Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Referentieniveaus - Taal en Rekenen

Posted: 29 Sep 2009 07:27 AM PDT

Referentieniveaus Het referentiekader voor taal en rekenen bestaat uit vier referentieniveaus. In deze niveaus onderscheiden we kwaliteiten: een fundamentele kwaliteit en een streefkwaliteit. Deze kwaliteiten, het zijn er acht in totaal, overlappen elkaar deels. Tussen de vier niveaus in het referentiekader is er sprake van overgangen. We noemen die overgangen drempels. Het zijn cesuren in de ontwikkeling van leerlingen, die ontstaan door overstappen die leerlingen maken binnen het onderwijssysteem. Door het systematisch beschrijven van basiskennis en basisvaardigheden proberen we bij te dragen aan soepele overgangen over deze drempels heen. De fundamentele kwaliteit die we aanduiden als 2F beschouwen we als een noodzakelijke kwaliteit voor het in algemeen opzicht goed maatschappelijk functioneren op het terrein van taal en rekenen. We zijn van mening dat de beheersing van de basiskennis en basisvaardigheden die zijn beschreven bij deze kwaliteit voorwaarden zijn voor het function

Taxonomie - Wikipedia

Posted: 29 Sep 2009 07:24 AM PDT

Taxonomie Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Ga naar: navigatie, zoeken Taxonomie is de wetenschap van het indelen. Taxonomie (taxon = groep) verwijst naar zowel de classificatie van dingen als naar de methode die aan de basis van deze classificatie ligt. Vrijwel alles kan taxonomisch worden ingedeeld: levende wezens, plantengemeenschappen, dingen, plaatsen, gebeurtenissen, enzovoort. Carolus Linnaeus, grondlegger van de systematische indeling van de natuur.Inhoud [verbergen] 1 Opbouw van het systeem 2 Taxonomie in de biologie 2.1 Linnaeus 2.2 Hiërarchie 2.3 Uitgangen 2.4 Taxonomie en evolutie 2.5 Ontwikkelingen in de biologische taxonomie 2.5.1 Erfelijke eigenschappen 2.5.2 Cladistiek 2.5.3 Verouderde inzichten 2.5.4 Plantentaxonomie 3 Taxonomie in de technologie 3.1 Computergestuurde taxonomieën 4 Zie ook 5 Externe links [bewerken] Opbouw van het systeem De taxonomie is een dynamisch systeem, dat steeds wordt aangepast aan de hand van ni

Domein (biologie) - Wikipedia

Posted: 29 Sep 2009 07:22 AM PDT

Domein (biologie) Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Ga naar: navigatie, zoeken De hierarchie van de acht belangrijkste taxonomische rangen. Het leven is verdeeld in domeinen, die weer onderverdeeld zijn in andere groepen. Tussenliggende taxa zijn niet afgebeeld.In de biologie is het domein de hoogste rang, het hoogste taxonomische niveau. Oorspronkelijk werd op het hoogste niveau een tweedeling in rijken gehanteerd: het dierenrijk en het plantenrijk. Dit systeem bleek echter bij microscopisch kleine organismen niet goed te werken, de verdeling hiervan in dieren en planten leek bij tijden erg willekeurig. Daarom werd een derde rijk, dat der Protista, toegevoegd. Later kregen ook de schimmels (fungi) en de bacteriën (bacteria) een eigen rijk.

Eerste vakken proeffase Wikiwijs bekend « Wikiwijs Openservice

Posted: 29 Sep 2009 07:17 AM PDT

In december begint de proeffase van Wikiwijs. Daarvoor is het nodig dat er al leermaterialen in Wikiwijs te vinden zijn. Na een peiling in het onderwijsveld is gekozen voor leermaterialen uit de volgende vakken: Basisonderwijs: Rekenen Taal Voortgezet onderwijs: Nederlands Wiskunde Voor de mbo-sector is nog niet bepaald met welke vakken de proeffase getest gaat worden. Graag zouden we ook van docenten uit het mbo horen met welke vakken Wikiwijs zou kunnen starten. Denk mee en laat een reactie achter op deze pagina!