Digitaal curriculum, begrippensets voor het onderwijs

Het digitaal curriculum is een verzameling van begrippen voor het onderwijs. Het kan gaan om een lijst met kerndoelen, eindtermen, vakken, beschrijvingen van niveaus of opsommingen van werkvormen of leeractiviteiten. Vanaf 2014 zijn deze begrippen als linked open data beschikbaar gemaakt in het onderwijsbegrippenkader. Begrippensets worden ook wel vocabulaires genoemd: een lijst van begrippen voor een bepaalde functie, doel en doelgroep.

Wat kun je doen met de begrippensets

Begrippensets zijn te gebruiken door ontwikkelaars van applicaties zoals collecties van leermiddelen, leeromgevingen, toetssystemen, leerlingvolgsystemen, administratiesystemen. Begrippensets zijn bijvoorbeeld lijsten met vakken, beschrijvingen van niveaus of opsommingen van werkvormen of leeractiviteiten. OCW heeft een gegevenswoordenboek ontwikkelt (Duo, [1]) waarin uitgebreide lijsten met begrippen staan om gegevens uit te wisselen. Elk begrip is beschreven zodat gebruikers weten wat er bedoeld wordt. Zo kunnen informatiesystemen van scholen aansluiten op bijvoorbeeld DUO, gemeentelijke database,  leerlingvolgsystemen,  naam en adres gegevens, op kwalificatieeisen,  opleidingsgegevens,  leeromgevingen en  schooladministratiegegevens. Bij het gebruik van vocabulaires in ICT is het belangrijk dat de gegevens altijd juist zijn zodat relaties ook kloppen. Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat we een leerling een jaar laten zitten omdat gegevens niet juist zijn ingevoerd.

Gebruiken van een zelfde taal

Een belangrijk uitgangspunt bij het gebruiken van begrippensets is het gebruiken van een zelfde taal of begrippenkader. Onderstaand figuur laat zien hoe vanuit een basisset van begrippen verschillende methodes relaties te leggenzijn, maar dus ook vanuit toetsing naar dezelfde inhouden en tussendoelen te verwijzen.
Naast het leggen van relaties naar methodes en toetsing kunnen vocabulaires voor meer toepassingen gebruikt worden. Een aantal voorbeelden van functies zijn hier aangegeven.

Functies en doelen van digitaal curriculum en begrippensets

Begrippensets worden op verschillende manieren gebruikt.
 1. Gebruik van eenzelfde taal (Overheid, [2]; Gezondheid) 
 2. Beschrijven leermiddelen (NTR, [3] SLO, [4], Cito [5]
 3. Beschrijven leerlingen (SLO, [6]
 4. Beschrijven leerplan (ASN [7], CEN [8]
 5. Uitwisselen van leerlinggegevens (Kennisnet, [9]
 6. Ontwikkelen van methodes (Kennisnet, [9]
 7. Ontwikkelen van toetsen (SLO, [10]; Cito, [11]
 8. Samenstellen van lessen en lessenseries (Wikiwijs, [12]
 9. Vervangen van lessen en lessenseries 
 10. Beschrijven van rechten (Creative Commons, [13]
 11. Waarborgen inhoudelijke samenhang 
 12. Waarborgen van didactische samenhang 
 13. Verantwoording (Duo, [1] [14]; Kennisnet, [15]
 14. Financiering (Duo, [1][14]
 15. Certificaten (Kwalificatiesmbo.nl [16], SBB [17]
 16. Trendanalyse en monitoring 
 17. Visitatie, monitoring, evaluatie, toetsing (Dotcomschool, [18]; Parnassys [19]; Simac [20]

Toepasingen van vocabulaires

 1. Zoekmachines (Wikiwijs, [12]; SLO, [4]; NTR, [3]
 2. Collecties 
 3. Leerlingvolgsystemen (Cito [21], Dotcomschool, [18]; Parnassys [19]; Simac [20]
 4. Schoolmanagementsystemen (Duo, [14]
 5. Financiele systemen (Duo, [1][14]
 6. Planning 
 7. Organisatie 
 8. Leeromgevingen (N@tschool [22]; Itslearning [23]

  Soorten vocabulaires

  1. Onderwijskundig 
   1. Inhoudelijke omschrijving 
   2. Leeractiviteiten, werkvormen 
   3. Ontwerp en ontwikkeling 
  2. Organistatorisch 
  3. Technisch 
  Voor alle elementen van het spinnenweb zijn verzamelingen van begrippen vast te leggen.

  Voor een groot aantal elementen zijn al vocabulaires ontwikkeld. SLO vocabulaires zijn te vinden op SLO webite [24]. Daarnaast is door Kennisnet een centrale collectie met vocabulaires ingericht [25] waar de meeste vocabulaires die op onderwijs gericht zijn te vinden zijn.

  Referenties

  1. DUO (2012) Gegevenswoordenboek.
   http://www.ib-groep.nl/zakelijk/schakelpunt_ocw/producten_en_standaarden/gegevensproducten.asp
  2. Overheid (2012) Taalunie wetsbesluit.
   http://wetten.overheid.nl/BWBV0002947/geldigheidsdatum_16-04-2011
  3. NTR (2012) Beeldbank schooltv.
   http://www.schooltv.nl/beeldbank/
  4. SLO (2012) Leermiddelenplein.
   http://www.leermiddelenplein.nl/
  5. Cito (2012) Domeinbeschrijvingen primair en speciaal onderwijs - onderzoek en wetenschap.
   http://www.cito.nl/onderzoek%20en%20wetenschap/achtergrondinformatie/wereldorientatie/domeinbeschrijvingen.aspx
  6. SLO (2012) Leerplanvormgever.
   https://www.surfgroepen.nl/sites/SLO/Projecten/LPVG0p4/default.aspx
  7. Achievement Standards Network (2012)
   http://asn.jesandco.org/
  8. CEN (2012) Curriculum Exchange Format .
   http://www.cen-ltso.net/Main.aspx?put=946
  9. Kennisnet (2012) Inventarisatie leerlingvolgsystemen.
   http://ictvo.kennisnet.nl/techniek/leerlingvolgsystemen
  10. SLO (2012) Leerplan in beeld.
   http://leerplaninbeeld.test.slo.nl/demo/
  11. Cito (2012) Domeinbeschrijvingen en toetsen primair onderwijs
   http://www.cito.nl/nl/onderwijs/primair%20onderwijs/alle_producten.aspx
  12. Wikiwijs (2012) Geavanceerd zoeken vo.
   http://www.wikiwijs.nl/sector/vo/complex.psml
  13. Creative Commons (2012) Omschrijvingen creative commons.
   http://creativecommons.nl/
  14. DUO (2012) Referentietabellen met instellings- en opleidingsgegevens
   http://www.ib-groep.nl/zakelijk/Gemeenten/S20_Gegevensuitwisseling/tabellen_en_links.asp
  15. Kennisnet (2012) Toetswijzer.
   http://www.toetswijzer.nl/
  16. Kwalificatiesmbo.nl (2012)
   http://www.kwalificatiesmbo.nl/
  17. Werkenbijdeoverheid (2012) Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs bedrijfsleven, voorheen COLO
   http://www.werkenbijdeoverheid.nl/organisaties/deelnemer/?adm_pin=01150
  18. Dotcomschool (2012) Leerlingvolg- en Schooladministratiesysteem.
   http://www.dotcomschool.nl/
  19. Parnassys (2012) Leerlingvolgsysteem.
   http://www.parnassys.nl/
  20. Simac (2012) Leerlingvolgsysteem
   http://www.simac.com/nl/onderwijs/nieuws/DU271_Leerlingvolgsysteem-in-VO.aspx
  21. Cito (2012) Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS)
   http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/cito_volgsysteem_po.aspx
  22. Three Ships (2012) N@tschool.
   http://www.threeships.nl/pages/iip/IIP.aspx?p=3&e=71
  23. Itslearning (2012)
   http://www.itslearning.nl/
  24. SLO (2012) Vocabulaires voor onderwijs.
   http://vocabulaires.slo.nl/
  25. Kennisnet (2012) Edustandaard vocabulairebank
   http://vocabulairebank.edustandaard.nl
  26. Duo (2012) BRIN-gegevens.
   http://www.ib-groep.nl/zakelijk/Gemeenten/S20_Gegevensuitwisseling/tabellen_en_links.asp

  Original URL: http://knol.google.com/k/-/-/36j7ab8m2hpbf/38

  Europees referentiekader voor digitale geletterdheid  Vertaald uit https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework


  Het referentiekader voor digitale vaardigheden van de Europese commissie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek​ en bestaat uit vijf onderdelen. De vaardigheden zijn onderdeel van digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden.
  • Informatie en data geletterdheid: Het kunnen formuleren van een informatiebehoefte, het kunnen vinden en gebruiken van digitale data, informatie en gegevens. Het beoordelen van de relevantie en waarde van de informatie. Het kunnen bewaren, beheren en organiseren van digitale data, informatie en gegevens.
  • Communicatie en samenwerking: Het kunnen interacteren, communiceren en samenwerken met behulp van digitale technologie en bewust zijn van cultuur en generatieverschillen in gebruik. Het deelnemen in de maatschappij als burger en in gebruik van gezamenlijke publieke en privaat geregelde diensten. Het kunnen beheren van de eigen digitale identiteit en reputatie.
  • Maken van digitale producten: Het maken en aanpassen van digitale producten. Het verbeteren van informatiebronnen en begrijpen hoe copyright en eigenaarschap is geregeld. Weten hoe instructies geformuleerd moeten worden zodat ze door computers kunnen worden uitgevoerd.
  • Veiligheid: Het beveiligen van apparaten, informatie, persoonsgegevens en beschreven van privacy in digitale omgevingen. Het beschermen van fysieke en psychische gezondheid en bewust omgaan met digitale technologie voor gezondheidszorg en welzijn. Bewust zijn van de invloed van gebruik van digitale technologie op de omgeving.
  • Probleemoplossen: Het identificeren van behoeften en problemen en het oplossen van abstracte problemen in digitale omgevingen. Het gebruik van digitale instrumenten voor het vernieuwen van processen en producten. Het bijhouden van ontwikkelingen in digitale evolutie.

  Het referentiekader digitale vaardigheden

  Het referentiekader is opgedeeld in competentiegebieden en uitwerkingen in competenties. (Pas op: Vertaald door Google)
  1.  Informatie en data geletterdheid 
   1. Browsen, zoeken en filteren van gegevens, informatie en digitale inhoud -  Om informatiebehoeften te formuleren om gegevens, informatie en inhoud te zoeken in digitale omgevingen, om ze te openen en om ze te navigeren.  Persoonlijke zoekstrategieën maken en bijwerken.
   2. Evaluatie van gegevens, informatie en digitale inhoud - Analyse, vergelijking en kritiek evalueren van de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van gegevensbronnen, informatie en digitale inhoud.  Analyse, interpretatie en kritiek van de data, informatie en digitale inhoud.
   3. Beheer van gegevens, informatie en digitale inhoud - Organiseren, opslaan en ophalen van data, informatie en inhoud in digitale omgevingen. Organiseren en verwerken in een gestructureerde omgeving. 
  2.  Communicatie en samenwerking 
   1. Interactie via digitale technologieën - Om te communiceren via een verscheidenheid aan digitale technologieën en om geschikte digitale communicatiemiddelen te begrijpen voor een bepaalde context.
   2. Delen via digitale technologieën - Data, informatie en digitale inhoud met anderen delen via geschikte digitale technologieën.  Als tussenpersoon fungeren, om te weten over referentie- en attribuutpraktijken.
   3. Betrokkenheid in burgerschap via digitale technologieën - Om deel te nemen aan de samenleving door middel van publieke en private digitale diensten.  Kansen voor zelfbemanning en participatie-burgerschap zoeken door middel van geschikte digitale technologieën.
   4. Samenwerken via digitale technologieën -  Digitale tools en technologieën gebruiken voor samenwerkingsprocessen, en voor co-opbouw en co-creatie van resources en kennis.
   5. Netiquette - Bewust zijn van gedragsnormen en knowhow tijdens het gebruik van digitale technologieën en interactie in digitale omgevingen.  Communicatie strategieën aan te passen aan het specifieke publiek en zich bewust te maken van culturele en generatie diversiteit in digitale omgevingen.
   6. Beheer van digitale identiteit - Om één of meerdere digitale identiteiten te creëren en te beheren, om de eigen reputatie te beschermen, om te gaan met de gegevens die men produceert via verschillende digitale gereedschappen, omgevingen en diensten. 
  3.  Creatie van digitale content 
   1. Ontwikkeling van digitale inhoud - Om digitale inhoud te creëren en bewerken in verschillende indelingen, om zichzelf uit te drukken via digitale middelen.
   2. Integratie en aanpassen van digitale inhoud - Om informatie en inhoud te wijzigen, verfijnen, verbeteren en integreren in een bestaande kenniskring om nieuwe, originele en relevante inhoud en kennis te creëren.
   3. Auteursrechten en licenties - Begrijpen hoe auteursrechten en licenties van toepassing zijn op data, informatie en digitale inhoud.
   4. Programmeren - Om een ​​reeks begrijpelijke instructies voor een computersysteem te plannen en te ontwikkelen om een ​​bepaald probleem op te lossen of een specifieke taak uit te voeren. 
  4.  Veiligheid 
   1. Afscherming apparaten - Om apparaten en digitale inhoud te beschermen en risico's en bedreigingen in digitale omgevingen te begrijpen. Informatie over veiligheids- en veiligheidsmaatregelen en met inachtneming van betrouwbaarheid en privacy.
   2. Bescherming van persoonsgegevens en privacy - Bescherming van persoonsgegevens en privacy in digitale omgevingen.  Begrijpen hoe u persoonlijk identificeerbare informatie kunt gebruiken en delen, terwijl u zichzelf en anderen tegen schade kunt beschermen.  Om te begrijpen dat digitale diensten gebruik maken van een "Privacybeleid" om te informeren hoe persoonlijke gegevens worden gebruikt.
   3. Bescherming van gezondheid en welzijn -  Om gezondheidsrisico's en bedreigingen voor fysiek en psychologisch welzijn te vermijden tijdens het gebruik van digitale technologieën.  Om zichzelf en anderen te beschermen tegen mogelijke gevaren in digitale omgevingen (bijv. Cyberpesten).  Bewust zijn van digitale technologieën voor sociaal welzijn en sociale integratie. 
   4. Milieubescherming beschermen - Bewust zijn van de milieueffecten van digitale technologieën en hun gebruik. 
  5.  Probleemoplossing 
   1. Het oplossen van technische problemen - Technische problemen identificeren bij gebruiksapparaten en gebruik van digitale omgevingen, en om ze op te lossen (van het oplossen van problemen bij het oplossen van complexere problemen).
   2. Identificatie van behoeften en technologische mogelijkheden- Om de behoeften te beoordelen en om digitale hulpmiddelen te identificeren, evalueren, selecteren en gebruiken en mogelijke technologische reacties om deze op te lossen.  Aanpassen en aanpassen van digitale omgevingen naar persoonlijke behoeften (bijv. Toegankelijkheid).
   3. Creatief gebruik van digitale technologieën - Digitale tools en technologieën gebruiken om kennis te creëren en om processen en producten te innoveren.  Individueel en collectief inzetten voor cognitieve verwerking om conceptuele problemen en problemen in digitale omgevingen te begrijpen en oplossen.
   4. Identificatie van tekortkomingen in de digitale vaardigheden- Om te begrijpen waar je eigen digitale vaardigheden verbeterd of bijgewerkt moet worden. Om anderen te kunnen ondersteunen met hun digitale competentieontwikkeling.  Op zoek naar mogelijkheden voor zelfontwikkeling en bijhouden van de digitale evolutie. 

  De woordenlijst van de nieuwe begrippen

  Het referentiekader maakt gebruik van verschillende begrippen. De interpretatie van de begrippen is hieronder weergegeven.

  Inhoud in verschillende formaten

  Bijv. Tekstdocument, afbeeldingen, afbeeldingen, video, muziek, multimedia, webpagina's die zijn opgeslagen met een standaard bestandsindeling, 3-D-afdrukken.
  Bestandsformaten kunnen ofwel eigendom zijn, gratis en / of open. 

  Gegevens

  Een volgorde van één of meer symbolen die betekenis geven door specifieke interpretatie (en).  Gegevens kunnen worden geanalyseerd of gebruikt om kennis te verkrijgen of beslissingen te nemen.  Digitale gegevens worden weergegeven met behulp van het binaire getalsysteem van die (1) en nul (0) in tegenstelling tot de analoge weergave. Bronnen: https://en.wikipedia.org/wiki/Data_%28computing%29 ,

  Digitale communicatie

  Communicatie met behulp van digitale technologie.  Er bestaan ​​verschillende communicatievormen, bijvoorbeeld synchrone communicatie (real-time communicatie, bijvoorbeeld met skype of videogesprek of Bluetooth) en asynchrone (niet gelijktijdige communicatie, bijvoorbeeld e-mail, forum om een ​​bericht te sturen, sms) met bijvoorbeeld een tot een, Een tot veel, of veel tot veel modi. 

  Digitale inhoud

   Elk type inhoud dat bestaat in de vorm van digitale data die in een machine leesbaar formaat is gecodeerd en kan worden gemaakt, bekeken, gedistribueerd, aangepast en opgeslagen met behulp van computers en digitale technologieën, bijvoorbeeld het internet.  De inhoud kan gratis of betaalbaar zijn.  Voorbeelden van digitale inhoud zijn: webpagina's en websites, sociale media, data en databases, digitale audio, zoals mp3's en e-boeken, digitale beelden, digitale video, videospelletjes, computerprogramma's en software. 

  Digitale omgeving

  Een context, of een "plaats" die wordt geactiveerd door technologie en digitale apparaten, die vaak via het internet of andere digitale middelen worden verzonden, bijvoorbeeld mobiel netwerk.  Records en bewijs van de interactie van een individu met een digitale omgeving vormen hun digitale voetafdruk.  In DigComp wordt de term digitale omgeving gebruikt als achtergrond voor digitale acties zonder een specifieke technologie of tool te noemen. 

  Digitale diensten (publiek of privé)

  Diensten die via digitale communicatie kunnen worden geleverd, bijvoorbeeld internet, mobiele telefoonnetwerk dat de levering van digitale informatie (bijvoorbeeld gegevens, inhoud) en / of transactie-diensten kan omvatten.  Ze kunnen zowel publiek als privé zijn, bijvoorbeeld e-government, digitale bankdiensten, e-commerce, muziekdiensten (bijvoorbeeld Spotify), film- / tv-diensten (bijv. Netflix). 

  Digitale technologie

  Elk product dat gebruikt kan worden om elektronisch in een digitale vorm informatie te maken, bekijken, distribueren, wijzigen, opslaan, ophalen, verzenden en ontvangen.  Bijvoorbeeld pc's en apparaten (bijvoorbeeld een desktop, laptop, netbook, tabletcomputer, smartphones, PDA met mobiele telefoonfaciliteiten, spelletjesconsoles, mediaspelers, e-boeklezers), digitale televisie, robots.

  Digitale gereedschappen

  Digitale technologieën (zie digitale technologie) die worden gebruikt voor een bepaald doel of voor het uitvoeren van een specifieke functie van informatieverwerking, communicatie, inhoudsopbouw, veiligheid of probleemoplossing. 

  Privacybeleid

  De term die verband houdt met de bescherming van persoonsgegevens, bijvoorbeeld hoe een dienstverlener informatie verzamelt, opslaat, beschermt, onthult, overbrengt en gebruikt (gegevens) over zijn gebruikers, welke gegevens worden verzameld, enz. 

  Probleemoplossing

  "Het vermogen van een individu om cognitieve verwerking aan te pakken om probleemsituaties te begrijpen en oplossen, waar een oplossing niet onmiddellijk zichtbaar is.  Het omvat de bereidheid om dergelijke situaties te betrekken om het potentieel van een mens als een constructieve en reflecterende burger te bereiken "(OECD, 2014). 

  Welzijn

  De term is gerelateerd aan de WHO-definitie van goede gezondheid als een staat van volledig lichamelijk , sociaal en mentaal welzijn, en niet alleen de afwezigheid van ziekte of zwakheid.  Sociaal welzijn heeft betrekking op het gevoel van betrokkenheid bij anderen en met de gemeenschappen (bijv. Toegang en gebruik van sociaal kapitaal, sociaal vertrouwen, sociale verbondenheid en sociale netwerken). 

  Sociale integratie

  Het proces van verbetering van de voorwaarden voor individuen en groepen om deel te nemen aan de samenleving (door de Wereldbank).  Sociale integratie heeft als doel om arm en gemarginaliseerde mensen te bemachtigen om te profiteren van de groeiende wereldwijde kansen.  Het zorgt ervoor dat mensen stemmen in beslissingen die hun leven beïnvloeden en dat zij gelijke toegang hebben tot markten, diensten en politieke, sociale en fysieke ruimtes. 

  Gestructureerde omgeving

  Waar gegevens zich bevinden in een vast veld binnen een record of bestand, bijvoorbeeld relatie databases en spreadsheets. 

  Technologische reactie / oplossing

  Verwijst naar de poging om technologie (en / of engineering) te gebruiken om een ​​probleem op te lossen. 
   
   

  Wat is curriculumbewustzijn?


  Bij curriculumbewustzijn gaat het om de wijze waarop docenten keuzes maken in relatie met het curriculum. Het gaat er dan ook om dat docenten weten wat de feitelijke doelen en inhouden zijn waar het onderwijs wettelijk aan hoort te voldoen. Naast de doelen en inhouden gaat het om de kenmerken van de leerling en de wijze waarop het onderwijs wordt aangeboden. Een aanpassing in één van de leerplankenmerken heeft directe gevolgen voor de andere leerplankenmerken. De leerplanenmerken worden daarom vaak als een spinnenweb weergegeven om aan te geven dat alle onderdelen nauw met elkaar samenhangen.


  Het kiezen van specifieke leeractiviteiten kan dus grote gevolgen hebben voor de vorm van toetsing, groeperingsvormen en rol van de docent. In de tabel Leerplankenmerken worden de verschillende leerplankenmerken benoemd.
   


  Leerplanelementen
  Kernvraag
  Visie
  Waartoe leren zij?
  Doelen
  Waarheen leren zij?
  Inhoud
  Wat leren zij?
  Leeractiviteiten
  Hoe leren zij?
  Rol leraar
  Hoe is rol van leraar bij hun leren?
  Materialen en bronnen
  Waarmee leren zij?
  Groeperingsvorm
  Met wie leren zij?
  Locatie
  Waar leren zij?
  Tijd
  Wanneer leren zij?
  Toetsing
  Hoe wordt hun leren getoetst?

   

  Het maken van bewuste keuzes in het geheel aan leerplanelementen wordt curriculumbewustzijn genoemd. Vooral als het gaat om gepersonaliseerd leren gaat of werken zonder methode is het van belang om te weten wat de verschillende onderdelen van het curriculum zijn. Het gaat dan om het maken van bewuste en beredeneerde keuzes op basis van het leerplankader, maar ook om de context van de school en de mogelijkheden die binnen de school aanwezig zijn.

   

  Wat kan ik gebruiken?

  SLO heeft afgelopen jaren verschillende uitwerkingen gemaakt om meer inzicht te krijgen in de doelen en inhouden van onderwijs. Zo is voor alle vakken beschreven wat aan de orde zou moeten komen in "Leerplan in beeld" en zijn voor 21e eeuwse vaardigheden uitgewerkt op "Curriculum van de toekomst". Hier zijn ook de uitwerkingen te vinden voor digitale geletterdheid waaronder:


  Naast de uitwerkingen is er ook een cursus beschikbaar: "Curiculumontwerp". In de cursus zijn  praktische hulpmiddelen te vinden om curriculumbewust aan de slag te gaan.

  Linked data voor gepersonaliseerd leren

  Sinds 2012 wordt het curriculum in Nederland digitaal beschikbaar gesteld in de vorm van kernprogramma's. Kernprogramma's zijn uitwerkingen van de officiële kerndoelen, examenprogramma's en het referentiekader taal en rekenen. Op de website Leerplan in beeld http://leerplaninbeeld.slo.nl worden de kernprogramma's als doorlopende leerlijnen voor de verschillende vakken weergegeven, van primair onderwijs via de onderbouw voortgezet onderwijs doorlopend naar de bovenbouw van vmbo, havo en vwo.

   
  Basis voor de doorlopende leerlijnen zijn de vakkernen (hoofdonderwerpen) van de verschillende vakken of leergebieden. Voor het leergebied Mens en Maatschappij, bij het vak aardrijkskunde en de vakkernen Burgerschap en Water kan dat  als volgt worden weergegeven:

  Burgerschap en Water zijn in dit voorbeeld vakkernen die in het primair onderwijs, onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs als doorlopende leerlijnen aan de orde komen. Voor gepersonaliseerd leren bieden deze leerlijnen verschillende aanknopingspunten. Hierbij wordt gepersonaliseerd leren gezien als de wijze waarop leerlingen op hun eigen niveau het curriculum kunnen volgen.

  In onderstaande afbeelding wordt een verdere detaillering van de kernprogramma's weergegeven. Hierbij zijn vakkernen  de hoofdonderwerpen van een vak en de subvakkernen een opdeling van deze hoofdonderwerpen. De subvakkernen worden uitgewerkt in inhouden op basis waarvan de tussendoelen worden afgeleid.
  De doorlopende leerlijnen op basis van vakkernen maken het vervolgens mogelijk om als leerling of docent binnen de subvakkernen opvolgende, tussenliggende of alternatieve inhouden of doelen te kiezen. Deze inhouden en doelen kunnen dan afgestemd worden op het niveau en interesse van de leerling. Op basis van de ambitie en behoefte van de leerling kunnen dan keuzes gemaakt worden binnen de uitwerkingen van het curriculum voor persoonlijk leertraject.

   In de huidige kernprogramma's kunnen tussendoelen op de volgende niveaus ontwikkeld zijn.
  1. Primair onderwijs (po)
  2. Onderbouw vmbo basisberoepsgerichte leerweg (ob vmbo bb)
  3. Onderbouw vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (ob vmbo kb)
  4. Onderbouw vmbo gemengde leerweg (ob vmbo gl)
  5. Onderbouw vmbo theoretische leerweg (ob vmbo tl)
  6. Onderbouw havo (ob havo)
  7. Onderbouw vwo (ob vwo)
  8. Bovenbouw vmbo basisberoepsgerichte leerweg (bb vmbo bb)
  9. Bovenbouw vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (bb vmbo kb)
  10. Bovenbouw vmbo gemengde leerweg (bb vmbo gl)
  11. Bovenbouw vmbo theoretische leerweg (bb vmbo tl)
  12. Bovenbouw havo (bb havo)
  13. Bovenbouw vwo (bb vwo)
  In een aantal gevallen zijn verschillende niveaus gecombineerd in de kernprogramma's, zoals bijvoorbeeld vmbo bb en kb of vmbo gl en tl. Ook zijn bepaalde inhouden binnen po en vmbo minder uitgewerkt dan inhouden binnen havo en vwo, waardoor er minder tussendoelen beschikbaar zijn. Voor havo en vwo zijn voor verschillende vakkernen juist meer inhouden en bijbehorende tussendoelen gespecificeerd. Door de opbouw in niveaus en een steeds verdere uitwerking van inhouden en doelen in de doorlopende leerlijnen geeft dit mogelijkheden voor differentiatie en flexibele inzet van het curriculum. Zo kunnen leerlingen per leerlijn doelen kiezen die wat betreft niveau in het verlengde liggen van het huidige niveau. Daarnaast kan ook terug gekeken worden naar voorgaande inhouden en doelen.
  Wat is gepersonaliseerd leren?

  Gepersonaliseerd leren als begrip komt steeds vaker voor. In veel gevallen ontbreekt vervolgens een definitie wat er bedoeld wordt. In de onderstaande uitwerking wordt er specifiek verwezen naar een onderwijscontext. In deze definitie wordt er dus uit gegaan van formele kaders (van den Akker & Thijs, 2009) in termen van inhouden (kennis, vaardigheden en houding) en doelen zoals we die binnen het Nederlandse onderwijs kennen vastgelegd in kerndoelen, examenprogramma's en referentiekader.  Gepersonaliseerd leren refereert in een onderwijscontext naar het creëren van optimale leerprocessen (leeractiviteiten, werkvormen, didactiek) die aansluiten op de persoonlijke kwaliteiten (sterktes) en individuele behoeften (ambitie) van leerlingen. Leerlingen werken op eigen wijze (persoonlijk leerpad, werkvorm, didactiek, rollen, begeleiding) en in eigen tempo (tijd) aan leerdoelen (beheersingsniveaus), passend bij hun eigen niveau (beheersingsniveaus) en talenten (Interesses en ambities). Per vak, leerdoel, leerinhoud of onderdeel (inhouden en doelen) krijgt de leerling afhankelijk van de eigen prestaties (beheersingsniveaus) en voorkeuren (interesses) een aangepast programma (persoonlijk leerpad). De leerling wordt gestimuleerd (voortgang, certificaten, stimuli) om keuzes te maken (inhouden en doelen) met betrekking tot het (her)ontwerpen van zijn persoonlijke curriculum (interesse en ambitie), waarbij de leraar een ondersteunde rol (Begeleiding en rollen) vervult door middel van effectieve feedback (continue evaluatie) en door het faciliteren van rijke leersituaties (variatie in leeractiviteiten)(Fisser, 2014).  In deze definitie worden alle leerplanelementen (van den Akker, 2003) aangehaald. Deze onderdelen staan allemaal met elkaar in verband zoals ook in het curriculaire spinnenweb wordt weergegeven. Alle onderdelen staan met elkaar in verband waarbij de leerlingkenmerken centraal staan.

  Tabel 1 Leerplanelementen

  Leerplanelementen
  Kernvraag
  Visie
  Waartoe leren zij?
  Doelen
  Waarheen leren zij?
  Inhoud
  Wat leren zij?
  Leeractiviteiten
  Hoe leren zij?
  Rol leraar
  Hoe is rol van leraar bij hun leren?
  Materialen en bronnen
  Waarmee leren zij?
  Groeperingsvorm
  Met wie leren zij?
  Locatie
  Waar leren zij?
  Tijd
  Wanneer leren zij?
  Toetsing
  Hoe wordt hun leren getoetst?

  Op basis van een werkdefinitie van Educause (2014) is een vertaling gemaakt (Strijker & Trimbos 2014) voor de Nederlandse onderwijscontext.

  Leerlingkenmerken

  Het leerlingprofiel informeert leerlingen, docenten en ouders over de voortgang van de sterkte, behoefte en motivatie van de leerling.

  Sterkte en behoeftes
  Wat zijn het huidige beheersingsniveaus (sterkte) en gewenste beheersingsniveaus (behoefte) van de leerling en hoe kan het gewenste beheersingsniveau bereikt worden. Beheersingsniveau is een combinatie van inhouden, doelen en niveau zoals MVT A1..C2, RK 1F..4F. zoals bijvoorbeeld weergegeven in de kernprogramma's.

  Motivatie: interesse en ambitie
  Hoe kunnen inhouden en doelen afgestemd worden op de interesses van de leerling zodat met succes ambities waargemaakt kunnen worden. Hierbij zijn de kerndoelen en eindtermen uitgewerkt in beheersingsniveaus het uitgangspunt. De interesses en ambities moeten hier binnen vallen. De vrijheid van onderwijs en de keuzes van de leerling worden hierdoor begrensd.

  Inhouden en doelen
  Welke gewenste beheersingsniveaus stelt de leerling om zijn ambities waar te maken. Hoe reflecteert leerling en op de gewenste beheersingsniveaus en ambities en hoe ondersteunt de docent de leerling.

  Informeren, reflecteren en communiceren
  Informeren over de voortgang wat betreft de gestelde doelen, de reflectie op de voortgang richting de leerling en het daarover communiceren van docenten en ouders. Hiermee wordt bedoeld dat gegevens uit bijvoorbeeld learninganalytics worden geïnterpreteerd voor communicatie van betrokkenen.

  Voortgang en ontwikkeling

  De voortgang wordt continue geëvalueerd op basis van de door de leerling gestelde doelen.

  Continue evaluatie
  Op welke manier en hoe vaak evalueren we het beheersingsniveau van de leerling die nodig zijn voor succesvol waarmaken van ambities.

  Persoonlijke voortgang en  ontwikkeling
  Hoe stellen we leerlingen in staat om vervolgstappen te maken wanneer een beheersingsniveau bereikt is. Hoe wordt persoonlijke voortgang gestimuleerd. Stimulans kan in de vorm van (internationaal) erkende certificaten, badges, scores worden geboden om ambitie te versterken.

  Persoonlijke leerlijnen

  Persoonlijke leerlijnen zijn gebaseerd op sterktes, behoeftes, interesses, ambities en beheersingsniveaus.

  Persoonlijk adaptief leerplan
  Rekening houden met de sterkte, behoefte, motivatie, inhouden en doelen van de lerende.

  Leeractiviteiten en leermiddelen
  De wijze waarop geleerd wordt in termen van didactiek, aanpak gericht op de  eerlingkenmerken. Welke kennis en vaardigheden zijn nodig om zijn doelen te behalen en welke didactische werkvormen lijken daarvoor ideaal.

  Variatie in leeractiviteiten
  Hoe bereik je de beheersingsniveaus en wat zijn daarbij de ideale leeractiviteiten wat betreft didactiek, werkvorm en wijze overdracht.

  Flexibele leeromgeving

  De leeromgeving is aangepast op de sterktes, behoeftes  interesses, ambities en doelen van de leerling en speelt in op wijzigingen op die elementen in het leerlingprofiel.

  Planning en organisatie
  Hoe kunnen planning en organisatie inspelen op de voortgang, begeleiding, groeperingvorm en be-hoefte van de leerling om passende leermiddelen te gebruiken en leeractiviteiten succesvol uit te voeren.

  Begeleiding en rollen
  Hoe kunnen docenten, leerlingen inclusief de leerling zelf en andere betrokkenen inspelen op de voortgang van de leerling en daarmee de veranderende kenmerken van de leerling.

  Groeperingvormen
  Hoe stellen we groepen samen binnen of buiten de klas om leeractiviteiten uit te voeren en gestelde doelen te bereiken. Hoe spelen deze groeperingen in op de verschillende persoonlijke behoeften.

  Leeromgeving
  Leeractiviteiten kunnen binnen en buiten de school plaatsvinden, maar ook virtueel in plaats van fysiek.

  Tijd
  Hoe kan de leerling buiten het rooster ook tijd besteden aan het bereiken van de beheersingsniveaus.

  Referenties

  Akker, van den, J., & Thijs, A. (2009). Leerplan in ontwikkeling. Enschede: SLO.

  Akker, J. van den (2003). Curriculum perspectives: an introduction. In J. van den Akker, W. Kuiper & U. Hameyer (eds.), Curriculum Landscapes and Trends, (pp. 1-10). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

  Educause (2014) A working definition of Personalized Learning. 2015-04-13 via http://nextgenlearning.org/topics/personalized-learning / Educause.

  Fisser, P.H.G. (2014) De rol van ICT bij gepersonaliseerd leren. SLO Enschede.

  Strijker, A. & Trimbos, B. (2014) Definities voor gepersonaliseerd leren. SLO Enschede.  Vocabulaires: verzamelingen van begrippen voor een bepaalde doelgroep en gebruik

  Vocabulaires zijn begrippensets voor een bepaald doel en gebruik. Bijvoorbeeld een vocabulaire SLO, een lijst met onderwijskundige begrippen zodat duidelijk is wat met verschillende leergebieden bedoeld wordt. Het kan ook gaan om een lijst met vakken, beschrijvingen van niveaus of opsommingen van werkvormen of leeractiviteiten. OCW heeft verschillende vocabulaires beschreven in een gegevenswoordenboek (Duo, [1]) waarin uitgebreide lijsten met begrippen staan om gegevens uit te wisselen. Elk begrip is daarbij beschreven zodat gebruikers weten wat er bedoeld wordt. Zo kunnen informatiesystemen van scholen aansluiten op bijvoorbeeld DUO, op de gemeentelijke database, op leerlingvolgsystemen, op naam en adres gegevens, op kwalicitatieeisen, op opleidingsgegevens, op leeromgevingen en op schooladministratiegegevens. Bij het gebruik van vocabulaires in ICT is het belangrijk dat de gegevens altijd juist zijn zodat relaties ook kloppen. Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat we een leerling een jaar laten zitten omdat gegevens niet juist zijn ingevoerd.


  Gebruik van een zelfde taal


  Een belangrijk uitgangspunt bij het gebruiken van vocabulaires is het gebruiken van een zelfde taal of begrippenkader. Onderstaand figuur laat zien hoe een het beschrijven van bijvoorbeeld een kernleerlijn met vocabulaires het mogelijk maakt om vanuit verschillende methodes relaties te leggen, maar dus ook vanuit toetsing naar dezelfde inhouden en tussendoelen te verwijzen.
  
  Koppeling van een leerlijnvocabulaire aan methode en toetsing


  Vocabulaires gebruiken voor

  1. Gebruik van eenzelfde taal (Overheid, [2]; Gezondheid) 
  2. Beschrijven leermiddelen (NTR, [3] SLO, [4], Cito [5])
  3. Beschrijven leerlingen (SLO, [6])
  4. Beschrijven leerplan (ASN [7], CEN [8]
  5. Uitwisselen van leerlinggegevens (Kennisnet, [9])
  6. Ontwikkelen van methodes (Kennisnet, [9])
  7. Ontwikkelen van toetsen (SLO, [10]; Cito, [11])
  8. Samenstellen van lessen en lessenseries (Wikiwijs, [12])
  9. Vervangen van lessen en lessenseries 
  10. Beschrijven van rechten (Creative Commons, [13])
  11. Waarborgen inhoudelijke samenhang
  12. Waarborgen van didactische samenhang
  13. Verantwoording (Duo, [1]  [14];  Kennisnet, [15])
  14. Financiering (Duo, [1][14])
  15. Certificaten (Kwalificatiesmbo.nl [16], SBB [17])
  16. Trendanalyse en monitoring
  17. Visitatie, monitoring, evaluatie, toetsing (Dotcomschool, [18]; Parnassys [19]; Simac [20])

  Vocabulaires gebruiken in

  1. Zoekmachines (Wikiwijs, [12]; SLO, [4]; NTR, [3] )
  2. Collecties
  3. Leerlingvolgsystemen (Cito [21]Dotcomschool, [18]; Parnassys [19]; Simac [20])
  4. Schoolmanagementsystemen (Duo, [14])
  5. Financiele systemen  (Duo, [1][14])
  6. Planning 
  7. Organisatie
  8. Leeromgevingen (N@tschool [22]; Itslearning [23]

  Soorten vocabulaires

  1. Onderwijskundig
   1. Inhoudelijke omschrijving
   2. Leeractiviteiten, werkvormen
   3. Ontwerp en ontwikkeling
  2. Organistatorisch
  3. Technisch
  Voor alle elementen van het spinnenweb zijn verzamelingen van begrippen vast te leggen.
  Voor een groot aantal elementen zijn al vocabulaires ontwikkeld. SLO vocabulaires zijn te vinden op SLO webite [24]. Daarnaast is door Kennisnet een centrale collectie met vocabulaires ingericht [25] waar de meeste vocabulaires die op onderwijs gericht zijn te vinden zijn. 

  References