All items 11/22/2011

 • Inhoudelijke standaarden - Referentie Onderwijs Sector Architectuur (ROSA). De ROSA is de invulling van de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA) voor de sector onderwijs. In de ROSA worden behalve principes, richtlijnen ook landelijke of waar nodig sectorale bouwstenen aangegeven die samenwerking in ketens moeten bevorderen. De ROSA wordt na behandeling door de Architectuurraad OCW (ARO) geaccordeerd door het MT/OCW.

  tags: standaard data semantic web ocw ict Interoperability beleid richtlijnen principles duo

 • Gegevensproducten - Semantisch Model Onderwijs. Het Semantisch Model Onderwijs is een conceptueel onderwijssectoroverstijgend model waarin de 'gespreksonderwerpen' in de sector onderwijs en hun onderlinge relaties en relaties met landelijk onderkende objecten zijn beschreven.

  tags: vocabulaire semantic web 3.0 Interoperability

 • Object Constraint Language From Wikipedia, the free encyclopedia
  The Object Constraint Language (OCL) is a declarative language for describing rules that apply to Unified Modeling Language (UML) models developed at IBM and now part of the UML standard. Initially, OCL was only a formal specification language extension to UML.[1] OCL may now be used with any Meta-Object Facility (MOF) Object Management Group (OMG) meta-model, including UML.[2] The Object Constraint Language is a precise text language that provides constraint and object query expressions on any MOF model or meta-model that cannot otherwise be expressed by diagrammatic notation. OCL is a key component of the new OMG standard recommendation for transforming models, the Queries/Views/Transformations (QVT) specification.

  tags: web semantic vocabulaire standaard 3.0

 • Semantics of Business Vocabulary and Business Rules
  From Wikipedia, the free encyclopediaThe Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) is an adopted standard of the Object Management Group (OMG) intended to be the basis for formal and detailed natural language declarative description of a complex entity, such as a business. SBVR is intended to formalize complex compliance rules, such as operational rules for an enterprise, security policy, standard compliance, or regulatory compliance rules. Such formal vocabularies and rules can be interpreted and used by computer systems. SBVR is an integral part of the OMG’s Model Driven Architecture (MDA).

  tags: semantic web 3.0 vocabulaire standaard

 • Welkom op de site van Rekenboog.zml. Op deze site vinden scholen, leraren en begeleiders van zeer moeilijk lerenden uitgebreide, praktische informatie over betekenisvol reken-wiskundeonderwijs.Kern van de site is het deel waarin u bij gegeven doelen voor zml snel bijpassende lessen kunt vinden. De lessen zijn snel te vinden, gratis te downloaden en eenvoudig aan te passen aan uw school, uw groep en uw leerlingen.

  tags: leerlijnen Voorbeeld visualisatie kerndoelen zml Tussendoelen inhouden domein vaardigheden slo po speciaal onderwijs so vso

 • Betekenisvol rekenen-wiskunde voor zeer moeilijk lerenden. Beschrijvingen van inhouden en tussendoelen gekoppeld aan voorbeeld leermiddelen in de vorm van lessen. De leerlijnen zijn visueel weergegeven voor verschillende niveaus

  tags: leerlijnen Voorbeeld visualisatie kerndoelen zml Tussendoelen inhouden domein vaardigheden slo po speciaal onderwijs vso so

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.