeleiders van zeer moeilijk lerenden uitgebreide, praktische informatie over betekenisvol reken-wiskundeonderwijs.Kern van de site is het deel waarin u bij gegeven doelen voor zml snel bijpassende lessen kunt vinden. De lessen zijn snel te vinden, gratis te downloaden en eenvoudig aan te passen aan uw school, uw groep en uw leerlingen.

  tags: leerlijnen Voorbeeld visualisatie kerndoelen zml Tussendoelen inhouden domein vaardigheden slo po speciaal onderwijs so vso

 • Betekenisvol rekenen-wiskunde voor zeer moeilijk lerenden. Beschrijvingen van inhouden en tussendoelen gekoppeld aan voorbeeld leermiddelen in de vorm van lessen. De leerlijnen zijn visueel weergegeven voor verschillende niveaus

  tags: leerlijnen Voorbeeld visualisatie kerndoelen zml Tussendoelen inhouden domein vaardigheden slo po speciaal onderwijs vso so

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 11/19/2011

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 11/18/2011

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 11/16/2011

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 11/15/2011

 • Deze infowijzer helpt docenten op weg in de wereld van auteurstools. Wat voor verschillende soorten zijn er? Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij de keuze voor een tool? Welke oefeningen wilt u bijvoorbeeld in uw leermateriaal gebruiken? Wilt u deze oefeningen ook zelf kunnen programmeren? En hoe zorgt u ervoor dat het materiaal ook in een elektronische leeromgeving gebruikt kan worden?

  tags: arrangeren authoring Tools elo Onderwijs

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 11/11/2011

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 11/09/2011

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 11/08/2011

 • On the Web, we often see what we like, and like what we see. Whether we know it or not, the Internet creates personalized e-comfort zones for each one of us… And what’s wrong with that? Plenty, according to Eli Pariser, the author of ‘The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding From You.’ Personalization on the Web, he says, is becoming so pervasive that we may not even know what we’re missing: the views and voices that challenge our own thinking.

  tags: google Media Privacy Search Internet Personalisatie manipulation

 • "De Lesfabriek voor taalrijk onderwijs is een computerprogramma waarmee je snel lessen kunt maken. Het is een Word-applicatie met allerlei taalgerichte opdrachten die gekozen en bewerkt kunnen worden voor een taak, lesbrief of lessenserie. De opdrachten zijn ingedeeld in algemeen, context, interactie en taalsteun en helpen bij het benoemen van het onderwerp, de leerdoelen, het te maken eindproduct, het bewaken van de voortgang en de beoordeling en reflectie."

  tags: taal nederlands ict Reflectie Tool planning lesmateriaal

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 11/05/2011

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 11/04/2011

 • EUN THESAURUS - SYSTEMATIC DISPLAYTerms have been grouped in the so-called Microthesauri (MT), that is sections/facets of the conceptual field identifying the scope of the thesaurus. The list of micro thesauri can be seen in the left pane. They all have an identifier, e.g. 70.20. Clicking on a MT name shows the subgroups in the right pane. Each sub-group has a top term meaning that it hasn't a broader term.

  tags: vocabulary vocabulaire Europe collection thesaurus standaard edrene

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.