All items 04/29/2011

  • "Welkom op de website kennisbasis pabo" De pabo´s in Nederland investeren in de verdere versterking van de kwaliteit van het Taal en rekenonderwijs in de opleiding. Daarvoor is een standaard ontwikkeld.In september 2008 is gestart met de ontwikkeling van de kennisbasispabo voor de vakken rekenen/wiskunde en Taal. De kennisbasis omschrijft de kennis die alle pabostudenten zich eigen moeten maken voor beide vakken. Daarboven verwerven studenten in differentiaties en specialisaties een surplus aan kennis. Dit is per student verschillend, samenhangend met zijn/haar keuzes.Voor de inhoudelijke uitwerking van de kennisbases voor rekenen-wiskunde en taal wordt gebruik gemaakt van de expertise die aanwezig is bij de landelijke expertisecentra ELWIER (voor rekenen-wiskunde) en LEONED (voor taal).

    tags: referentie kader kennis basis standaard taal rekenen wiskunde pabo kwaliteit

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.