Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Digitaal leermateriaal | Leerlijnen | Leerlijnplanners

Posted: 03 Nov 2009 07:47 AM PST

De hieronder staande lijst is geen uitputtend overzicht van leerlijnplanners, maar geven wel een beeld van het soort tools en functionaliteit waaraan men moet denken. Deze tools zijn niet per definitie leerlijnplanners, maar hebben een minimale functionaliteit om leermateriaal te arrangeren of om een curriculum aan de hand van leerdoelen te beheren. Ook hebben ze in bepaalde gevallen de ambitie om een functionaliteit in de tool te verwerken waarmee leerlijnen gevisualiseerd en gepland kunnen worden. • Rubicon – web-based curriculum management tool uit Amerika • Cognitive Systems Technologies Inc. Curriculum Planner (CSTC) – curriculum planner uit Amerika • The Ontario Curriculum Unit Planner – planner voor onderwijselementen, profielen en bronnen uit Amerika • Electronic Teaching - assessment – planning (ETAP) – evaluatie- en planningstool uit Nieuw-Zeeland • eUP – online curriculum planning tool uit Australië • Leerlijnplanner – digitale web-based kl

Mediawijs

Posted: 03 Nov 2009 06:26 AM PST

Mediawijs 'Mediawijsheid', dit begrip bent u inmiddels misschien al vaak tegen gekomen. Iedereen moet mediawijzer worden. En ook u als docent kunt een belangrijke bijdrage leveren aan het mediawijzer maken van uw leerlingen. Concreet betekent dit voor u dat het belangrijk is om leerlingen bewuster te maken van zowel de nadelige kanten van media als van de mogelijkheden die media bieden. Door middel van deze site proberen wij u daarbij te helpen.

Schoolexamens VO

Posted: 03 Nov 2009 06:24 AM PST

Website voor kwaliteitsbewaking en professionalisering van docenten op het gebied van toetsen en examinering.

Lessenmaker

Posted: 03 Nov 2009 06:24 AM PST

Lessenmaker Met de Lessenmaker maken leerkrachten makkelijk en snel een nieuwe les. Doordat de les online beschikbaar wordt gemaakt, kunnen medeleerkrachten er ook gebruik van maken. Wilt u meer weten over wat de Lessenmaker is en hoe het werkt? U vindt op deze website meer informatie en u kunt de snelstart downloaden voor praktische uitleg. Heeft u vragen of opmerkingen over Lessenmaker.nl, mail de redacteur! t.pauw@kennisnet.nl

Kennisnet.nl | Mijn Webmakeroverzicht

Posted: 03 Nov 2009 06:22 AM PST

Webmakeroverzicht van alst Hieronder vind je een overzicht van alle websites die alst tot nu toe heeft gemaakt.

Use Augmented Reality to find your car

Posted: 03 Nov 2009 04:21 AM PST

Use Augmented Reality to find your car by Mel Martin (RSS feed) on Nov 3rd 2009 at 6:00AM I have to admit, when I park in a big lot, I often forget where old Betsy is. There have been more than a few iPhone apps to help you find your car, but Car Finder [iTunes link] uses augmented reality to get you pointed in the right direction. Here's how it works: you get out of your car and mark your position, making sure you have a good GPS fix. If you don't have one, you'll be told that and see the accuracy of your fix in plus or minus meters.

NTA 2035: E-portfolio NL

Posted: 03 Nov 2009 02:43 AM PST

Uitwisselen van e-portfolio's volgens toepassingsprofiel op basis van IMS ePortfolio In 2005 hebben verschillende partijen in het leren- en werkendomein besloten een afspraak te maken voor het uitwisselen van elektronische portfolio's. Een elektronisch portfolio (e-portfolio) maakt het voor iedereen mogelijk zijn of haar competenties en de voortgang van de eigen ontwikkeling aan te tonen en bij te houden met behulp van ICT-middelen. Door de toenemende interesse in het gebruik van e-portfolio's in het onderwijs en het bedrijfsleven was er behoefte om tot afspraken te komen over het uitwisselen van e‑portfolio gegevens.

Curriculum Exchange Format (CEF)

Posted: 03 Nov 2009 02:41 AM PST

The Curriculum Exchange Format (CEF) project is going to produce an agreed way of representing curriculum information intended for tagging resources and browsing repositories or learning platforms. The CEF could also be used to share competency information about learners based on the same curricula. A project team have been appointed to lead this work on behalf of a European workshop (CEN ISSS WSLT - Workshop for Learning Technologies). The outcomes will be a set of guidelines agreed by the workshop and published as a CEN Workshop Agreement (CWA).

T U L E - Tussendoelen en leerlijnen

Posted: 03 Nov 2009 02:19 AM PST

Op de leerlijnpagina ziet u bovenin het kerndoel waar de leerlijn bij hoort. De leerlijn is ingedeeld in vier groepscombinaties: groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8. Dit wordt in de leerlijn door verschillende grijskleuren aangegeven. Binnen de leerlijn zijn de onderwerpen die in de verschillende groepscombinaties aan bod komen met een titelbalkje aangeven. Daaronder staat beknopt de inhoud omschreven. Sommige onderwerpen komen maar in één groepscombinatie aan bod, andere onderwerpen lopen door in verschillende groepen. NB. Met de verticale schuifbalk rechts kunt u de rest van de leerlijn in beeld krijgen.

Doorlopende leerlijnen - SLO Corporate

Posted: 03 Nov 2009 02:10 AM PST

Doorlopende leerlijnen Het is belangrijk dat de leerling (in het primair en in het voortgezet onderwijs) zo min mogelijk overlap, breuken of lacunes in het leerproces ervaart. SLO werkt aan verschillende projecten die scholen helpen bij het realiseren en/of optimaliseren van de doorlopende leerlijn. Onder 'Meer informatie' vindt u producten en handreikingen die u kunnen helpen bij het optimaliseren van de overgang van 3 naar 4 havo/vwo. Met de website Leerlijnwijzer, die u vindt onder 'Links', kunt u onderzoeken in hoeverre er op uw school sprake is van doorlopende leerlijnen. Het instrument helpt het gesprek rond dit thema op gang te brengen, en daadwerkelijk aan de slag te gaan met dooropende leerlijnen.