Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Sector VMBO Techniek - Vakken overzicht

Posted: 22 Nov 2010 11:24 AM PST

Sector Techniek
De Sector Techniek is een van de vier sectoren binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).
[bewerken]Vakkenpakket

Leerlingen van de meer praktisch georiƫnteerde leerwegen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-g die de sector Techniek kiezen zijn verplicht de vakken wiskunde en natuur- en scheikunde 1 te kiezen. Leerlingen van de theoretische leerweg vmbo-t dienen naast de net genoemde vakken ook nog een keuze te maken uit biologie, natuur- en scheikunde 2, maatschappijleer 2, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, Frans, Duits of een kunstvak.