Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Simplify Media - Connect Your Music

Posted: 17 Aug 2009 08:20 AM PDT

Simplify 2.0 software connects you directly to your music Enjoy songs from home while at work or from any WiFi location. Explore friends' music while they are online. Free – No hidden charges. No spyware. Easy – Set-up is fast. No need to upload files to a website. Integrated – Play music in iTunes, Front Row, Winamp, WMP 11 or Rhythmbox. Safe – Only your group can access what you are sharing, and no one can see your other files. Legal – Files are streamed only within your private group. Universal – Connect across PC, Mac and Linux desktops and the iPhone and iPod touch. It even works with UPnP devices.

Development research in curriculum, Propositions and experiences

Posted: 17 Aug 2009 05:20 AM PDT

Akker, J. & Plomp, T. (1993). Development research in Akker, J. van den & Plomp, Tj. (1993). Development research in curriculum: Proposition and experiences. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, April 12-16, Atlanta.curriculum, Propositions and experiences

Leerplanevaluatie - Kies de instrumenten

Posted: 17 Aug 2009 05:18 AM PDT

Kies de instrumenten Kies per methode en activiteit bijbehorende (voorbeeld-)instrumenten. Onder de link vindt u een voorbeeld van het instrument. De voorbeeldinstrumenten die hier staan, kunt u gebruiken als inspiratiebron. Omdat ieder project anders is, zullen ook de aandachtspunten van project tot project variƫren. Het is dus nodig het instrument kritisch te bekijken en op grond daarvan onderdelen toe te voegen of weg te laten.

Leerplanevaluatie - Analyseer en interpreteer instrumenten

Posted: 17 Aug 2009 05:16 AM PDT

Analyseer en interpreteer Gegevens alleen beantwoorden geen vragen. Gegevens moeten geĆÆnterpreteerd worden. Wat zeggen de gegevens over evaluatievragen? Algemene tips •Neem de tijd, trek niet te snel conclusies. •Doe het samen met collega's. •Focus op verbeterpunten en niet op kritiekpunten. •Neem afstand van de gegevens. Vragen die u zou kunnen stellen •Wat komt het eerste in u op als u de gegevens bekijkt? •Wat zeggen de gegevens volgens u? •Welke patronen herkent u? •Geven de gegevens antwoord op de vraag of vragen die u had? •Zijn de gegevens gedetailleerd genoeg? •Wat zijn de beperkingen van de gegevens? •Wat is verwarrend of niet duidelijk? •Heeft u nog meer gegevens nodig en zo ja, welke? Tips voor het analyseren van verschillende gegevens