All items 01/10/2012

 • The European Journal of Open, Distance and E-Learning – EURODL is currently refreshing its look and its tools. This refereed online journal on distance and e-learning publishes the accounts of research, development and teaching in its most inclusive definition, exploring the potential of electronic publishing. The journal received a face-lift over the past months and plans to go beyond its current version in the summer months of 2009 exploring the world of Web 2.0 to boost the online publishing activity of academics and distinguished experts.

  tags: European Journal Open Distance E-Learning tools teaching

 • Acadin biedt ruimte voor talent! Ook voor leerlingen met cognitief talent is het van belang dat zij de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Acadin levert hieraan een bijdrage door het bieden van mogelijkheden om hun grenzen te verleggen. Hoe doen we dat? Met een digitale leeromgeving, uitdagende leeractiviteiten en ondersteuning voor leerkrachten. Daarnaast biedt Acadin een ontmoetingsruimte voor leerlingen, leerkrachten en experts. Ontdek welke inspiratiebronnen Acadin biedt en hoe u hieraan zelf kunt bijdragen!

  tags: arrangeren hoogbegaafdheid leeromgevingen talent Ontwikkeling leerplan slo Kennisnet

 • Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland by Pasi Sahlberg (© 2010, Teachers College Press: New York, NY) is the story of Finland’s extraordinary reforms and one that should inform policymakers and educators around the world, most of whom are on the wrong track. Sahlberg has lived and studied these reforms for decades and is a clever and engaging story teller.

  tags: curriculum design policy beleid onderwijs Learning

 • Echter, de blog van deze week zal gaan over begrippenkaders. Begrippenkaders zijn hot anno 2011!! In de slipstream van web 3.0 - het gebruik maken van data uit allerlei bronnen die op allerlei verschillende plekken en uit allerlei verschillende systemen kunnen komen – komen de begrippenkaders haast vanzelf mee. Want om te weten wat iets betekent moet je goede afspraken maken over de betekenis van termen en aanduidingen, zodat een ieder precies weet waar je het over hebt. De semantiek is waar het om gaat. En dan zeker de formele termen waarover autoriteiten de zeggenschap hebben."

  tags: Learning education Knowledge onderwijs begrippenkader begrippen vocabulaire standaard

 • "Kunskapsskolan´s goal is to establish, operate and develop schools where every student is recognized as a unique individual with the ability, ambition and support to learn and grow beyond what she or he thought was possible. In Swedish, “Kunskapsskolan" means “the knowledge school." Our name is an expression of our passion for providing excellence in learning and knowledge for the next global generation."

  tags: Learning education public Knowledge

 • "Bedrijven en overheidsorganisaties bewaren, bewerken en ontsluiten hun elektronische informatie al lang niet meer binnen de grenzen van één bedrijfsproces of informatiesysteem. Toch zijn maar weinig processen en systemen goed voorbereid op het onderling delen en combineren van informatie. Dankzij standaarden is de technologie voor koppelen van systemen weliswaar steeds minder een probleem, maar met de inhoud, de betekenis en de bedoeling van uitgewisselde informatie ligt dat anders."

  tags: open data informatie standaard ICT model Interoperability

 • "Europese landen moeten meer overheidsdata voor hergebruik ter beschikking stellen. Dat is de kern van een nieuwe richtlijn die eurocommissaris Neelie Kroes heeft gepresenteerd."

  tags: open data Europe beleid richtlijnen

 • "Professionals in het maatschappelijk vastgoed hebben behoefte aan eenduidige begrippen die door verschillende sectoren gebruikt en begrepen kunnen worden, waardoor samenwerking gemakkelijker wordt."

  tags: vocabulaire begrippen Metadata PO

 • Stichting DEN is het nationale kenniscentrum voor ICT in het cultureel erfgoed. DEN is er voor archieven, musea, bibliotheken met bijzondere collecties, archeologische en bouwhistorische instellingen.

  tags: Erfgoed kennis leermiddelen collectie

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.