All items 11/08/2011

  • On the Web, we often see what we like, and like what we see. Whether we know it or not, the Internet creates personalized e-comfort zones for each one of us… And what’s wrong with that? Plenty, according to Eli Pariser, the author of ‘The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding From You.’ Personalization on the Web, he says, is becoming so pervasive that we may not even know what we’re missing: the views and voices that challenge our own thinking.

    tags: google Media Privacy Search Internet Personalisatie manipulation

  • "De Lesfabriek voor taalrijk onderwijs is een computerprogramma waarmee je snel lessen kunt maken. Het is een Word-applicatie met allerlei taalgerichte opdrachten die gekozen en bewerkt kunnen worden voor een taak, lesbrief of lessenserie. De opdrachten zijn ingedeeld in algemeen, context, interactie en taalsteun en helpen bij het benoemen van het onderwerp, de leerdoelen, het te maken eindproduct, het bewaken van de voortgang en de beoordeling en reflectie."

    tags: taal nederlands ict Reflectie Tool planning lesmateriaal

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.