Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


SLO - (Hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs

Posted: 08 Sep 2009 07:57 AM PDT

Iedereen die op onderwijskundig terrein met (hoog)begaafde leerlingen in aanraking komt of kan komen, zoals leerkrachten, intern begeleiders en directeuren basisonderwijs, schoolbegeleiders, coördinatoren van samenwerkingsverbanden en Pabo-docenten

Home - Vocabulaires

Posted: 08 Sep 2009 07:48 AM PDT

Zoals het label op een blik duidelijk maakt wat er in zit (verf, kattenvoer of soep) zo kan metadata informatie geven over leermiddelen. Het aanbod en de verscheidenheid van (digitale) leermiddelen neemt enorm toe. Het snel en gemakkelijk kunnen vinden van de juiste leermiddelen voor een specifieke situatie wordt steeds belangrijker. Door labels op een uniforme wijze toe te kennen aan leerobjecten, wordt de vindbaarheid optimaal gewaarborgd. De SLO heeft samen met deskundigen op het gebied van lesmateriaal een aantal lijsten ('vocabulaires') ontwikkeld met behulp waarvan onderwijsinhoudelijke kenmerken van leermiddelen als 'labels' (metadata) aan leerobjecten toegekend kunnen worden. Deze lijsten zijn te beschouwen als nationale standaard en kunnen gebruikt worden voor het classificeren van leerobjecten op inhoudelijke aspecten in veld 9 van het Content Zoekprofiel.