All items 09/06/2011

  • Om u een indruk te geven van de referentieniveaus taal in de onderwijspraktijk heeft SLO voorbeelden van opdrachten en leerlingproducten verzameld. U treft deze in de linkernavigatie aan. Bij deze opdrachten en leerling-producten wordt steeds toegelicht waarom de opdracht en/ of het resultaat een treffend voorbeeld van het niveau 1F, 2F, 3F of 4F is. Op dit moment zijn er opdrachten (en resultaten) beschikbaar voor lezen en schrijven voor de sectoren po, vo en mbo.

    tags: leerlijnen voorbeeld Taal rekenen referentiekader Uitwerkingen

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.