All items 04/30/2011

  • De module Leren arrangeren en ontwikkelen van digitaal leermateriaal is bedoeld om opgenomen te worden in het programma van lerarenopleidingen. De module is onderdeel van het programma Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal, dat door Kennisnet wordt gefaciliteerd. De module voor de lerarenopleidingen is gericht op leermateriaal dat een leraar voor zichzelf - 'voor zijn eigen leereenheid' - moet kunnen maken, alleen of in samenwerking met collega's. Het is een halffabrikaat; onderstaand worddocument kunt u met inachtneming van de licentie naar eigen inzicht aanpassen of gebruiken.

    tags: Digitaal leermiddelen Arrangeren Training opleiden opleiding kennisnet

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.