All items 11/15/2011

  • Deze infowijzer helpt docenten op weg in de wereld van auteurstools. Wat voor verschillende soorten zijn er? Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij de keuze voor een tool? Welke oefeningen wilt u bijvoorbeeld in uw leermateriaal gebruiken? Wilt u deze oefeningen ook zelf kunnen programmeren? En hoe zorgt u ervoor dat het materiaal ook in een elektronische leeromgeving gebruikt kan worden?

    tags: arrangeren authoring Tools elo Onderwijs

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.