All items 08/16/2011

 • Natonco UA staat voor Nationale Onderwijs Coöperatie met Uitgesloten Aansprakelijkheid. Een onderwijs coöperatie voor leermiddelen en ICT. We richten ons op het primair onderwijs in Nederland en op de Leraren Opleidingen Basis Onderwijs.Natonco stimuleert, faciliteert en optimaliseert het toepassen van Leren met ICT in de basis school. De maatschappij digitaliseert. Dat betekent dat de wereld om de leerlingen heen steeds sneller verandert. Basisscholen willen daar op in kunnen spelen. Dat is immers belangrijk om de leerlingen een goede basis te geven voor hun verdere leerloopbaan. Flexibilisering en het goed kunnen ondersteunen van individuele leerlijnen krijgt steeds meer prioriteit. Daarbij spelen opbrengst gericht werken en het kunnen differentiëren binnen leerlijnen een belangrijke rol. Naast een normale instructie voor een deel van de leerlingen ook een verlengde of verdiepte instructie kunnen aanbieden is aan de orde. Daarbij is het ook van belang dit doelmatig en passend bij de leerstijl van individuele leerlingen te kunnen organiseren. Leren met ICT zetten we in om dit mogelijk te maken.

  tags: Leerlijnen Onderwijs PO ICT Individuele Pabo ELO

 • Exova ontwikkelt MATH, een rekenmethodiek voor PO en SO scholen. MATH is een digitale leeromgeving waarin leerlingen zelfstandig rekenen leren met een eigen leerroute volgens een individuele leerstrategie.

  tags: PO SO Onderwijs passend kwaliteit

 • "MATH is de gedigitaliseerde leerlijn Rekenen en Wiskunde, ontwikkeld door EXOVA en HERA, Masters in Leren Leren. MATH maakt passend rekenonderwijs mogelijk voor de ontwikkeling van de logisch-mathematische vaardigheden via een synthese met leren leren en digitalisering."

  tags: Rekenen leerlijnen wiskunde passend Onderwijs

 • Een nieuw online reken oefenprogramma waarin kinderen het rekenen spelenderwijs kunnen oefenen en automatiseren op hun eigen niveau. De oefeningen worden automatisch geanalyseerd en teruggekoppeld aan de docent. In de Rekentuin kunnen kinderen een tuintje met plantjes onderhouden door regelmatig rekenspelletjes te spelen. Ieder plantje in de tuin staat voor een Rekendomein en een bijbehorend rekenspelletje. Het plantje groeit afhankelijk van het succes. Wanneer de spelletjes goed geoefend worden verschijnen er vanzelf weer nieuwe plantjes van nieuwe rekendomeinen.

  tags: Rekenen voorbeeld oefening test online PO VO MBO HBO Onderwijs commercieel

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.