Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Centre for Educational Research and Innovation (CERI) - New Millennium Learners

Posted: 24 Sep 2009 01:06 AM PDT

http://www.oecd.org/document/10/0,3343,en_2649_35845581_38358154_1_1_1_1,00.html

Informatie & Communicatie Technologie

Posted: 24 Sep 2009 12:49 AM PDT

Informatie & Communicatie Technologie In de rubriek doelen vindt u alle doelen voor informatie- en communicatietechnologie voor respectievelijk basisonderwijs, en eerste en tweede fase voortgezet onderwijs. U kunt deze informatie downloaden als tekstbestand. In de rubriek leerlijnen wordt voor dezelfde sectoren een overzicht gegeven van ICT-vaardigheden die elk weer voorzien zijn van uitwerkingen. Dit overzicht is weergegeven in een matrix. In deze matrix staat ook opgenomen de funderende module. De vaardigheden in de funderende module zijn van toepassing in de middenbouw in het derde leerjaar en voor de afsluiting van vbo / mavo. Bij integratie zijn de volgende teksten te vinden: Leidraad integratie informatiekunde basisvorming en twee scenario's voor verkaveling informatiekunde in de basisvorming. Er is ook een overzicht samen te stellen van informatiekundedoelen gekoppeld aan de kerndoelen van de vakken met lesvoorbeelden per vakken(cluster). In de rubriek praktijk vindt u in