All items 01/21/2011

  • CLU Expertisecentrum Leermiddelenontwikkeling Het CLU is het expertisecentrum voor leermiddelenontwikkeling in Nederland, en steeds vaker ook daarbuiten. Wij trainen en begeleiden (docent-)ontwikkelaars van leermiddelen, doen onderzoek naar de kwaliteit van leermiddelen, en ontwikkelen en didactiseren leermiddelen.Het CLU werkt voor het onderwijs en onderwijsdienstverleners. We zijn verbonden aan de Universiteit Utrecht en proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

    tags: leermiddelen collectie

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.