Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


kwalificatiesmbo - Competentiegerichte structuur

Posted: 20 Oct 2010 01:50 PM PDT

De structuur van het beroepsonderwijs is aan het veranderen. Het beroepsonderwijs gaat over naar een nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur. Beroepscompetentieprofielen zijn de basis van de nieuwe kwalificatiedossiers. Een beroepscompetentieprofiel beschrijft de beroepsuitoefening door een ervaren beroepsbeoefenaar. Een kwalificatiedossier bevat één of meer kwalificaties. Alle kwalificatiedossiers samen vormen de kwalificatiestructuur.