All items 07/15/2011

  • De realisatie van de cursus: ''Curriculumontwerp, van les naar leerlijn'', is ingegeven door een aantal ontwikkelingen. Belangrijke aanleiding vormt de toenemende ruimte die scholen hebben, om een deel van hun onderwijsprogramma naar eigen inzicht in te vullen. Scholen grijpen die kansen aan om hun onderwijs een meer eigen invulling te geven. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in verschillende onderwijsontwikkelingen. Met de komst van deze ontwikkelingen wordt ook een beroep gedaan op het ontwerpend vermogen van de docent.

    tags: curriculum ontwerp Cursus Training leerlijnen Voorbeeld vo les lesmateriaal Onderwijs Opleiding oer

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.