Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Leren met Toekomstscenario's

Posted: 23 Sep 2010 06:15 AM PDT

Leren met Toekomstscenario's is een breed toepasbare werkvorm voor het hoger onderwijs die ontwikkeld is in het kader van een project van de Digitale Universiteit. De DU is een samenwerkingsverband van hogescholen en universiteiten dat zich richt op onderwijsvernieuwingen en transformatie van opleidingen mede door de inzet van ICT-middelen. Het project Leren met Toekomstscenario's is een samenwerking van de Hogeschool van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam
en de Hogeschool InHolland.

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Mediamatic Lab - Mediamatic Lab ontwikkelt RFID multi-media tour

Posted: 23 Sep 2010 06:06 AM PDT

De ikPod is een nieuwe interactieve toepassing ontwikkeld door Mediamatic Lab. De multi-media guide is gekoppeld aan een website en biedt een museumbezoeker toegang tot online informatie over fysieke objecten. Met één druk op de knop komen audiofragmenten, webpagina's, foto's en filmpjes binnen handbereik. Een museumtour wordt interactief.

User Interface Design: hoe ziet de ideale interface eruit? | Frankwatching

Posted: 23 Sep 2010 04:26 AM PDT

Hoe ziet de ideale interface eruit? Designbriefings dicteren: form follows function. De gebruiker moet zonder fratsen recht op z'n doel af. Maar is dat wel echt wat de gebruiker wil? Geldt het functionalistische adagium 'less is more' nog steeds in dit digitale tijdperk?

YouTube - Kanaal van EdithSteinPabo

Posted: 23 Sep 2010 04:00 AM PDT

3D video Edith stein/OCT. Een test video( 3D techniek) om kennis met 3D video op te doen. Je kunt met een 3D bril deze video in 3D bekijken. YouTube geeft daarnaast ook andere opties zoals het werken met polarisatie filters. Wel moet je dan beschikken over de juiste afspeelmogelijkheden (2 beamers met filters en brillen).

Speciaal onderwijs | Rijksoverheid.nl

Posted: 23 Sep 2010 03:52 AM PDT

Het speciaal onderwijs wordt op een aparte school gegeven, bijvoorbeeld op scholen die gespecialiseerd zijn in onderwijs aan kinderen die blind of doof zijn. Het speciaal onderwijs bestaat uit 4 clusters.

Passend onderwijs en hoogbegaafdheid | Rijksoverheid.nl

Posted: 23 Sep 2010 03:52 AM PDT

Ook hoogbegaafde leerlingen moeten tot hun recht komen in het onderwijs. Scholen krijgen daarvoor onder meer geld van de overheid om deze groep goed te kunnen begeleiden.

Global Warming - ScienceCaféEnschede

Posted: 23 Sep 2010 02:07 AM PDT

De geleerden zijn het er niet over eens: warmt de aarde nu op of niet? In dit ScienceCafé een biogeochemicus die aan de hand van oerbacteriën uitrekent hoe warm het ooit geweest is op aarde. Deze bacteriën beloven niet veel goeds voor de toekomst: het zal nog veel warmer worden dan alle klimaatrapporten voorspellen! Een geoloog geeft tegengas. Op grote tijdschaal bezien valt de invloed van de mens best mee: wij bevinden ons nu toevallig in een periode tussen twee ijstijden.

Talentontwikkeling - SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Posted: 23 Sep 2010 12:39 AM PDT

SLO werkt aan brede talentontwikkeling, breder dan alleen voor cognitief meer begaafden.  Steeds meer scholen openen hun deuren naar talentontwikkeling. Er zijn scholen die verdiepingslessen aanbieden, die leerlingen op verschillende vakgebieden extra uitdagen. Ook zijn er scholen die compleet nieuwe talentstromen opzetten. De leerling maakt in de onderbouw zijn keuze voor een talentstroom en gaandeweg zijn schoolperiode ontwikkelt hij zijn talent steeds verder binnen deze stroom.

Passend onderwijs | Rijksoverheid.nl

Posted: 23 Sep 2010 12:38 AM PDT

Passend onderwijs betekent dat elk kind onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de kinderen met een stoornis, ernstige ziekte of handicap. Zij kunnen extra hulp krijgen op een reguliere school of op een school voor speciaal onderwijs. Om te garanderen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, wordt per 1 augustus 2012 de zorgplicht ingevoerd. Scholen en schoolbesturen worden dan verplicht te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor elke leerling.