Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Ministerie van OCW - Vanaf 1 augustus ook kerndoelen speciaal onderwijs

Posted: 15 Sep 2009 02:53 PM PDT

Het is de eerste keer dat voor leerlingen in het speciaal onderwijs richtlijnen gaan gelden voor wat ze aan het einde van hun schooltijd moeten kennen en kunnen. Ook voor scholen in het speciaal onderwijs is dit erg belangrijk: zij hebben nu heldere aanknopingspunten waar ze hun onderwijs op kunnen baseren. De kerndoelen zijn van toepassing voor het onderwijs aan leerlingen met een enkelvoudige beperking en/of stoornis in de basisschoolleeftijd, met uitzondering van de zeer moeilijk lerenden. Het onderwijsaanbod richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit, het verwerven van kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. In de kerndoelen is aparte aandacht voor beperkingen waar veel kinderen in het speciaal onderwijs mee te maken hebben. Zo wordt bij kinderen met een visuele beperking ingezet op extra stimulering en training van de visuele, tactiele en auditieve waarneming. Voor het onderwijs aan do

Ministerie van OCW - Innovatie in het onderwijs - Wikiwijs

Posted: 15 Sep 2009 02:48 PM PDT

Met Wikiwijs wil OCW scholen en leraren stimuleren om de mogelijkheden van ICT beter te benutten. Wikiwijs is een Wikipedia-achtige webtoepassing die docenten (en anderen) in staat stelt zelf digitaal lesmateriaal te ontwikkelen en te delen. De lesstof op Wikiwijs kan steeds verder aangevuld of verbeterd worden. Iedereen kan het lesmateriaal van Wikiwijs afhalen en gebruiken. Wikiwijs kenmerkt zich door een niet-commercieel karakter. Het digitale lesmateriaal op Wikiwijs wordt voor iedereen vrij en gratis toegankelijk. Ook mensen buiten het onderwijsveld kunnen dus onderwijsmateriaal bekijken en gebruiken.

Ministerie van OCW - Begroting in vogelvlucht

Posted: 15 Sep 2009 02:46 PM PDT

Begroting 2010Introductie Begroting in vogelvlucht De OCW-beleidsagenda Begroting in vogelvlucht Publicatie | september 2009 MaatregelenBijstellingen

Bing komt met Visual Search

Posted: 15 Sep 2009 11:59 AM PDT

Microsoft heeft eerder vandaag op de Techcrunch50 (TC50) een nieuwe functie voor Visual Search op Bing gepresenteerd. En Bing Visual Search doet precies wat de naam al zegt, Bing biedt je de mogelijkheid visueel te zoeken op basis van foto's en afbeeldingen die je op allerlei wijze kunt sorteren. Visual Search, wat volledig op Silverlight is gebaseerd, toont je vijftig resultaten welke worden aangepast naar de grootte van je scherm. Tijdens TC50 presenteerde Microsoft senior vice president Yusuf Mehdi de nieuwe functionaliteit (zie video).

12 Tips for Creating a Great Portfolio Site « Noupe

Posted: 15 Sep 2009 11:57 AM PDT

If you're a designer, artist, or photographer, chances are you need to display your work online. And while there are sites out there that will host your portfolio for you, their solutions are often not quite what you were looking for. Below are twelve tips for creating a better portfolio site. These suggestions apply to all kinds of portfolios, no matter what your particular artistic field. Also included are examples and a gallery of excellent portfolio sites, with what they're doing right and what could use some improvement.

CyLog Software - WildRename

Posted: 15 Sep 2009 08:30 AM PDT

WildRename is a multi-file renaming application for Microsoft Windows users. Its very simple user interface helps you build and perform many file renaming operations one-by-one or in batches. In brief, WildRename helps you: convert filenames to lower/upper case or normalise case (Capitalize First Letter) add or remove strings of characters from filenames replace strings of characters in filenames, using either simple replacements or powerful regular expressions add text counters to a series of files (e.g. 0001_filename.ext)

File Renamer Basic

Posted: 15 Sep 2009 08:28 AM PDT

File Renamer was developed to easily and quickly rename multiple files at once. With this program, you can rename entire directories and subdirectories of files/Images/Photos at once with a powerful preview and with multiple tools. It was designed to be easy to use yet powerful enough to handle some of the most complex tasks. File Renamer is also perfect for renaming digital pictures. Select the pictures you want to rename, choose the new file name scheme, apply, you're done! - It's that easy! Options Basic Regular Deluxe Price Free $10 $19.95 Rename Files Rename Folders Exceptionally Fast Rename / Sort on EXIF information Automate Copy / Moving renamed files Rename MP3 files based on ID3 tag information Change Date Created/Modified/Last Accessed Find/Replace text Remove/Modify the file extension Find/Replace using regular expressions Filter files

Leerlijnen - Alles Telt

Posted: 15 Sep 2009 08:20 AM PDT

Een weergave van digitale leerlijnen, leerdoelen en leermiddelen voor rekenen. Digitale groepsmap

Wilfred Rubens: technology enhanced learning: TPACK: de balans tussen ICT, didactiek en inhoud

Posted: 15 Sep 2009 08:16 AM PDT

TPACK: de balans tussen ICT, didactiek en inhoud Ik kom de laatste tijd steeds vaker bijdragen tegen over TPACK (technological pedagogical content knowledge); de benadering die er van uitgaat dat je leerinhouden, technologie en didactiek in gezamenlijkheid moet beschouwen als je aan de slag gaat met (t)e-learning. Dan realiseer je je dat er niet één technologische oplossing is voor de vragen waarmee onderwijsgevenden op het gebied van onderwijsontwikkeling geconfronteerd worden.

Prodocent

Posted: 15 Sep 2009 01:21 AM PDT

Deze website is een initiatief vanuit het landelijke opschalingstraject docentenprofessionalisering M&ICT. Het onderwijs beweegt zich naar een deelcultuur gericht op uitwisseling van expertise en leermateriaal. Op landelijk niveau is hiermee reeds een aanzet gedaan door de VO-Raad middels het IP-VO initiatief. nieuw onderwijs Deskundigheidsbevordering van docenten, gestuurd vanuit de behoefte om gedigitaliseerd leermateriaal te maken en te gebruiken, is als uitgangspunt gekozen binnen deze website. Naast deze website kan ook ondersteuning op uw locatie geboden worden. Centraal bij deze ontwikkeling staat de open landelijke leermaterialenbank waarbinnen docenten in staat zijn: * leermateriaal te delen * leermateriaal te vinden * leermateriaal te gebruiken * leermateriaal te dupliceren en re-arrangeren

OVC ..onderwijs vernieuwen met gezond verstand

Posted: 15 Sep 2009 01:19 AM PDT

Valkuilen en valkuilvermijdingstactieken. Nu de verandering van het primaire proces op de OVC-scholen door het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal op gang komt, is het moment aangebroken een keer stil te staan bij valkuilen en bij valkuilvermijdingstactieken. We nemen er drie onder de loep.

Beeld en Geluid Instituut

Posted: 15 Sep 2009 01:13 AM PDT

LES 2.0 is een nieuw type leermiddel dat honderden digitale lesplannen omvat bedoeld voor het voortgezet onderwijs. Het zijn digitale lesplannen met een kwaliteitskeurmerk: de lesplannen hebben een heldere opbouw, maken gebruik van krachtige bronnen van bekende erfgoedinstellingen (u kent ze van Teleblik en ED*IT!) en zijn gekoppeld aan de LES 2.0-leerdoelenmatrix, opgesteld in samenwerking met het SLO.