Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Onderwijsnieuws | Nieuws algemeen

Posted: 07 Jul 2009 04:28 PM PDT

Leraren laten zich massaal bijscholen (Novum) - Leraren gaan graag terug in de schoolbanken om zich te laten bijspijkeren. Veertienduizend docenten hebben zich aangemeld voor een Lerarenbeurs waarmee ze hun vakkennis kunnen verbreden of zich kunnen specialiseren, maakte staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma (PvdA) maandag bekend. De Lerarenbeurs werd vorig jaar ingevoerd en maakt deel uit van het Actieplan LeerKracht van Nederland, waarmee het kabinet de positie van leraren wil verbeteren om het lerarentekort terug te dringen. Iedere docent heeft een keer in zijn carrière recht op de beurs, waarvoor de bewindsvrouw een bedrag van 83,5 miljoen heeft vrijgemaakt. Dijksma is onder de indruk van de vele aanvragen van leraren die zich willen laten bijscholen. "De populariteit van de lerarenbeurs is goed nieuws voor leraren en leerlingen. Zij krijgen immers straks les van nog beter gekwalificeerde leraren", aldus de bewindsvrouw, die maandag de tienduizendste beurs uitreikt

Official Google Blog: Google Apps is out of beta (yes, really)

Posted: 07 Jul 2009 03:43 PM PDT

Google Apps is out of beta (yes, really) 7/07/2009 08:02:00 AM We're often asked why so many Google applications seem to be perpetually in beta. For example, Gmail has worn the beta tag more than five years. We realize this situation puzzles some people, particularly those who subscribe to the traditional definition of "beta" software as not being yet ready for prime time.

eltt's Bookmarks on Delicious

Posted: 07 Jul 2009 08:46 AM PDT

Enhancing learning through technology's Bookmarks

Stichting Digitale Leerwegen Noord Nederland

Posted: 07 Jul 2009 08:45 AM PDT

Stichting Digitale Leerwegen Noord Nederland is een steunstichting van en voor het Onderwijs in Drenthe, Groningen en Friesland met als doelstelling het initiëren en stimuleren van een doelgerichte functionele samenwerking, zowel binnen als tussen schoolorganisaties op het vlak van onderwijs, innovatie en ICT. DLNN zorgt daarbij voor onderlinge coördinatie, regie en voor (een deel van) de benodigde financiering door subsidies aan te vragen.

TestTube - Broadcast Yourself.

Posted: 07 Jul 2009 08:21 AM PDT

Welcome to TestTube, our ideas incubator. This is where YouTube engineers and developers test out recipes and concoctions that aren't quite fully baked and invite you to tell us how they're coming along. Your comments will help us improve and perfect the mixtures we're working on. So jump in, play around, and send your feedback directly to the brains behind the scenes.