Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


ERK - Referentiekader vreemde talen

Posted: 28 Oct 2010 01:20 AM PDT

Referentiekader - De descriptoren op de onderstaande schalen zijn overgenomen uit het "Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen" (kortweg het ERK genoemd).

ERK - voorbeeld boarding, At the airport

Posted: 28 Oct 2010 12:38 AM PDT

Beschrijving van kenmerken gerelateerd aan het ERK referentiekader. Waarom is dit het niveau dat in ERK

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

ERK digischool - Engels » Luisteren A1

Posted: 28 Oct 2010 12:36 AM PDT

"Kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die zichzelf, zijn/haar familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken".