Digitaal curriculum, begrippensets voor het onderwijs

Het digitaal curriculum is een verzameling van begrippen voor het onderwijs. Het kan gaan om een lijst met kerndoelen, eindtermen, vakken, beschrijvingen van niveaus of opsommingen van werkvormen of leeractiviteiten. Vanaf 2014 zijn deze begrippen als linked open data beschikbaar gemaakt in het onderwijsbegrippenkader. Begrippensets worden ook wel vocabulaires genoemd: een lijst van begrippen voor een bepaalde functie, doel en doelgroep.

Wat kun je doen met de begrippensets

Begrippensets zijn te gebruiken door ontwikkelaars van applicaties zoals collecties van leermiddelen, leeromgevingen, toetssystemen, leerlingvolgsystemen, administratiesystemen. Begrippensets zijn bijvoorbeeld lijsten met vakken, beschrijvingen van niveaus of opsommingen van werkvormen of leeractiviteiten. OCW heeft een gegevenswoordenboek ontwikkelt (Duo, [1]) waarin uitgebreide lijsten met begrippen staan om gegevens uit te wisselen. Elk begrip is beschreven zodat gebruikers weten wat er bedoeld wordt. Zo kunnen informatiesystemen van scholen aansluiten op bijvoorbeeld DUO, gemeentelijke database,  leerlingvolgsystemen,  naam en adres gegevens, op kwalificatieeisen,  opleidingsgegevens,  leeromgevingen en  schooladministratiegegevens. Bij het gebruik van vocabulaires in ICT is het belangrijk dat de gegevens altijd juist zijn zodat relaties ook kloppen. Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat we een leerling een jaar laten zitten omdat gegevens niet juist zijn ingevoerd.

Gebruiken van een zelfde taal

Een belangrijk uitgangspunt bij het gebruiken van begrippensets is het gebruiken van een zelfde taal of begrippenkader. Onderstaand figuur laat zien hoe vanuit een basisset van begrippen verschillende methodes relaties te leggenzijn, maar dus ook vanuit toetsing naar dezelfde inhouden en tussendoelen te verwijzen.
Naast het leggen van relaties naar methodes en toetsing kunnen vocabulaires voor meer toepassingen gebruikt worden. Een aantal voorbeelden van functies zijn hier aangegeven.

Functies en doelen van digitaal curriculum en begrippensets

Begrippensets worden op verschillende manieren gebruikt.
 1. Gebruik van eenzelfde taal (Overheid, [2]; Gezondheid) 
 2. Beschrijven leermiddelen (NTR, [3] SLO, [4], Cito [5]
 3. Beschrijven leerlingen (SLO, [6]
 4. Beschrijven leerplan (ASN [7], CEN [8]
 5. Uitwisselen van leerlinggegevens (Kennisnet, [9]
 6. Ontwikkelen van methodes (Kennisnet, [9]
 7. Ontwikkelen van toetsen (SLO, [10]; Cito, [11]
 8. Samenstellen van lessen en lessenseries (Wikiwijs, [12]
 9. Vervangen van lessen en lessenseries 
 10. Beschrijven van rechten (Creative Commons, [13]
 11. Waarborgen inhoudelijke samenhang 
 12. Waarborgen van didactische samenhang 
 13. Verantwoording (Duo, [1] [14]; Kennisnet, [15]
 14. Financiering (Duo, [1][14]
 15. Certificaten (Kwalificatiesmbo.nl [16], SBB [17]
 16. Trendanalyse en monitoring 
 17. Visitatie, monitoring, evaluatie, toetsing (Dotcomschool, [18]; Parnassys [19]; Simac [20]

Toepasingen van vocabulaires

 1. Zoekmachines (Wikiwijs, [12]; SLO, [4]; NTR, [3]
 2. Collecties 
 3. Leerlingvolgsystemen (Cito [21], Dotcomschool, [18]; Parnassys [19]; Simac [20]
 4. Schoolmanagementsystemen (Duo, [14]
 5. Financiele systemen (Duo, [1][14]
 6. Planning 
 7. Organisatie 
 8. Leeromgevingen (N@tschool [22]; Itslearning [23]

  Soorten vocabulaires

  1. Onderwijskundig 
   1. Inhoudelijke omschrijving 
   2. Leeractiviteiten, werkvormen 
   3. Ontwerp en ontwikkeling 
  2. Organistatorisch 
  3. Technisch 
  Voor alle elementen van het spinnenweb zijn verzamelingen van begrippen vast te leggen.

  Voor een groot aantal elementen zijn al vocabulaires ontwikkeld. SLO vocabulaires zijn te vinden op SLO webite [24]. Daarnaast is door Kennisnet een centrale collectie met vocabulaires ingericht [25] waar de meeste vocabulaires die op onderwijs gericht zijn te vinden zijn.

  Referenties

  1. DUO (2012) Gegevenswoordenboek.
   http://www.ib-groep.nl/zakelijk/schakelpunt_ocw/producten_en_standaarden/gegevensproducten.asp
  2. Overheid (2012) Taalunie wetsbesluit.
   http://wetten.overheid.nl/BWBV0002947/geldigheidsdatum_16-04-2011
  3. NTR (2012) Beeldbank schooltv.
   http://www.schooltv.nl/beeldbank/
  4. SLO (2012) Leermiddelenplein.
   http://www.leermiddelenplein.nl/
  5. Cito (2012) Domeinbeschrijvingen primair en speciaal onderwijs - onderzoek en wetenschap.
   http://www.cito.nl/onderzoek%20en%20wetenschap/achtergrondinformatie/wereldorientatie/domeinbeschrijvingen.aspx
  6. SLO (2012) Leerplanvormgever.
   https://www.surfgroepen.nl/sites/SLO/Projecten/LPVG0p4/default.aspx
  7. Achievement Standards Network (2012)
   http://asn.jesandco.org/
  8. CEN (2012) Curriculum Exchange Format .
   http://www.cen-ltso.net/Main.aspx?put=946
  9. Kennisnet (2012) Inventarisatie leerlingvolgsystemen.
   http://ictvo.kennisnet.nl/techniek/leerlingvolgsystemen
  10. SLO (2012) Leerplan in beeld.
   http://leerplaninbeeld.test.slo.nl/demo/
  11. Cito (2012) Domeinbeschrijvingen en toetsen primair onderwijs
   http://www.cito.nl/nl/onderwijs/primair%20onderwijs/alle_producten.aspx
  12. Wikiwijs (2012) Geavanceerd zoeken vo.
   http://www.wikiwijs.nl/sector/vo/complex.psml
  13. Creative Commons (2012) Omschrijvingen creative commons.
   http://creativecommons.nl/
  14. DUO (2012) Referentietabellen met instellings- en opleidingsgegevens
   http://www.ib-groep.nl/zakelijk/Gemeenten/S20_Gegevensuitwisseling/tabellen_en_links.asp
  15. Kennisnet (2012) Toetswijzer.
   http://www.toetswijzer.nl/
  16. Kwalificatiesmbo.nl (2012)
   http://www.kwalificatiesmbo.nl/
  17. Werkenbijdeoverheid (2012) Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs bedrijfsleven, voorheen COLO
   http://www.werkenbijdeoverheid.nl/organisaties/deelnemer/?adm_pin=01150
  18. Dotcomschool (2012) Leerlingvolg- en Schooladministratiesysteem.
   http://www.dotcomschool.nl/
  19. Parnassys (2012) Leerlingvolgsysteem.
   http://www.parnassys.nl/
  20. Simac (2012) Leerlingvolgsysteem
   http://www.simac.com/nl/onderwijs/nieuws/DU271_Leerlingvolgsysteem-in-VO.aspx
  21. Cito (2012) Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS)
   http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/cito_volgsysteem_po.aspx
  22. Three Ships (2012) N@tschool.
   http://www.threeships.nl/pages/iip/IIP.aspx?p=3&e=71
  23. Itslearning (2012)
   http://www.itslearning.nl/
  24. SLO (2012) Vocabulaires voor onderwijs.
   http://vocabulaires.slo.nl/
  25. Kennisnet (2012) Edustandaard vocabulairebank
   http://vocabulairebank.edustandaard.nl
  26. Duo (2012) BRIN-gegevens.
   http://www.ib-groep.nl/zakelijk/Gemeenten/S20_Gegevensuitwisseling/tabellen_en_links.asp

  Original URL: http://knol.google.com/k/-/-/36j7ab8m2hpbf/38