All items 08/23/2011

 • Below you will find links to iPad applications that target the various levels of Bloom's Revised Taxonomy. I only included free apps that were "content-neutral" to make them usable across the curriculum. I also tried to include apps for the iPad only, but a few iPhone apps may have snuck in!

  Each app image is clickable, and you will be taken to the iTunes Store to learn more about each one.

  If you have other iPad apps you would like to recommend that meet the same criteria, please fill out the Google Survey at the bottom of this page. The results will be public so we can all benefit from each other's expertise. I also have another Web site with links to all things iPad if you are interested!

  tags: Classificatie Instruction Theories curriculum Onderwijs

 • Belanghebbenden in het leren- en werkendomein zijn in een open proces gaan samenwerken. Er is een programma gestart om een Nederlandse afspraak te ontwikkelen op basis van de internationale IMS ePortfolio specificatie van het IMS Global Learning Consortium. Dit toepassingsprofiel is vastgelegd in de Afspraak E-portfolio NL: Uitwisselen van e-portfolio's volgens toepassingsprofiel op basis van IMS ePortfolio. In 2007 verscheen de eerste versie.

  tags: standaard Portfolio NEN IMS

 • Litouwse onderzoekers hebben een methode ontwikkeld om 50 GB aan informatie op te slaan in een stukje glas niet groter dan een Nokia-display. Dat is evenveel als op een blu-ray-schijfje. Door voxels aan te brengen op de nano-structuur van het plaatje is het volgens de onderzoekers mogelijk om een uiterst robuust opslagmedium te produceren.  De paper van de vier onderzoekers(pdf) is gepubliceerd in Applied Physics Letters. Het paper is geschreven aan de Universiteit van Southampton, en een bedrijf uit Litouwen heeft er flink aan meebetaald.

  tags: ICT information Technology Nano Onderzoek

 • In de branche voor flexible arbeid is digitalisering niet meer tegen te houden. Probleem is alleen dat niet alle systemen en bestanden met elkaar kunnen communiceren. Om dat probleem op te lossen is de SETU opgericht. SETU biedt afnemers en aanbieders van flexibele arbeid vele voordelen. Het vereenvoudigt het proces van flexibele arbeid én zorgt voor kostenbesparingen. Lees hoe u kunt profiteren van de diensten van de SETU.

  tags: Interoperability standaarden ICT information exchange XML hergebruik

 • Open standaarden. Ik heb nog nooit iemand uit zichzelf horen verklaren dit een sexy onderwerp te vinden. En daarom doe ik het. Immers, waar het ontwerp en de invoering van open standaarden voortvarend ter hand wordt genomen, levert het prachtige én besparende resultaten op. Neem de afvalinzameling.

  tags: Interoperability hergebruik standaarden ICT ubiquitous RFID

 • Nederland dreigt met zijn onderwijs de koers in te slaan waar Engeland en de Verenigde Staten na tien jaar juist weer van terug lijken te komen. Niet verstandig, oordeelt Robin Alexander, hoogleraar onderwijskunde in Cambridge. Er is 'substantieel bewijs' dat het Engelse en Amerikaanse beleid niet werkt.

  tags: Onderwijs test Toetsen Research Onderzoek Education Testing Standardized Taal Rekenen Referentiekader

 • Former Assistant Secretary of Education Diane Ravitch was once an early advocate of No Child Left Behind, school vouchers and charter schools.

  tags: Onderwijs test Toetsen Research Onderzoek Education Standardized Testing Beleid

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.