All items 08/26/2011

 • Annotea was developed as a Web-based shared annotation system based on a general-purpose open RDF infrastructure where annotations are modeled as a class of metadata. Annotations, identified by a URI, are viewed as statements or remarks made by an author about a Web document. In the Annotea model (see figure 1), the context defines where exactly inside the document the annotation is attached and the body is a link to the content of the annotation identified by a URI and conceived to contain textual or graphical content. Annotations are external to the documents and can be stored in one or more annotation servers that are responsible for controlling access - this allows us to implement local/private and remote/shared annotations.

  tags: Classificatie RDF vocabulaire ontology semantic Web 3.0

 • CHICAGO -- For a stranger, the main library at the University of Illinois at Chicago can be hard to find. The directions I got from a pair of clerks at the credit union in the student center have proven unreliable. I now find myself adrift among ash trees and drab geometric buildings.Finally, I call for help. Firouzeh Logan, a reference librarian here, soon appears and guides me where I need to go. Several unmarked pathways and an escalator ride later, I am in a private room on the second floor of the library, surrounded by librarians eager to answer my questions.

  tags: Search google Education informatie vaardigheden Research literacy students library

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 08/23/2011

 • Below you will find links to iPad applications that target the various levels of Bloom's Revised Taxonomy. I only included free apps that were "content-neutral" to make them usable across the curriculum. I also tried to include apps for the iPad only, but a few iPhone apps may have snuck in!

  Each app image is clickable, and you will be taken to the iTunes Store to learn more about each one.

  If you have other iPad apps you would like to recommend that meet the same criteria, please fill out the Google Survey at the bottom of this page. The results will be public so we can all benefit from each other's expertise. I also have another Web site with links to all things iPad if you are interested!

  tags: Classificatie Instruction Theories curriculum Onderwijs

 • Belanghebbenden in het leren- en werkendomein zijn in een open proces gaan samenwerken. Er is een programma gestart om een Nederlandse afspraak te ontwikkelen op basis van de internationale IMS ePortfolio specificatie van het IMS Global Learning Consortium. Dit toepassingsprofiel is vastgelegd in de Afspraak E-portfolio NL: Uitwisselen van e-portfolio's volgens toepassingsprofiel op basis van IMS ePortfolio. In 2007 verscheen de eerste versie.

  tags: standaard Portfolio NEN IMS

 • Litouwse onderzoekers hebben een methode ontwikkeld om 50 GB aan informatie op te slaan in een stukje glas niet groter dan een Nokia-display. Dat is evenveel als op een blu-ray-schijfje. Door voxels aan te brengen op de nano-structuur van het plaatje is het volgens de onderzoekers mogelijk om een uiterst robuust opslagmedium te produceren.  De paper van de vier onderzoekers(pdf) is gepubliceerd in Applied Physics Letters. Het paper is geschreven aan de Universiteit van Southampton, en een bedrijf uit Litouwen heeft er flink aan meebetaald.

  tags: ICT information Technology Nano Onderzoek

 • In de branche voor flexible arbeid is digitalisering niet meer tegen te houden. Probleem is alleen dat niet alle systemen en bestanden met elkaar kunnen communiceren. Om dat probleem op te lossen is de SETU opgericht. SETU biedt afnemers en aanbieders van flexibele arbeid vele voordelen. Het vereenvoudigt het proces van flexibele arbeid én zorgt voor kostenbesparingen. Lees hoe u kunt profiteren van de diensten van de SETU.

  tags: Interoperability standaarden ICT information exchange XML hergebruik

 • Open standaarden. Ik heb nog nooit iemand uit zichzelf horen verklaren dit een sexy onderwerp te vinden. En daarom doe ik het. Immers, waar het ontwerp en de invoering van open standaarden voortvarend ter hand wordt genomen, levert het prachtige én besparende resultaten op. Neem de afvalinzameling.

  tags: Interoperability hergebruik standaarden ICT ubiquitous RFID

 • Nederland dreigt met zijn onderwijs de koers in te slaan waar Engeland en de Verenigde Staten na tien jaar juist weer van terug lijken te komen. Niet verstandig, oordeelt Robin Alexander, hoogleraar onderwijskunde in Cambridge. Er is 'substantieel bewijs' dat het Engelse en Amerikaanse beleid niet werkt.

  tags: Onderwijs test Toetsen Research Onderzoek Education Testing Standardized Taal Rekenen Referentiekader

 • Former Assistant Secretary of Education Diane Ravitch was once an early advocate of No Child Left Behind, school vouchers and charter schools.

  tags: Onderwijs test Toetsen Research Onderzoek Education Standardized Testing Beleid

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 08/18/2011

 • Quality education relies, in large part, on professional educators and parents having access to the information, resources, and tools to serve learners of all ages. Seamless integration of a broad spectrum of instructional, administrative and communications tools is essential to effectively address the needs of all learners.The SIF (Schools Interoperability Framework) Association´s vision within this context is that schools will be enabled to better utilize technology in a manner that leverages the promise and capabilities of interoperability between disparate applications. The SIF Association brings together the developers and vendors of school technology with the federal, state and local educators who use that technology. To define the rules for data movement between applications—efficiently, accurately and automatically—in the SIF Specification. Developed by the SIF Association´s members, the SIF Specifications ensure that data systems work together and free up educators to do what they do best: teach.

  tags: standards education Framework vocabulaire Standaarden Onderwijs leermiddelen SIS

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 08/17/2011

 • "Scribus is an Open Source program that brings professional page layout to Linux/UNIX, Mac OSX, OS/2 Warp 4/eComStation and Windows desktops with a combination of press-ready output and new approaches to page design. Underneath a modern and user-friendly interface, Scribus supports professional publishing features, such as color separations, CMYK and Spot Color support, ICC color management, and versatile PDF creation."

  tags: PDF ebook ipad Uitgeverij publiceren Digitaal digiborden open Source

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 08/16/2011

 • Natonco UA staat voor Nationale Onderwijs Coöperatie met Uitgesloten Aansprakelijkheid. Een onderwijs coöperatie voor leermiddelen en ICT. We richten ons op het primair onderwijs in Nederland en op de Leraren Opleidingen Basis Onderwijs.Natonco stimuleert, faciliteert en optimaliseert het toepassen van Leren met ICT in de basis school. De maatschappij digitaliseert. Dat betekent dat de wereld om de leerlingen heen steeds sneller verandert. Basisscholen willen daar op in kunnen spelen. Dat is immers belangrijk om de leerlingen een goede basis te geven voor hun verdere leerloopbaan. Flexibilisering en het goed kunnen ondersteunen van individuele leerlijnen krijgt steeds meer prioriteit. Daarbij spelen opbrengst gericht werken en het kunnen differentiëren binnen leerlijnen een belangrijke rol. Naast een normale instructie voor een deel van de leerlingen ook een verlengde of verdiepte instructie kunnen aanbieden is aan de orde. Daarbij is het ook van belang dit doelmatig en passend bij de leerstijl van individuele leerlingen te kunnen organiseren. Leren met ICT zetten we in om dit mogelijk te maken.

  tags: Leerlijnen Onderwijs PO ICT Individuele Pabo ELO

 • Exova ontwikkelt MATH, een rekenmethodiek voor PO en SO scholen. MATH is een digitale leeromgeving waarin leerlingen zelfstandig rekenen leren met een eigen leerroute volgens een individuele leerstrategie.

  tags: PO SO Onderwijs passend kwaliteit

 • "MATH is de gedigitaliseerde leerlijn Rekenen en Wiskunde, ontwikkeld door EXOVA en HERA, Masters in Leren Leren. MATH maakt passend rekenonderwijs mogelijk voor de ontwikkeling van de logisch-mathematische vaardigheden via een synthese met leren leren en digitalisering."

  tags: Rekenen leerlijnen wiskunde passend Onderwijs

 • Een nieuw online reken oefenprogramma waarin kinderen het rekenen spelenderwijs kunnen oefenen en automatiseren op hun eigen niveau. De oefeningen worden automatisch geanalyseerd en teruggekoppeld aan de docent. In de Rekentuin kunnen kinderen een tuintje met plantjes onderhouden door regelmatig rekenspelletjes te spelen. Ieder plantje in de tuin staat voor een Rekendomein en een bijbehorend rekenspelletje. Het plantje groeit afhankelijk van het succes. Wanneer de spelletjes goed geoefend worden verschijnen er vanzelf weer nieuwe plantjes van nieuwe rekendomeinen.

  tags: Rekenen voorbeeld oefening test online PO VO MBO HBO Onderwijs commercieel

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.