All items 01/28/2011

  • The alignment of learning in schools to set curricula has always been important; the issue is acquiring even more importance currently in Australia through several related developments: • The availability of digital learning resources in large quantities, and the desire of teachers to use a variety of resources, rather than a fixed set of curriculum-aligned textbooks as in the past. • The need of content publishers to address the learning requirements of multiple markets, each potentially with its own curriculum. • The increased mobility of students between jurisdictions with different curricula. Driven in part by these needs, the Australian Government is establishing a National Curriculum through a consultative process. This curriculum will coexist with jurisdiction curricula for some time, and both kinds of curriculum exist in a digital environment, where lessons are planned and learning resources are discoveredonline. Curricula need to be embedded in these online processes, if they are to beharnessed effectively.

    tags: open data beleid standaarden Curriculum leerplan ict

  • Overheidsgegevens en data moeten vrijelijk beschikbaar zijn, dat is de mondiale trend. Nederland heeft daarin nog een lange weg te gaan. TNO maakt in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een overzicht van de ervaringen met ‘Open Overheid’-beleid van zes landen: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, AustraliĆ«, Denemarken, Spanje en Estland. Vervolgens trekt TNO in een uitgebreid rapport lessen uit deze internationale ervaringen voor mogelijke beleidsactiviteiten in Nederland.

    tags: open data beleid Onderzoek standaarden

  • Verkennende studie in opdracht van het programma 'Stimuleren gebruik digitaal leermateriaal'. In deze verkennende studie is ingegaan op de vraag hoe docenten ondersteund kunnen worden in het zoeken, arrangeren en metadateren van leermiddelen met behulp van leerlijnen. Voor het onderzoek is een demo-omgeving ontwikkeld waarin als voorbeeld een drietal leerlijnen is uitgewerkt. Voor het primair onderwijs (po) is de leerlijn rekenen uit Tule uitgewerkt, voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is het referentiekader taal gebruikt en voor het voortgezet onderwijs (vo) is het vak Engels op basis van het Europees Referentiekader als voorbeeld genomen. Het onderzoek is uitgevoerd bij 26 docenten in po, mbo en vo. De resultaten zijn veelbelovend: de deelnemende docenten zien bijna allemaal een meerwaarde in het gebruik van leerlijnen voor zoeken, arrangeren en metadateren van leermiddelen op de wijze zoals dat in de demo-omgeving is uitgewerkt."

    tags: Leerlijnen Onderzoek Visualisatie ontwerp Ontwikkeling Arrangeren Zoeken metadata po mbo vo

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.