All items 09/16/2011

  • De IB-Groep en CFI vormen vanaf januari 2010 één organisatie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO onderwijs mogelijk.

    Op deze site vindt u algemene informatie over DUO. De voormalige websites van de IB-Groep en CFI blijven voorlopig nog bestaan als aparte sites. Op die sites kunt u terecht voor alle informatie over onze producten en diensten. 

    tags: OCW Onderwijs Beleid vocabulaire

  • Hodex is een open standaard om opleidings-, instellings- en evenementeninformatie aan te bieden. Hodex wordt beheerd in een samenwerkingsverband van de VSNU, HBO-raad en Surf. 

    tags: standaard open source web standards onderwijs HBO

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.