Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Taakhulp Leerplanevaluatie

Posted: 15 Jul 2009 03:11 AM PDT

Taakhulp Taakhulp Leerplanevaluatie Deze Taakhulp is bedoeld voor onderwijsontwikkelaars (zoals leerplanontwikkelaars, docenten, lerarenopleiders, uitgevers) die de onderwijsproducten die zij ontwikkelen op een gestructureerde en doordachte wijze willen evalueren om zo de kwaliteit ervan te verbeteren. Doel van de Taakhulp Leerplanevaluatie Bij het ontwikkelen van nieuw onderwijs of het aanpassen van bestaand lesmateriaal hanteren ontwikkelaars vaak een cyclische aanpak om de kwaliteit van het product te vergroten. Bij zo'n aanpak wisselen ontwerpen (het maken) en evalueren (het testen op kwaliteit) elkaar af. Er zijn twee soorten evaluaties: Formatieve evaluatie: gericht op het verbeteren van het product (de kok proeft de soep). Summatieve evaluatie: gericht op het geven van een eindoordeel over het product (de gasten proeven de soep). Deze Taakhulp richt zich op het opzetten en uitvoeren van formatieve evaluatie-activiteiten.