Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Poppetjes & Beestjes

Posted: 18 Aug 2009 08:39 AM PDT

Trouwkaarten, geboortekaarten, jubileumkaarten alles is mogelijk. Hieronder een overzicht van diverse kaartjes. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Leerplanevaluatie - Methoden voor formatieve evaluatie

Posted: 18 Aug 2009 07:53 AM PDT

Kies de methoden Kies geschikte evaluatiemethoden waarmee u de benodigde gegevens kunt verzamelen Onderstaand schema is daarbij een hulpmiddel. De mate waarin een evaluatiemethode geschikt is, is afhankelijk van: 1.uw evaluatievraag en daarmee van het kwaliteitsaspect waar de evaluatie zich op richt; 2.de ontwikkelfase.

Ministerie van OCW - Innovatie in het onderwijs - Over innovatie in het onderwijs

Posted: 18 Aug 2009 06:57 AM PDT

Het onderwijsveld staat voor grote uitdagingen. Het is daarom belangrijk om de innovatiekracht van het onderwijsveld te versterken. Scholen moeten uitdagingen op een innovatieve manier kunnen oppakken. Ze moeten snel op ontwikkelingen kunnen reageren en hun onderwijs en manier van werken hier op kunnen aanpassen. Hoe moet het onderwijs bijvoorbeeld omgaan met de uitstroom van docenten als gevolg van de vergrijzing en het lerarentekort? Hoe kan aan de vraag naar hoogopgeleide en vakbekwame werknemers worden voldaan? En hoe kan het onderwijs een goede invulling geven aan de maatschappelijke functie van scholen? Er gebeurt nu al veel op innovatiegebied. Deze innovaties komen niet van bovenaf, maar worden op de werkvloer bedacht en getoetst. De rol van OCW is om scholen te prikkelen en daarbij de juiste randvoorwaarden te bieden. Veel scholen kunnen nog wel een steuntje in de rug gebruiken.