Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


SimoSoftProjects | Windows Mobile | iFonz 2

Posted: 22 Jul 2009 05:40 AM PDT

iFonz 2 is a new Windows Mobile interface, with a lots of customization and a fully graphical design and animations for Windows Mobile 5/6 completely writed in .NET. Read more info in Readme.txt file in the installation folder on your mobile or on XDA Forum at the latest thread about iFonz 2. For any support go to XDA Forum.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


» iPhone Skin / Theme for Windows Mobile 6 / WM6 PDA Phone › Gadget, Mobile & Cell Phone News

Posted: 21 Jul 2009 03:43 PM PDT

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Taakhulp Leerplanevaluatie

Posted: 15 Jul 2009 03:11 AM PDT

Taakhulp Taakhulp Leerplanevaluatie Deze Taakhulp is bedoeld voor onderwijsontwikkelaars (zoals leerplanontwikkelaars, docenten, lerarenopleiders, uitgevers) die de onderwijsproducten die zij ontwikkelen op een gestructureerde en doordachte wijze willen evalueren om zo de kwaliteit ervan te verbeteren. Doel van de Taakhulp Leerplanevaluatie Bij het ontwikkelen van nieuw onderwijs of het aanpassen van bestaand lesmateriaal hanteren ontwikkelaars vaak een cyclische aanpak om de kwaliteit van het product te vergroten. Bij zo'n aanpak wisselen ontwerpen (het maken) en evalueren (het testen op kwaliteit) elkaar af. Er zijn twee soorten evaluaties: Formatieve evaluatie: gericht op het verbeteren van het product (de kok proeft de soep). Summatieve evaluatie: gericht op het geven van een eindoordeel over het product (de gasten proeven de soep). Deze Taakhulp richt zich op het opzetten en uitvoeren van formatieve evaluatie-activiteiten.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Microsoft SharePoint Team Blog : Announcing SharePoint 2010 Technical Preview

Posted: 14 Jul 2009 08:16 AM PDT

Announcing SharePoint 2010 Technical Preview Today, we're announcing that SharePoint 2010 has reached the technical preview engineering milestone. The SharePoint team is running a limited, invitation only Technical Preview program. While we're not sharing SharePoint 2010 details at this point, we did want to give our customers & partners a sneak peek at SharePoint 2010! We're very excited about SharePoint 2010 and looking forward to the SharePoint Conference this October where we'll talk about all the investment areas across workloads and the platform. What we're sharing today is just a fraction of what will be in SharePoint 2010!

Overview Video

Posted: 14 Jul 2009 07:27 AM PDT

SharePoint 2010 enables organizations to connect and empower people through an integrated set of rich features. Get a sneak peek of SharePoint 2010 product features today.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Het digibord: meer dan een leuk speeltje

Posted: 13 Jul 2009 04:19 AM PDT

Het digibord: meer dan een leuk speeltje Inleiding Het digibord is een nieuw medium in het onderwijs. Het is een groot succes op de basisscholen in Nederland en ook in het voortgezet onderwijs worden digiborden veel gebruikt. Over het gebruik in het hoger onderwijs hoor je echter veel minder. Heeft het daar geen functie of is het een kwestie van onbekendheid met dit medium? Op de Universiteit Twente zijn al wel een aantal digiborden aanwezig, bijvoorbeeld in een vergaderzaal van de Horst en in de Cubicus. Hoe kun je deze borden nu inzetten in het eigen onderwijs? Wat is de meerwaarde?

Wisselwerking: UT-docenten en vwo-docenten wisselen een dag van werkplek

Posted: 13 Jul 2009 04:17 AM PDT

Wisselwerking: UT-docenten en vwo-docenten wisselen een dag van werkplek Uitwisseling tussen UT- en vwo-docenten Op 8 april j.l. vond er voor het vierde jaar op rij een docentenuitwisseling plaats tussen UT- docenten en docenten voortgezet onderwijs. Dit jaar vond het uitwisselingsevenement plaats in het kader van de conferentie "Twents Meesterschap", georganiseerd door Instituut ELAN i.s.m. technische faculteiten. Deze studiedagen stonden in het teken van onderwijs, (vak-)didactiek en onderzoek.

Teletop didactisch ingezet

Posted: 13 Jul 2009 04:16 AM PDT

Sinds studiejaar 2000-2001 gebruiken vrijwel alle UT-opleidingen bij meerdere vakken TeleTOP®. TeleTOP staat niet op zichzelf, maar is ingebed in het onderwijs. Ervaringen over de afgelopen jaren hebben diverse voorbeelden laten zien van de wijze waarop Teletop kan worden ingezet in het onderwijs. Hieruit zijn veel ideeën en tips voortgekomen.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


nu.nl/internet | 'Netwerksite stal miljoenen identiteiten'

Posted: 10 Jul 2009 07:32 AM PDT

AMSTERDAM - De Amerikaanse sociale netwerksite Tagged.com heeft zich de woede op de hals gehaald van de openbaar aanklager in de staat New York. Die beschuldigt de site er van miljoenen identiteiten te hebben gestolen van argeloze internetgebruikers, zonder toestemming adresboeken te hebben 'geplunderd' en misleidende spamberichten te hebben verzonden

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Onderwijsnieuws | Nieuws algemeen

Posted: 07 Jul 2009 04:28 PM PDT

Leraren laten zich massaal bijscholen (Novum) - Leraren gaan graag terug in de schoolbanken om zich te laten bijspijkeren. Veertienduizend docenten hebben zich aangemeld voor een Lerarenbeurs waarmee ze hun vakkennis kunnen verbreden of zich kunnen specialiseren, maakte staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma (PvdA) maandag bekend. De Lerarenbeurs werd vorig jaar ingevoerd en maakt deel uit van het Actieplan LeerKracht van Nederland, waarmee het kabinet de positie van leraren wil verbeteren om het lerarentekort terug te dringen. Iedere docent heeft een keer in zijn carrière recht op de beurs, waarvoor de bewindsvrouw een bedrag van 83,5 miljoen heeft vrijgemaakt. Dijksma is onder de indruk van de vele aanvragen van leraren die zich willen laten bijscholen. "De populariteit van de lerarenbeurs is goed nieuws voor leraren en leerlingen. Zij krijgen immers straks les van nog beter gekwalificeerde leraren", aldus de bewindsvrouw, die maandag de tienduizendste beurs uitreikt

Official Google Blog: Google Apps is out of beta (yes, really)

Posted: 07 Jul 2009 03:43 PM PDT

Google Apps is out of beta (yes, really) 7/07/2009 08:02:00 AM We're often asked why so many Google applications seem to be perpetually in beta. For example, Gmail has worn the beta tag more than five years. We realize this situation puzzles some people, particularly those who subscribe to the traditional definition of "beta" software as not being yet ready for prime time.

eltt's Bookmarks on Delicious

Posted: 07 Jul 2009 08:46 AM PDT

Enhancing learning through technology's Bookmarks

Stichting Digitale Leerwegen Noord Nederland

Posted: 07 Jul 2009 08:45 AM PDT

Stichting Digitale Leerwegen Noord Nederland is een steunstichting van en voor het Onderwijs in Drenthe, Groningen en Friesland met als doelstelling het initiëren en stimuleren van een doelgerichte functionele samenwerking, zowel binnen als tussen schoolorganisaties op het vlak van onderwijs, innovatie en ICT. DLNN zorgt daarbij voor onderlinge coördinatie, regie en voor (een deel van) de benodigde financiering door subsidies aan te vragen.

TestTube - Broadcast Yourself.

Posted: 07 Jul 2009 08:21 AM PDT

Welcome to TestTube, our ideas incubator. This is where YouTube engineers and developers test out recipes and concoctions that aren't quite fully baked and invite you to tell us how they're coming along. Your comments will help us improve and perfect the mixtures we're working on. So jump in, play around, and send your feedback directly to the brains behind the scenes.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Strijker, Dr. A. (www.onderzoekinformatie.nl)

Posted: 06 Jul 2009 08:12 AM PDT

Expertise NL Standaarden voor leertechnologie; Implementatie; Hergebruik van cursusmateriaal; Ontwerp en ontwikkeling van leerobjecten Expertise Eng Standards for learning technology; Implementation; Reuse of learning material; Design and development of learning objects E-mailadres a.strijker @ teletop.nl

A. Strijker (http://www.narcis.info)

Posted: 06 Jul 2009 08:10 AM PDT

Strijker, Dr. A. WoordenWolk cursusmateriaal hergebruik implementatie leerobjecten leertechnologie ontwerp ontwikkeling standaarden Expertise Standaarden voor leertechnologie; Implementatie; Hergebruik van cursusmateriaal; Ontwerp en ontwikkeling van leerobjecten Expertise (EN) Standards for learning technology; Implementation; Reuse of learning material; Design and development of learning objects Digital Author IDDe Digital Author Identifier (DAI) is een nummer dat aan elke wetenschappelijke auteur in Nederland wordt toegekend, zodat informatie uit verschillende systemen aan elkaar gekoppeld kan worden ongeacht de schrijfwijze van de achternaam en/of initialen. info:eu-repo/dai/nl/269607706

No-IP Members Portal: No-IP Managed DNS :Manage Hosts

Posted: 06 Jul 2009 07:50 AM PDT

LastPass Password Manager, Form Filler - The Last Password You'll Have To Remember

Posted: 06 Jul 2009 07:06 AM PDT

lastpass is an online password manager and form filler that makes web browsing easier and more secure.

Xmarks | Bookmark-Powered Web Discovery

Posted: 06 Jul 2009 02:53 AM PDT

Install Xmarks on each computer you use, and it seamlessly integrates with your web browser and keeps your bookmarks safely backed up and in sync. Xmarks will sync across browsers too. Today we support Firefox, Internet Explorer, and Safari (Mac OS).

Thymer :: Todo for allardstrijker

Posted: 06 Jul 2009 01:23 AM PDT

Project management and task planning for people who hate project management and task planning. Thymer's different. Find out everything about Thymer in a few minutes! Tasks "write executive summary @tomorrow @peter @2.5h @document". Clear your mind with super easy data entry. Read all about adding, editing, tracking time and managing tasks. Projects Organize your tasks in projects. Find out how to create, edit and delete projects. Tags Add some tags to your tasks! Planning Let Thymer help you to create a schedule for your tasks and meet your deadlines? Feed & Reports What's going on right now? Who spent time on what? Find out how to keep track of what's going on and what happened. Team Time to work together without bureaucracy and overhead. Find out about setting up a team! Settings Reminders? Twitter integration? Change the order of your projects? For all the customizations and extra features, check out the Settings.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


nu.nl/internet | Mininova eist excuses en spreekverbod voor Kamerleden

Posted: 02 Jul 2009 06:00 AM PDT

AMSTERDAM - Torrentsite Mininova eist excuses, een rectificatie en een spreekverbod voor de Kamercommissie die onlangs een rapport uitbracht over auteursrecht op internet.

CamStudio - Free Screen Recording Software

Posted: 02 Jul 2009 05:57 AM PDT

CamStudio is able to record all screen and audio activity on your computer and create industry-standard AVI video files and using its built-in SWF Producer can turn those AVIs into lean, mean, bandwidth-friendly Streaming Flash videos (SWFs) Here are just a few ways you can use this software: * You can use it to create demonstration videos for any software program * Or how about creating a set of videos answering your most frequently asked questions? * You can create video tutorials for school or college class * You can use it to record a recurring problem with your computer so you can show technical support people * You can use it to create video-based information products you can sell * You can even use it to record new tricks and techniques you discover on your favourite software program, before you forget them

Rad editor Telerik - Free Products

Posted: 02 Jul 2009 04:16 AM PDT

Welcome to Telerik's community software page. The products on this page are provided to you and the community complimentary and are available through electronic download. These complimentary community editions do not come with dedicated support, however, you may access the supplemental support resources (documentation, forums). We hope you enjoy these products and take full advantage of all the resources available to you.

Silverlight Blueprint for SharePoint - Home

Posted: 02 Jul 2009 04:10 AM PDT

Silverlight 2 RTM Blueprint for SharePoint The Silverlight Blueprint for Sharepoint is now in RTM Code for the version which works with Silverlight 2 Beta 2 is also available at http://www.codeplex.com/SL4SP/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=16420. The updated release of the Silverlight Blueprint for SharePoint is a little different from the original blueprints as with this release we've created a set of self-contained samples that using the blueprint methodology you can deploy to your SharePoint site to test out the Silverlight applications. The goal of the blueprints is to give you some guidance on how to integrate Silverlight applications with SharePoint. There are many possibilities here, and we've put together just a few to get you started.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Szaymon Picture Gallery, icons ico

Posted: 30 Jun 2009 04:57 AM PDT

alphabet, alphanum, altered, animals, archives, arrows, art icons, astronom, audio, be, bepc, bible, blanks, blue os, boating, books, building, buttons, calkulat, cans, charts, chips, clip, clipbord, clock, clothing, computers, contain, corporat, dark, datacomm, design, drawing, drives, e2, explode, faces, file, finance, flags, flying, folders, food, funnies, games, gnome, gold leaf, graphics, guitar, hausehold, heavy, hi tech world, holiday, human, iconstructions, imac, kid os, kid, mac g3, mac os 7, mac os 8.5, mac os 95, metallic, misc, months, mounted, movie stuff, music stuff, native american, nature, next 98, platinum, sci-fi, seasons, simple, smileys, software, space, sports, symbols, tangerin, toons, traffic, trains, enz