Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Verkeersborden en verkeersregels 2010 | Rijksoverheid.nl

Posted: 07 Dec 2010 11:26 AM PST

Het volledige Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) kunt u inzien via www.weten.nl Deze uitgave is een verkorte populaire versie voor instructief gebruik. Door de verkorting en de tekst aanpassingen kan aan dit document geen juridische status worden ontleend. Voor gevolgen van interpretatie van de regels aanvaardt de auteur geen aansprakelijkheid.

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Posted: 07 Dec 2010 11:24 AM PST

Besluit van 26 juli 1990, houdende vaststelling van een nieuw Reglement verkeersregels en verkeerstekensWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 mei 1989, nr. RW 26148, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Veilig rijden | Rijksoverheid.nl

Posted: 07 Dec 2010 11:20 AM PST

Veilig rijden - De overheid stelt regels op om de veiligheid in en om de auto te waarborgen. Het gaat om regels over bijvoorbeeld kinderzitjes, autoverlichting en het gebruik van gordels. Informatie over duurzamer, schoner en veiliger rijden met alternatieve brandstoffen en elektrische auto's is te vinden in het dossier Duurzaam en slim rijden.utogordels, Kinderzitjes in de auto, Auto te water,Verkeersborden en Verkeersregels, APK, Autoverlichting, Ruitenfolies, Botstesten auto's, Zitplaatsen, kampeerauto's

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815

Posted: 07 Dec 2010 11:15 AM PST

Memories van toelichting eerste lezing Grondwetsherziening 1983:, - 1. Klassieke grondrechten (artt. 1, 3-10, 12-17), - 2. Toelating, uitzetting, Nederlanderschap en ingezetenschap (art. 2), - 3. Onaantastbaarheid menselijk lichaam (art. 11), - 4. Sociale grondrechten (artt. 18-23), - 5. Koningschap (artt. 24-41), - 6. Koning en ministers (artt. 42-44, 46, 48, 49), - 7. Ministerraad en contraseign (artt. 45, 47), - 8. Inrichting en samenstelling Staten-Generaal (artt. 50, 51, 60, 61, 63, 64), - 9. Verkiezing Tweede en Eerste Kamer (artt. 52-59), - 10. Werkwijze Staten-Generaal (artt. 65-67, 69, 71, 72), - 11. Inlichtingen en enquête (artt. 68, 70), - 12. Vaste colleges (artt. 73, 74, 76, 77-80), - 13. Wetten en andere voorschriften (artt. 81-89), - 14. Buitenlandse betrekkingen (artt. 91-94, 96), - 15. Uitzonderingstoestanden (art. 103), - 16. Belastingen (art. 104), - 1

The United States Constitution - The U.S. Constitution Online - USConstitution.net

Posted: 07 Dec 2010 11:07 AM PST

The Constitution of the United States. We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.

Home - V3L

Posted: 07 Dec 2010 10:45 AM PST

V3L - Herontwerp derde leerjaar. Hartelijk welkom op de site Herontwerp derde leerjaar van SLO.Bezoekt u deze site voor de eerste maal dan adviseren wij u de handleiding te raadplegen. Deze vindt u onder het tabblad "Informatie" hierboven. Dan kunt u volstaan met inloggen en verder werken aan een bestaande rapportage óf een nieuwe rapportage maken.

Blended by Design: Classroom Assessment Techniques & Rubrics

Posted: 07 Dec 2010 10:43 AM PST

Blended by design: classroom assessment techniques & rubrics - presentation transcript Veronica diaz, phd maricopa center for learning and instruction jennifer strickland, phd paradise valley community college classroom assessment techniques sponsored by the maricopa center for learning and instruction What is web 2.0 Cats: what are they? A method used to gather information on how well students are learning key concepts A method to provide immediate feedback to students regarding their performance
CATs: What are they? A method used to gather information on how well students are learning key concepts
A method to provide immediate feedback to students regarding their performance Thomas A. Angelo and K. Patricia Cross, Classroom Assessment Techniques, A Handbook for College Teachers, 2nd Ed. CAT Characteristics: Learner-centered, Teacher-prompted, 
Mutually beneficial, Formative, Fast to administer
Fast to interpret, Non threatening, Ongoing, 

Gebruik Web 2.0

Posted: 07 Dec 2010 10:40 AM PST

In het kader van een SURF-project worden een aantal modules ontwikkeld voor docenten, onder
andere over het gebruik van web 2.0 toepassingen in het onderwijs. Het is zinvol de docenten een
idee te geven hoeveel van de studenten beschikken over de middelen om deze toepassingen op te
gebruiken, en de ervaring die de studenten hebben. Hiertoe is onder 557 eerstejaars van de
studeirichtingen Biologie, Geneeskunde en Biomedische wetenschappen een enquete verspreid (zie
bijlage) met vragen hierover. De enquete is schriftelijk afgenomen, omdat dan de grootste respons
werd verwacht en bijvoorbeeld niet alleen van de studenten die al vaak op internet zitten.
Vragen

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

when 140 characters aren't enough, use RichTweets.com and pimp your tweets!

Posted: 07 Dec 2010 10:35 AM PST

Sometimes 140 characters are not enough. Create full HTML Tweets, with colors, images, videos and widgets. Like TwitPic, your rich tweets will automatically be posted to your Twitter account.

Digitale Prentenboeken op Digiprent.nl

Posted: 07 Dec 2010 10:33 AM PST

A free resource from the Social Learning Academy How to use Twitter for Social Learning

How to use Twitter for Social Learning

Posted: 07 Dec 2010 10:32 AM PST

A free resource from the Social Learning Academy How to use Twitter for Social Learning

3D op het Digibord

Posted: 07 Dec 2010 10:31 AM PST

Het digibord is natuurlijk een prachtig middel om je lessen met beeldmateriaal te ondersteunen. Meestal denken we daarbij aan 2-dimensionale beelden, maar met 3-dimensionale beelden kan je vaak nog meer laten zien omdat je het beeld van verschillende kanten kunt bekijken.

United Nations Millennium Development Goals

Posted: 07 Dec 2010 10:06 AM PST

The UN Summit on the Millennium Development Goals concluded with the adoption of a global action plan to achieve the eight anti-poverty goals by their 2015 target date and the announcement of major new commitments for women's and children's health and other initiatives against poverty, hunger and disease. Visit the Summit website!

Homepage - Millenniumdoelen

Posted: 07 Dec 2010 09:59 AM PST

Met nog maar vijf jaar te gaan tot einddoel 2015 is het erop of eronder voor de millenniumdoelen. In september 2010 werd er door de Verenigde Naties een grote bijeenkomst gehouden over de millenniumdoelen. Op deze site vind je bij ieder doel ook een tussenstand: gaan we de doelen halen of niet?