All items 03/25/2011

  • "Samen met een aantal scholen heeft SLO een leerlijn mediageletterdheid ontwikkeld. De leerlijn is gericht op drie niveaus van mediageletterdheid: beginner, gevorderde, expert. Op deze drie niveaus wordende volgendeaspecten van mediageletterdheid uitgewerkt:inzicht in betekenissen, effect op jezelf, effect op anderen, enmoreel-ethisch."

    tags: media web2.0 social web vo leerlijnen voorbeeld

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.