All items 01/17/2012

  • MediaMachtig: welke projecten kregen subsidie? Ook dit schooljaar was het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor mediawijze projecten in het (speciaal) basisonderwijs. Scholen konden bij MediaMachtig een subsidie aanvragen van maximaal € 1.000,= voor een project waarbij mediawijsheid ge├»ntegreerd wordt in de gewone vakken. Totaal dienden 28 scholen een aanvraag in bij de Stichting.

    tags: Learning onderwijs education tools ict wijsheid project

  • MediaMachtig heeft als doel leerlingen bewust te maken van de macht van media door ze het werken met media machtig te maken. Door leerlingen digitale vaardigheden bij te brengen en ze laten werken met media, worden ze zich bewust van de mogelijkheden en bedreigingen van het gebruik ervan. MediaMachtig wil leerlingen digivaardig en digibewust laten worden, door scholen subsidie te verstrekken voor onderwijsvernieuwende projecten met behulp van nieuwe media. Deze projecten passen binnen het normale curriculum, dat wil zeggen dat door het uitvoeren van deze projecten invulling wordt gegeven aan de leerdoelen van het basisonderwijs. Daarnaast moeten deze projecten ook invulling geven aan leerdoelen ten aanzien van mediawijsheid, zoals veilig internetten, informatievaardigheden en leren communiceren met elektronische middelen.

    tags: Learning education onderwijs tools ict Media wijsheid project

  • Scratch is een programmeertaal waarmee je makkelijk je eigen interactieve verhalen, animaties, games, muziek en kunst kan maken. Om het vervolgens even zo makkelijk te delen met de rest van de wereld. Bij het maken en delen van Scratch projecten leer je belangrijke dingen over wiskunde en programma's, terwijl je ook creatief wordt uitgedaagd, leert om logisch te denken, en samen te werken.

    tags: Learning education onderwijs animation verhalen muziek kunst Download tools ict Media

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.