Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Home - Prijsontwikkelingen leermiddelen VO

Posted: 21 Sep 2009 03:19 AM PDT

Prijsontwikkelingen leermiddelen VO Welkom op de website 'Prijsontwikkelingen leermiddelen VO'. Met behulp van deze website kunt u informatie opvragen over de actuele en 'historische' gebruikskosten voor methodes voortgezet onderwijs. Bij 'gebruikskosten' gaat het niet zo zeer om de aanschafprijzen, maar om de kosten die met het gebruik van een methode gepaard gaan. De gebruikskosten zijn per leerling per leerjaar berekend op basis van een rekenmodel. In het rekenmodel wordt de variabele 'afschrijvingstermijn' meegenomen. Deze variabele kunt u zelf instellen. De berekeningen zijn gebaseerd op de catalogusprijzen zoals deze golden per 1 januari 2008 (voor schooljaar 2008-2009) en zoals deze gelden per 1 januari 2009 (voor schooljaar 2009-2010). Deze website bevat de volgende onderdelen: (deze kunt u activeren door in de menubalk hierboven te klikken):

DigilessenVO

Posted: 21 Sep 2009 03:03 AM PDT

Samen werken aan digitaal leermateriaal' , dat is het doel van de Stichting DigilessenVO.nl. Op dit moment werken 29 VO-scholen uit heel Nederland samen aan het ontwikkelen en uitwisselen van digitale leermaterialen. In het kader van "Leraar 24″ is een filmpje gemaakt waarin het doel en de werkwijze van DigilessenVO.nl helder in beeld worden gebracht. Klik hier om het filmpje te starten. Er is de laatste jaren heel veel onderzoek gedaan naar de invloed van ICT op het onderwijs. Tijdens de jaarlijkse arrangeurs dag (op 15 april 2009) is Alfons ten Brummelhuis, hoofd onderzoeker Kennisnet, tijdens een lezing dieper ingegaan op het gebruik van ICT in het onderwijs. Wat is het effect van ICT in het onderwijs? En gaan we er op vooruit als we onze boeken inleveren voor digitale leermiddelen. Aan de hand van onderzoekresultaten geeft Alfons ten Brummelhuis ons een kijkje in de stand van zaken rondom ICT binnen de schoolmuren. Klik hier als u deze lezing wilt bekijken (er is een verkorte en

Leermiddelenmonitor 2007 - SLO Corporate

Posted: 21 Sep 2009 02:27 AM PDT

Leermiddelenmonitor 2007 Eind 2007 heeft SLO voor het eerst het gebruik van leermiddelen onderzocht onder meer dan 800 leraren, ondersteuners en managers uit het PO en VO. Door middel van deze monitor wil SLO beter inzicht geven in trends, behoeftes en ontwikkelingen rond leermiddelen en haar diensten, waaronder het leermiddelenplein, verbeteren. Uitkomsten Leermiddelenmonitor 2007 Benieuwd naar de Leermiddelenmonitor 2007? Download dan onderstaand PDF. Voor meer informatie over de Leermiddelenmonitor kunt u contact opnemen met de coƶrdinator van Kenniscentrum Leermiddelen, Wim de Boer

Lesbank.nl

Posted: 21 Sep 2009 02:18 AM PDT

Lesmateriaal gratis ontwikkelen en delen Lesbank.nl is een openbare Web-portaal en Internet-community voor het delen en ontwikkelen van digitaal lesmateriaal. Het gebruik van Lesbank.nl is gratis voor al het materiaal dat vrij wordt aangeboden. Hiernaast biedt Lesbank.nl ook de mogelijkheid van een besloten portal voor organisaties die materiaal intern willen houden. Op termijn kan materiaal ook tegen betaling worden aangeboden. Het gebruik van het vrij gepubliceerde materiaal blijft altijd gratis. Alle soorten materiaal, ook SCORM, IMSQTI Lesmateriaal kan worden ge-upload en toegevoegd in alle bestandsformaten. Lesbank.nl biedt ook een complete Leerobjecten- (lessen) bouwer en een toetsen-bouwer. Met deze authoring-tools kan materiaal worden gemaakt in de open standaarden SCORM en IMS QTI. Ook het gebruik van de SCORM-editor en de IMS QTI-editor is gratis voor materiaal dat vrij wordt aangeboden. Het ontwikkelde materiaal kan worden geƫxporteerd en ge-download als zip-best

De lessenmaker

Posted: 21 Sep 2009 12:56 AM PDT

Inleiding . Met de lessenmaker kun je online digitale lessen maken. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest. Een uitgebreide handleiding vind je op www.prodocent.nl De lessenmaker is een product van Edutude.