All items 06/08/2011

 • Docenten in Nederland hebben relatief veel vrijheid wanneer het gaat om de invulling van hun curriculum (Kuiper, Van den Akker, Letschert & Hooghoff, 2008). Docenten gebruiken deze vrijheid en zoeken steeds meer aanvullende leermiddelen in digitale vorm om onderwijs meer flexibel aan te bieden en beter te kunnen differentiëren (Blockhuis, De Boer & Ten Voorde, 2009). Er is inmiddels voldoende en groeiend aanbod van digitale leermiddelen beschikbaar, maar de samenhang tussen de beschikbare leermiddelen is lastig te bepalen. Om samenhang binnen vakken en leergebieden aan te geven zijn leerlijnen ontwikkeld

  tags: Leerlijnen onderzoek conference presentation Arrangeren SLO kennisnet

 • Het beheer en ontwikkelen van standaarden is geen sinecure. Toch gebeurt het vaak dat standaarden worden ontwikkeld zonder stil te staan bij verdere ontwikkeling en beheer van de standaard. De oorzaak is veelal het inzetten van projectfnanciering voor de ontwikkeling van een standaard. Dat gaat niet goed samen met een continue ontwikkeling en beheer van standaarden.

  tags: beheer Ontwikkeling standaarden

 • The GTAA Thesaurus (Gemeenschappelijke Thesaurus Audiovisuele Archieven – Common Thesaurus for Audiovisual Archives) contains about 160.000 terms: Keywords (~3800 terms), Locations (~14.000), Person Names (~97.000), 1488 Organization-Group-Other Names (~27.000), Maker Names (~18.000) and Genres (113 terms). It is in ISO 2788 standard.

  tags: vocabulaire Example thesaurus collection Standard

 • In verschillende bestaande en nog in ontwikkeling zijnde afspraken voor uitwisseling van gegevens in het onderwijs wordt gebruik gemaakt van vocabulaires. Dit document bevat een afspraak over de eisen die gesteld worden aan vocabulaires. Het doel van deze afspraak is om kwalitatief hoogwaardige vocabulaires te gebruiken in het onderwijsveld en om de mate van hergebruik van vocabulaires te vergroten. Om dit doel te bereiken worden in deze afspraak criteria’s beschreven waaraan een vocabulaire moet voldoen, en daarnaast wordt het proces vastgelegd voor indiening van een vocabulaire. Een ingediende vocabulaire die het proces succesvol doorloopt, wordt opgenomen in het register van vocabulaires en gepubliceerd op de website van de vereniging EduStandaard. Opname in het register betekent dat andere afspraken in beheer bij de vereniging EduStandaard van deze vocabulaire gebruik kunnen maken. Bovendien is het een positief gebruiksadvies aan het onderwijsveld.

  tags: vocabulaire beheer kwaliteit kennisnet standaard onderwijs

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.