Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Algemeen - Rekendoelen in het primair onderwijs

Posted: 28 Sep 2009 05:29 AM PDT

De commissie Meijerink (2008), ook wel bekend als Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, heeft in opdracht van het Ministerie van OCW referentieniveaus geformuleerd, waarmee in kaart wordt gebracht wat leerlingen van 12 jaar, 16 jaar en ongeveer 18 jaar moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Het doel hiervan is de drempels tussen de verschillende onderwijsvormen te slechten en leeropbrengsten te verhogen. Voor het basisonderwijs zijn voor rekenen-wiskunde twee referentieniveaus geformuleerd: een fundamenteel niveau 1F en een streefniveau 1S. Kinderen die 1F halen, kunnen drempelloos doorstromen in het vmbo bb en kb. Kinderen die 1S halen, kunnen zonder problemen starten in vmbo T of G. Een groep kinderen kan veel meer dan 1S. Zij gaan in hun vervolgonderwijs naar Havo en VWO. Er zullen ook kinderen zijn die ondanks alle inspanningen 1F niet halen. Meestal zijn dit de kinderen die naar het Praktijkonderwijs gaan of kinderen die wel naar vmbo BB gaan,

Home - Taal en Rekenen

Posted: 28 Sep 2009 05:28 AM PDT

Uitvoeringsplan taal en rekenen mbo Met een Uitvoeringsplan taal en rekenen mbo wordt het belang onderkend van taal en rekenen in het mbo en de bijzondere en complexe taak waarvoor het mbo staat. Lees meer Meer school voor kinderen met taalachterstand (PO) Met ingang van dit schooljaar gaan op veel plaatsen in het land kinderen met een taal- of rekenachterstand extra naar school. Lees meer Impressie taal en rekenen Momenteel staan taal en rekenen hoog op zowel de politieke, maatschappelijke als onderwijsagenda. Wat is er nu precies aan de hand? En welke partijen hebben ermee van doen? In een korte film komen verschillende personen aan het woord over hun betrokkenheid bij het optimaliseren van het taal- en rekenonderwijs in Nederland. Klik hier voor de video.

Instrumenten en werkvormen - Durftecombineren

Posted: 28 Sep 2009 05:22 AM PDT

Instrumenten en werkvormen Instrumenten voor het zoeken naar samenhang binnen kunst en cultuur Over het zoeken naar samenhang binnen lessen, projecten of modules is al veel geschreven en er bestaan dan ook veel goede adviezen: ''Je moet een gezamenlijke visie opstellen, je openstellen voor een ander vak, je vak durven loslaten, samenhangende thema's bedenken, inspiratie zoeken, zorgen voor een werkbaar rooster en zorgen voor een goede interne communicatie.'' Kreten die herkenbaar zijn en logisch in de oren klinken. Maar dan? Hoe ga je hier mee aan de slag? Onderstaand overzicht biedt hulp! Op basis van verzamelde 'kreten' -de zogenaamde kritische succesfactoren- heeft SLO beproefde suggesties, werkvormen en instrumenten uit de onderwijspraktijk verzameld en op een rij gezet.

TCRecord: Article

Posted: 28 Sep 2009 01:08 AM PDT

Based on analyses of the difficulties encountered during the process of integrating technology into instruction and the efforts made by researchers to overcome barriers to such integration, we propose that the efforts made to date (e.g., increasing the availability of computer equipment and enhancing computer literacy, support, and training) are not sufficiently comprehensive to achieve the goals of improving teaching efficiency and developing innovative teaching methods.