Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Over - Start

Posted: 22 Oct 2010 03:07 AM PDT

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema's als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg.