All items 02/27/2011

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 02/25/2011

 • Op 6 april 2010 heeft de Tweede Kamer de Wet 'referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' aangenomen Op deze website de letterlijke tekst van het rapport Meijerink in de versie 'nadere beschouwing' (juli 2009), die ongewijzigd in de wet is opgenomen. De website maakt het mogelijk eenvoudige vergelijkingen uit te voeren tussen de F- en de S- niveaus.

  tags: referentie kader Curriculum Leerlijnen voorbeeld Visualisatie

 • "The English versions of Finnish National Core Curricula for Basic Education, for Upper Secondary Schools and many other publications can be ordered from e-store(User interface only in Finnish and Swedish) or by e-mail from the address below. There are also some other languages available, for further information, contactinfo(at)kustannustaito.fi.The national core curriculum for basic education specifies the objectives and core contents of cross-curricular themes, subjects, and subject groups in basic education intended for pupils receiving compulsory education, and of other education as referred to in the Basic Education Act, with the exception of pre-primary education. The national core curriculum also specifies the central principles of student welfare services and school-home cooperation, as well as the objectives of student welfare services as part of the educational system. The national core curriculum for basic education constitutes a regulation, on the basis of which the provider of basic education will take decisions respecting curriculum."

  tags: leerplan Curriculum Example Voorbeeld

 • The curriculum in ScotlandThe Scottish Government's lifelong learning strategy aims to ensure that everyone develops the attributes, knowledge and skills they will need for life, learning and work. The curriculum is all the experiences that are planned for learners to support the development of these skills.

  tags: leerplan Curriculum Example Voorbeeld

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 02/15/2011

 • Named Apple's iPad App of the Year and one of TIME's top 50 innovations of 2010, Flipboard is a fast, beautiful way to flip through the news, photos and updates your friends are sharing on Facebook, Twitter, Google Reader and Flickr. See your social media in a magazine layout that is easy to scan and fun to read. Share articles and photos, 

  tags: ipad tools reference social app ****

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 02/14/2011

 • "An open-ended student response system is an electronic service or application that lets students enter text responses during a lecture or class discussion. Open-ended systems give faculty the option of collecting such free-form contributions from students, in addition to asking the true/false or multiple-choice questions that conventional clicker systems allow. Such tools open a channel for the kind of individual, creative student responses that can alter the character of learning. The great strength of open-ended student response systems may be that they create another avenue for discussion, allowing students to join a virtual conversation at those times when speaking out in live discourse might seem inappropriate, intimidating, or difficult."

  tags: research elearning standards Learning Technology

 • MagicScroll.net - Read eBooks online. Upload an ePUB file from your computer. Choose an ePUB file from your computer: Read an ePUB file from the web. MagicScroll.net - Read eBooks online. Upload an ePUB file from your computer. Choose an ePUB file from your computer: Read an ePUB file from the web.

  tags: service epub online publiceren

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 02/13/2011

 • TPACK, een nieuwe manier om tegen ict in het onderwijs aan te kijken. Het model gaat uit van de specifieke deskundigheid van de leraar: zijn of haar vermogen om de kennis en de vaardigheden die bij een vak horen, op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren aan de leerling met behulp van ict. 

  tags: TPACK

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 02/11/2011

 • "Amsterdam, 20110125 -- Hoewel Google de komende jaren mogelijk door de EU gesommeerd wordt haar zoekmachine algoritmen bloot te leggen, weten we sinds deze week opeens al een stuk meer. Het ebook onder de naam "SEO voor Webprofessionals" onthult zes jaar onderzoekservaring van SEO onderzoeker Ir. A. Sadon uit Amsterdam. Een helder boek over de wijze waarop Google haar gratis zoekresultaten ordent, en bedrijven tegelijkertijd helpt misstappen te voorkomen, was hard nodig en is sinds deze week op de markt. Het is te bestellen via www.seoguru.nl/seo-boek.html."

  tags: SEO google Onderzoek design reuse

 • Creating an App Inventor app begins in your browser, where you design how the app will look. Then, like fitting together puzzle pieces, you set your app's behavior. All the while, through a live connection between your computer and your phone, your app appears on your phone. Read more...

  tags: google mobile Development PDA android app programming

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 02/09/2011

 • "This is European Schoolnet - European Schoolnet (EUN) is a network of 31 Ministries of Education in Europe and beyond. EUN was created more than 10 years ago with the aim to bring about innovation in teaching and learning to its key stakeholders: Ministries of Education, schools, teachers and researchers.European Schoolnet’s activities are divided among three areas of work:Policy, research and innovationSchools servicesLearning resource exchange and interoperability"

  tags: Beleid standards education europe ict research

 • "We are a mobile storytelling platform. We help you link your media to places, so you can create city experiences for anyone with a mobile phone."

  tags: ubiquitous ubilearn onderwijs tools Development media android tool game ict gps

 • In 2008 is voor de derde maal onderzoek gedaan naar het didactisch handelen in hetbasisonderwijs en de rol van ict hierbij. Dit is gebeurd op verzoek van Kennisnet. Ditrapport bevat de verantwoording van het onderzoeksinstrument en een overzicht vande resultaten op leraar- en schoolniveau. De procedure bij dataverzameling en terug-koppeling naar scholen wordt beschreven. Voor het eerst is via verdiepende statisti-sche analyses ingegaan op de samenhangen tussen de diverse factoren en de matewaarin deze het didactisch handelen van leraren voorspellen. Dit leidt tot inzicht in dewisselwerking tussen kenmerken en opvattingen van leraren en de wijze waarop zehun onderwijs inrichten. In aparte bijlagen kan de ge├»nteresseerde lezer tabellen raad-plegen die de verzamelde gegevens voor het basisonderwijs weergeven.In de jaarlijkse Vier in Balans Monitor 2008 van Kennisnet is gebruik gemaakt vangegevens uit dit onderzoek.

  tags: didactiek onderwijs Onderzoek kennis pabo ict po kennisnet

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 02/08/2011

 • "De kennisbasis van de overige vakken voor het PO staat online. Zo ook de generieke kennisbasis waar ik samen met collega’s van andere Pabo’s aan heb gewerkt. Ik heb hierbij vooral gekeken naar de inbreng van ICT. Uitgangspunt hierbij waren de documenten die ik de loop van de tijd heb geschreven en op mijn blog heb gepubliceerd. Ik ben erg benieuwd naar de reacties van collega’s op het model dat we als generieke kennisbasis hebben ontwikkeld en de manier waarop ICT hierin is opgenomen."

  tags: kennis pabo ict blog po

 • This version of the content examples includes resolutions to issues identified in the previous SCORM 2004 3rd edition releases, the addition of 4th Edition content, and updates to previous content to align it with 4th edition. The content examples offer value in that they are functional examples of various SCORM 2004 4th Edition implementation strategies in addition to offering sound instruction on SCORM 2004 4th edition content development. The following ADL SCORM 2004 4th Edition Content Examples have been upgraded: 

  tags: scorm Learning Tools Interoperability Example test objects package

 • SCORM Introduction -- The Sharable Content Object Reference Model (SCORM) integrates a set of related technical standards, specifications, and guidelines designed to meet SCORM’s high-level requirements—accessible, interoperable, durable, and reusable content and systems. SCORM content can be delivered to your learners via any SCORM-compliant Learning Management System (LMS) using the same version of SCORM.

  tags: scorm Learning Tools Interoperability adl objects reference Modeling standards

 • January 2011 -The following chart is a lists the current implementation and conformance status of Common Cartridge v1.0, Common Cartridge v1.1 and Basic LTI. Requests for specific information should be directed to the individual organizations. Please note that only IMS Members, Affiliates and CC/LTI Alliance participants are eligible to apply for conformance. If your organization would like to be included, please contact us.

  Find more information About Common Cartridge and Basic Learning Tools Interoperability

  tags: scorm Learning Tools Interoperability Common Cartridge ims resources standards

 • Well, it was an interesting week in the USA. One in which President Obama pledged in an editorial in the Wall Street Journal to put in place a new directive that a government-wide review of the rules already on the books to "remove outdated regulations that stifle job creation and make our economy less competitive." And then just a little later in the week the announcement from the Department of Labor and Department of Education of a potentially groundbreaking program for Community Colleges and Open Educational Resources (OER) - TAACCCT - that contains within it a clear violation of the President's new mandate - namely that something called SCORM - a government controlled and regulated standard that is about ten years behind the industry - be the required format for content developed in the program. 

  tags: glc oer scorm resources public standards IMS reuse

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 02/06/2011

 • Abstract: Teachers’ knowledge is situated, event-structured, and episodic. Technology,
  pedagogy and content knowledge (TPACK) – one form of highly practical professional
  educational knowledge – is comprised of teachers’ concurrent and interdependent curriculum
  content, general pedagogy, and technological understanding. Teachers’ planning – which
  expresses teachers’ knowledge-in-action in pragmatic ways -- is situated, contextually
  sensitive, routinized, and activity-based. To assist with the development of teachers’ TPACK,
  therefore, we suggest using what is understood from research about teachers’ knowledge and
  instructional planning to form an approach to curriculum-based technology integration that is
  predicated upon the combining of technologically supported learning activity types within and
  across content-keyed activity type taxonomies. In this chapter, we describe such a TPACK
  development method.

  tags: Pedagogy didactiek Curriculum Technology Handboeken template types Activity

 • "Sommige wetenschappers verkondigen het al enkele jaren, maar pas nu met deze relatief strenge winter wint de theorie dat we voor een kleine ijstijd staan in sneltempo aanhangers. Enkele belangrijke experts zeggen dat we begonnen zijn aan een periode van wereldwijde afkoeling."

  tags: IJstijd Onderzoek

 • "Mijn belangrijkste aanpassing is dat ik de standaard ROM heb vervangen door de custom Rom gevonden op het slatedroid forum. Dat is een hele verbetering, vooral qua snelheid. Ook de launcher is veel prettiger. Grootste voordeel is echter dat je op deze manier ook de Market aan de praat krijgt. Zie deze post van Mario Het werkt echt en omdat het een veelgehoorde (terechte) klacht is hieronder een copy/paste van de tutorial (volg die zorgvuldig!)"

  tags: rockchip tablet 2818 pov mobii rom forum android

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 02/04/2011

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

All items 02/03/2011

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.