Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Evaluatieondezoek naar de implementatie van een educatieve taalgame in de bovenbouw van de basisschool - University of Twente Student Theses

Posted: 02 Nov 2009 07:20 AM PST

Dit artikel beschrijft een pilotstudie waarin onderzocht is welke factoren een rol spelen bij de implementatie van Taaltreffers. Taaltreffers is een combinatie van een online taalgame, aanvullende lesbrieven en ondersteunend materiaal, die de woordenschat van leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van basisscholen zou kunnen vergroten. Taaltreffers is door vier scholen in Hengelo en Enschede gebruikt. Het doel van deze pilotstudie was te kijken welke factoren een rol hebben gespeeld bij de implementatie van taaltreffers op deze scholen. Door middel van interviews met docenten is onderzocht welke verwachtingen docenten hadden van Taaltreffers en of die verwachtingen uitgekomen zijn. Met behulp van interviews met leerlingen is geanalyseerd hoe leerlingen op verschillende tijdstippen over Taaltreffers dachten. Door observaties tijdens de lessen is bekeken hoe de docenten en leerlingen Taaltreffers in de praktijk gebruikt hebben. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de implementatie van

Programmalijnen: overzichtschema's van inhoud en vaardigheden - SLO Corporate

Posted: 02 Nov 2009 01:50 AM PST

Programmalijnen: overzichtschema's van inhoud en vaardigheden SLO heeft overzichten gemaakt waarop per vak en per leergebied te zien is, welke doorlopende lijn er is vanuit de kerndoelen in de onderbouw naar de examenprogramma's in de bovenbouw. Scholen kunnen deze overzichten gebruiken bij het vormgeven van een doorlopende leerlijn voor het eigen vak of voor het leergebied. Onder elk vak en leergebied is een 'Toelichting en verantwoording' toegevoegd. Daarin is te lezen hoe SLO gekomen is tot de ordening in kernconcepten en vaardigheden bij de verschillende vakken en leergebieden. In het document 'Gebruikersmogelijkheden' is te lezen voor welke doelen deze overzichten gebruikt kunnen worden. NB: Indien u de schema's wilt printen raden wij aan om dit op A3 formaat te doen.

Waag Society » Project » X-Match

Posted: 02 Nov 2009 01:15 AM PST

X-Match is een serious game over relationele en seksuele vorming. In de game leren jongeren spelenderwijs over seksuele gezondheid en over respect in relaties.

Waag Society » Nieuws » Nieuws

Posted: 02 Nov 2009 01:06 AM PST

Fablab: Self City wearables In het Fablab is gewerkt aan vier verschillende scenario's voor draagbare toepassingen binnen het Self City project van Waag Society en partners. In Self City wordt door leerlingen uit het Speciaal Onderwijs binnen een virtuele wereld gewerkt aan sociale vaardigheden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een representatie, een zogenaamde deamon, die de deelnemers begeleid op hun tocht door de virtuele wereld (en nuttige adviezen geeft).

FluTracker - H1N1 Swine Flu and Influenza Outbreak Tracking from Rhiza Labs

Posted: 02 Nov 2009 01:02 AM PST

Tracking the progress of H1N1 swine flu This map and the data behind it were compiled by Dr. Henry Niman, a biomedical researcher in Pittsburgh, Pennsylvania, using technology provided by Rhiza Labs and Google. The map is compiled using data from official sources, news reports and user-contributions and updated multiple times per day. Rhiza's web-based mapping product, Insight, is helping Dr. Niman get official and unofficial data into the tracking system faster while giving researchers and the public many options for viewing the data in a useful and understandable way. If you would like more information about how your company, organization, or agency can provide dynamic data visualization and analysis tools like this, please contact Josh Knauer at 412-488-0600

Home - Nieuwe scheikunde

Posted: 02 Nov 2009 12:56 AM PST

Voor scheikunde in havo en vwo is een geheel vernieuwd examenprogramma in ontwikkeling. Scholen, didactici, vakexperts en SLO werken hieraan vanaf 2002 samen in een interactief ontwikkel- en implementatietraject. In 2007 is het examenexperiment van start gegaan. Het vernieuwde examenprogramma zal ca. 2012 landelijk worden ingevoerd. Via deze website kunt u de ontwikkeling van nabij volgen. U kunt zich ook abonneren op de Nieuwsbrief Nieuwe Scheikunde.