All items 02/09/2011

  • "This is European Schoolnet - European Schoolnet (EUN) is a network of 31 Ministries of Education in Europe and beyond. EUN was created more than 10 years ago with the aim to bring about innovation in teaching and learning to its key stakeholders: Ministries of Education, schools, teachers and researchers.European Schoolnet’s activities are divided among three areas of work:Policy, research and innovationSchools servicesLearning resource exchange and interoperability"

    tags: Beleid standards education europe ict research

  • "We are a mobile storytelling platform. We help you link your media to places, so you can create city experiences for anyone with a mobile phone."

    tags: ubiquitous ubilearn onderwijs tools Development media android tool game ict gps

  • In 2008 is voor de derde maal onderzoek gedaan naar het didactisch handelen in hetbasisonderwijs en de rol van ict hierbij. Dit is gebeurd op verzoek van Kennisnet. Ditrapport bevat de verantwoording van het onderzoeksinstrument en een overzicht vande resultaten op leraar- en schoolniveau. De procedure bij dataverzameling en terug-koppeling naar scholen wordt beschreven. Voor het eerst is via verdiepende statisti-sche analyses ingegaan op de samenhangen tussen de diverse factoren en de matewaarin deze het didactisch handelen van leraren voorspellen. Dit leidt tot inzicht in dewisselwerking tussen kenmerken en opvattingen van leraren en de wijze waarop zehun onderwijs inrichten. In aparte bijlagen kan de ge├»nteresseerde lezer tabellen raad-plegen die de verzamelde gegevens voor het basisonderwijs weergeven.In de jaarlijkse Vier in Balans Monitor 2008 van Kennisnet is gebruik gemaakt vangegevens uit dit onderzoek.

    tags: didactiek onderwijs Onderzoek kennis pabo ict po kennisnet

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.