All items 09/07/2011

  • "Hoe kan de jeugd via het onderwijs op de beste manier in aanraking komen met kunst en cultuur? Hoe kan het culturele (zelf)bewustzijn van jongeren worden versterkt? In het vierjarig onderzoek ‘Cultuur in Spiegel’ zal de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen samen met SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, een theoretisch kader en een raamleerplan ontwikkelen voor cultuuronderwijs gericht op leerlingen van 4 tot 18 jaar. Vanuit het onderwijsveld is er een grote vraag naar zo'n goed onderbouwd en volwaardig curriculum voor cultuureducatie."

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.